ผู้บริหาร


นายพยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
Download เอกสาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสุด
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุดรายเดือน
24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบ
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

Facbook

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.234.211.61
Online อยู่ : 1
วันนี้ 19
เมื่อวานนี้ 200
เดือนนี้ 9,532
ปีนี้ 32,853
รวมทั้งหมด 32,853
Record: 779 (24.08.2021)
( Counter 25-10-2021 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป อ.พรหมพิราม

การฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป จุด อ.พรหมพิราม

19 ต.ค. 64 Super administrator  35

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

24 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   125

ตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อตรวจสอบคุณ

09 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   558

บริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมเพื่อบริหารวงเงินในการ

08 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   514

 [22 ต.ค. 64] วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 Super administrator View : 51

 [13 ต.ค. 64] น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปาริชาต ทองแท้ View : 32

 [08 ต.ค. 64] ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปาริชาต ทองแท้ View : 132

 [30 ก.ย. 64] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 4 ตุลาคม 2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 269

 [16 ก.ย. 64] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 17 กันยายน 2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 287

 [20 ส.ค. 64] ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 630

 [01 ก.ค. 64] ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปาริชาต ทองแท้ View : 677

 [20 พ.ค. 64] ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2564 Super administrator View : 499

 [26 ส.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 527

 [30 ก.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 495

 [30 มิ.ย. 63] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 580

 [27 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 740

 [05 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 680

 [22 มี.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 742

 [03 มี.ค. 63] จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 711

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 706

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 1705

 [01 ก.ค. 64] โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ประกาศผู้ผ่านการสอนคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 281

 [29 มิ.ย. 64] โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 184

 [24 มิ.ย. 64] โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ประกาศรับสมัครสอบคดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกข้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 188

 [14 มิ.ย. 64] โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 281

 [22 ธ.ค. 63] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปาริชาต ทองแท้ View : 565

 [15 ธ.ค. 63] โรงเรียนวัดทับยายเชียง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและซ่อมแซมส้วมแบบสร้างเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 406

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดนาขาม ประกาศชะลอการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 461

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดนาขาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 489

 [15 ต.ค. 64] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ View : 9

 [15 ต.ค. 64] เดือน กันยายน 64 ปาริชาต ทองแท้ View : 12

 [05 ต.ค. 64] เดือน สิงหาคม 2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 18

 [05 ต.ค. 64] เดือน กรกฎาคม 2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 19

 [27 ก.ค. 64] เดือน มิถุนายน 2564 Super administrator View : 120

 [06 ก.ค. 64] เดือน พฤษภาคม 2564 Super administrator View : 114

 [28 พ.ค. 64] เดือน เมษายน 2564 Super administrator View : 159

 [16 เม.ย. 64] เดือน มีนาคม 2564 Super administrator View : 213

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 1849

 [23 ส.ค. 64] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๓ และ IC๔ โดยวิธีการคัดเลือก Super administrator View : 81

 [22 ก.ค. 64] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไตรมาสที่ 3) Super administrator View : 166

 [22 ก.ค. 64] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไตรมาสที่ 2) Super administrator View : 144

 [22 ก.ค. 64] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไตรมาสที่ 1) Super administrator View : 145

 [14 ก.ค. 64] ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Super administrator View : 154

 [28 พ.ค. 64] ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Super administrator View : 175

 [07 ธ.ค. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Super administrator View : 340

 [20 ต.ค. 63] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 392

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 1190

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 View : 1357

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 View : 1414

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 View : 1356

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 1321

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 1320

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ View : 1298

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 View : 1262

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 999

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 1056

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามประชุมชี้แจงการรับเงินเยียวยานักเรียน

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามประชุมชี้แจงการรับเงินเยียวยานักเรียน

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   84

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอช่วงโควิค-19

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอช่วงโควิค-19

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   51

โรงเรียนบ้านเนินมะคึด รับการนิเทศออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ PLC

โรงเรียนบ้านเนินมะคึด รับการนิเทศออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ PLC

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   52

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยามอบเงินอาหารกลางวัน อาหารเสริมและใบงาน

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยามอบเงินอาหารกลางวัน อาหารเสริมและใบงาน

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   90

โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำเว็บไซต์สำหรับครู

โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำเว็บไซต์สำหรับครู

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   56

โรงเรียนบ้านคลองช้างเข้าร่วม "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

โรงเรียนบ้านคลองช้างเข้าร่วม "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   91

โรงเรียนวัดบ้านน้อยรับการนิเทศออนไลน์

โรงเรียนวัดบ้านน้อยรับการนิเทศออนไลน์

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   52

โรงเรียนวัดบ้านน้อยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบ้านน้อยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   46

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาประชุมทางไกลแนวทางการจัดการเรียนการสอนและมาตรการช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาประชุมทางไกลแนวทางการจัดการเรียนการสอนและมาตรการช่วยเหลือนักเรียน

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   74

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา 6 เดือน ของผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา 6 เดือน ของผู้อำนวยการโรงเรียน

24 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   47

ประมวลภาพกิจกรรม

Find the best woodworking tool on M3Tools. We offer all kinds of tools like router bits, drill bits and carbide burrs.