ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.238.173.209
Online อยู่ : 2
วันนี้ 42
เมื่อวานนี้ 437
เดือนนี้ 3,007
ปีนี้ 50,853
รวมทั้งหมด 80,342
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 09-05-2021 )

งบทดลอง

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 เดือนพฤษภาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 738
2 เดือนมิถุนายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 1388
3 เดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 815
4 เดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 664
5 เดือนกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 733
6 เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 725
7 เดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 17 ธ.ค. 61 747
8 เดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 21 ม.ค. 62 818
9 เดือนมกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 ก.พ. 62 669
10 เดือนกุมภาพันธ์ 62 ปาริชาต ทองแท้ 12 มี.ค. 62 744
11 เดือนมีนาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 09 เม.ย. 62 674
12 เดือนเมษายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 16 พ.ค. 62 637
13 เดือนพฤษภาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 มิ.ย. 62 653
14 เดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 11 ก.ค. 62 574
15 เดือน กรกฏาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 22 ส.ค. 62 488
16 เดือน สิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 ก.ย. 62 693
17 เดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 16 ต.ค. 62 421
18 รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ 17 ต.ค. 62 498
19 เดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 20 พ.ย. 62 418
20 เดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 18 ธ.ค. 62 347
21 เดือน ธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 20 ม.ค. 63 347
22 เดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 18 ก.พ. 63 418
23 เดือนกุมภาพันธ์ 63 ปาริชาต ทองแท้ 22 มี.ค. 63 337
24 เดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 29 เม.ย. 63 291
25 เดือน เมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ 18 พ.ค. 63 308
26 เดือน พฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 17 มิ.ย. 63 279
27 เดือน มิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ 10 ก.ค. 63 315
28 เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 20 ส.ค. 63 265
29 เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 30 ก.ย. 63 194
30 เดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน 14 ต.ค. 63 201
31 เดือน กันยายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน 14 ต.ค. 63 214
32 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กลุ่มนโยบายและแผน 14 ต.ค. 63 207
33 เดือน ตุลาคม 2563 Super administrator 08 ธ.ค. 63 172
34 เดือน พฤศจิกายน 2563 Super administrator 13 ม.ค. 64 137
35 เดือน ธันวาคม 2563 Super administrator 01 มี.ค. 64 56
36 เดือน มกราคม 2564 Super administrator 01 มี.ค. 64 58
37 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 Super administrator 07 เม.ย. 64 40
38 เดือน มีนาคม 2564 Super administrator 16 เม.ย. 64 33