ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.204.48.64
Online อยู่ : 7
วันนี้ 361
เมื่อวานนี้ 172
เดือนนี้ 533
ปีนี้ 86,193
รวมทั้งหมด 115,682
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 02-08-2021 )

งบทดลอง

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 เดือนพฤษภาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 789
2 เดือนมิถุนายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 1430
3 เดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 860
4 เดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 707
5 เดือนกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 778
6 เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 756
7 เดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 17 ธ.ค. 61 800
8 เดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 21 ม.ค. 62 859
9 เดือนมกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 ก.พ. 62 701
10 เดือนกุมภาพันธ์ 62 ปาริชาต ทองแท้ 12 มี.ค. 62 793
11 เดือนมีนาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 09 เม.ย. 62 704
12 เดือนเมษายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 16 พ.ค. 62 673
13 เดือนพฤษภาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 มิ.ย. 62 679
14 เดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 11 ก.ค. 62 608
15 เดือน กรกฏาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 22 ส.ค. 62 527
16 เดือน สิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 ก.ย. 62 726
17 เดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 16 ต.ค. 62 448
18 รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ 17 ต.ค. 62 539
19 เดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 20 พ.ย. 62 458
20 เดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 18 ธ.ค. 62 375
21 เดือน ธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 20 ม.ค. 63 374
22 เดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 18 ก.พ. 63 466
23 เดือนกุมภาพันธ์ 63 ปาริชาต ทองแท้ 22 มี.ค. 63 378
24 เดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 29 เม.ย. 63 330
25 เดือน เมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ 18 พ.ค. 63 340
26 เดือน พฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 17 มิ.ย. 63 316
27 เดือน มิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ 10 ก.ค. 63 366
28 เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 20 ส.ค. 63 303
29 เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 30 ก.ย. 63 237
30 เดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน 14 ต.ค. 63 245
31 เดือน กันยายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน 14 ต.ค. 63 272
32 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กลุ่มนโยบายและแผน 14 ต.ค. 63 279
33 เดือน ตุลาคม 2563 Super administrator 08 ธ.ค. 63 252
34 เดือน พฤศจิกายน 2563 Super administrator 13 ม.ค. 64 220
35 เดือน ธันวาคม 2563 Super administrator 01 มี.ค. 64 144
36 เดือน มกราคม 2564 Super administrator 01 มี.ค. 64 150
37 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 Super administrator 07 เม.ย. 64 139
38 เดือน มีนาคม 2564 Super administrator 16 เม.ย. 64 122
39 เดือน เมษายน 2564 Super administrator 28 พ.ค. 64 75
40 เดือน พฤษภาคม 2564 Super administrator 06 ก.ค. 64 28
41 เดือน มิถุนายน 2564 Super administrator 27 ก.ค. 64 13
Find the best woodworking tool on M3Tools. We offer all kinds of tools like router bits, drill bits and carbide burrs.