ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.229.142.104
Online อยู่ : 2
วันนี้ 162
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 162
ปีนี้ 162
รวมทั้งหมด 162
Record: 162 (05.08.2021)
( Counter 05-08-2021 )

ตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตลอดจนตัดสินปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม เกิดผลดีแก่ทางราชการ ซึ่งมีผู้โอน จำนวน 11 ราย  ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 ราย กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 5 ราย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 ราย ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

B_1_resize_1B_2_resizeB_3_resizeB_4_resizeB_5_resize_1B_6_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 423
Find the best woodworking tool on M3Tools. We offer all kinds of tools like router bits, drill bits and carbide burrs.