ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.204.48.64
Online อยู่ : 9
วันนี้ 294
เมื่อวานนี้ 172
เดือนนี้ 466
ปีนี้ 86,126
รวมทั้งหมด 115,615
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 02-08-2021 )
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ด้วยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร เชิญชวนข้าราชการครู และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 200 “การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน” (ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังภาครัฐ) รายละเอียดตามแผ่นพับที่แนบมาพร้อมนี้

1_22_1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งข่าวเพื่อนครู วันที่ : 22 ธ.ค. 63 เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 475
Find the best woodworking tool on M3Tools. We offer all kinds of tools like router bits, drill bits and carbide burrs.