ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.204.48.64
Online อยู่ : 6
วันนี้ 351
เมื่อวานนี้ 172
เดือนนี้ 523
ปีนี้ 86,183
รวมทั้งหมด 115,672
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 02-08-2021 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อตรวจสอบคุณ

09 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   417

บริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมเพื่อบริหารวงเงินในการ

08 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   360

ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของนางสาวปัณณพร เดชขจร ผอ.โรงเรีย

19 ก.พ. 64  ปาริชาต ทองแท้   539

ประชุมคณะกรรมการออกแบบตกแต่งอาคารและออกแบบภูมิทัศน์สถานที่

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 และคณะกรรมการออกแบบตกแต่อาคารและออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ ประชุมการออกแบบอาคารและสถานที่ยังไม่รับการตกแต่ง ให้มีบรรยากาศร่มรื่น เป็นระเบียบสวยงาม ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุค

19 ก.พ. 64  ปาริชาต ทองแท้   249

 [01 ก.ค. 64] ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปาริชาต ทองแท้ View : 355

 [20 พ.ค. 64] ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2564 Super administrator View : 340

 [12 พ.ค. 64] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุดลก เขต 3 ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารการใช้เขตพื้นที่เป็นฐาน พ.ศ.2564 Super administrator View : 182

 [28 มี.ค. 64] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ปาริชาต ทองแท้ View : 529

 [28 มี.ค. 64] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (ต่างเขต) ปาริชาต ทองแท้ View : 354

 [28 มี.ค. 64] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (ภายใน) ปาริชาต ทองแท้ View : 278

 [18 มี.ค. 64] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ปาริชาต ทองแท้ View : 319

 [03 มี.ค. 64] ภาษีพนักงานราชการและลูกจ้าง ปี 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 885

 [26 ส.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 381

 [30 ก.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 394

 [30 มิ.ย. 63] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 475

 [27 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 500

 [05 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 558

 [22 มี.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 585

 [03 มี.ค. 63] จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 608

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 606

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 1560

 [01 ก.ค. 64] โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ประกาศผู้ผ่านการสอนคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 86

 [29 มิ.ย. 64] โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 54

 [24 มิ.ย. 64] โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ประกาศรับสมัครสอบคดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกข้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 72

 [14 มิ.ย. 64] โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 136

 [22 ธ.ค. 63] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปาริชาต ทองแท้ View : 475

 [15 ธ.ค. 63] โรงเรียนวัดทับยายเชียง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและซ่อมแซมส้วมแบบสร้างเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 264

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดนาขาม ประกาศชะลอการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 356

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดนาขาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 365

 [27 ก.ค. 64] เดือน มิถุนายน 2564 Super administrator View : 13

 [06 ก.ค. 64] เดือน พฤษภาคม 2564 Super administrator View : 28

 [28 พ.ค. 64] เดือน เมษายน 2564 Super administrator View : 75

 [16 เม.ย. 64] เดือน มีนาคม 2564 Super administrator View : 122

 [07 เม.ย. 64] เดือน กุมภาพันธ์ 2564 Super administrator View : 138

 [01 มี.ค. 64] เดือน มกราคม 2564 Super administrator View : 149

 [01 มี.ค. 64] เดือน ธันวาคม 2563 Super administrator View : 144

 [13 ม.ค. 64] เดือน พฤศจิกายน 2563 Super administrator View : 220

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 1701

 [22 ก.ค. 64] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไตรมาสที่ 3) Super administrator View : 27

 [22 ก.ค. 64] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไตรมาสที่ 2) Super administrator View : 15

 [22 ก.ค. 64] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไตรมาสที่ 1) Super administrator View : 19

 [14 ก.ค. 64] ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Super administrator View : 35

 [28 พ.ค. 64] ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Super administrator View : 90

 [07 ธ.ค. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Super administrator View : 262

 [20 ต.ค. 63] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 293

 [19 ต.ค. 63] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ปี2563 กลุ่มนโยบายและแผน View : 319

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 1074

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 View : 1264

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 View : 1325

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 View : 1276

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 1240

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 1240

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ View : 1216

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 View : 1177

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 896

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 942

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ต้อนรับคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ต้อนรับคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก

18 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   237

โรงเรียนวัดหางไหล ต้อนรับคณะนิเทศติดตามและประเมินผลงานตาม MOU

โรงเรียนวัดหางไหล ต้อนรับคณะนิเทศติดตามและประเมินผลงานตาม MOU

18 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   208

โรงเรียนวัดหางไหลร่วมกับเครือข่ายอำเภอพรหมพิราม จัดค่ายทักษะภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดหางไหลร่วมกับเครือข่ายอำเภอพรหมพิราม จัดค่ายทักษะภาษาอังกฤษ

18 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   186

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา รับมอบผักปลอดสารพิษ

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา รับมอบผักปลอดสารพิษ

18 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   194

โรงเรียนวัดคลองตาล (ศรีรัตนประชานุกูล)ดำเนินการจัดสอบนักเรียน ป.6 และ ม.3

โรงเรียนวัดคลองตาล (ศรีรัตนประชานุกูล)ดำเนินการจัดสอบนักเรียน ป.6 และ ม.3

18 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   189

โรงเรียนวัดหางไหล ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนวัดหางไหล ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน

18 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   194

โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ เป็นสนามสอบธรรมชั้นตรี

โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ เป็นสนามสอบธรรมชั้นตรี

18 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   204

โรงเรียนวัดเขาน้อย รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม MOU

โรงเรียนวัดเขาน้อย รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม MOU

18 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   194

โรงเรียนวัดหางไหล ประชุมภาคี 4 ฝ่าย

โรงเรียนวัดหางไหล ประชุมภาคี 4 ฝ่าย

18 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   191

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ทำรั้วบริเวณโดยรอบสระน้ำ

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ทำรั้วบริเวณโดยรอบสระน้ำ

18 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   177

ประมวลภาพกิจกรรม

Find the best woodworking tool on M3Tools. We offer all kinds of tools like router bits, drill bits and carbide burrs.