ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 52.91.221.160
Online อยู่ : 2
วันนี้ 13
เมื่อวานนี้ 592
เดือนนี้ 9,080
ปีนี้ 37,849
รวมทั้งหมด 50,051
Record: 837 (17.12.2018)
( Counter 19-03-2019 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ. สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ในสังกัด สพฐ. ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

18 มี.ค. 62 ปาริชาต ทองแท้  4

ประกาศเขตสุจริตและเขตคุณธรรม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ. สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย กล่าว

18 มี.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   2

ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา" ให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติ

15 มี.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   21

รับชมพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าวสพฐ.

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รับชมรายงานพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบข้อราชการและภารกิจตามนโยบาย สพฐ. ในวันที่ 13 มีนาคม 256

13 มี.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   29

ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนที่เปิดรับเด็กก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 ( 3 ปีบริบูรณ์) เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 2562 (ตามมต

12 มี.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   42

 [08 มี.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(๒) หรือข้าราชการพลเรือนสังกัด สพฐ. เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 294

 [04 มี.ค. 62] วิ่งเพื่อการกุศล ปาริชาต ทองแท้ View : 171

 [15 ก.พ. 62] สพป.พิษณุุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 110

 [12 ก.พ. 62] ภาษีพนักงานราชการและลูกจ้าง ปี 2651 ปาริชาต ทองแท้ View : 397

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 182

 [04 ก.พ. 62] ภาษีลูกจ้างประจำ ปี 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 296

 [30 ม.ค. 62] ภาษีข้าราชการ ปี 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 882

 [09 ม.ค. 62] เครื่องมือวัดและประเมินผลการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 4 ปาริชาต ทองแท้ View : 645

 [28 ก.พ. 62] จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 481

 [28 ม.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 449

 [26 ธ.ค. 61] จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 432

 [28 พ.ย. 61] จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 411

 [26 ต.ค. 61] จดหมายข่าว เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 400

 [25 ก.ย. 61] จดหมายข่าวเดือกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 393

 [25 ก.ย. 61] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 392

 [26 ก.ค. 61] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 381

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 188

 [04 ก.พ. 62] โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 102

 [09 ม.ค. 62] โรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์)ประกาศผลผู้ผ่านการสอนคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 150

 [09 ม.ค. 62] โรงเรียนบ้านห้วยนำ้ไซสาขาร่องกล้าวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 124

 [31 ธ.ค. 61] โรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 144

 [25 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านน้ำเลา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านน้ำเลฟา ปาริชาต ทองแท้ View : 212

 [21 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านน้ำเลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 177

 [20 ธ.ค. 61] โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนงนักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 170

 [13 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 200

 [12 มี.ค. 62] เดือนกุมภาพันธ์ 62 ปาริชาต ทองแท้ View : 12

 [26 ก.พ. 62] เดือนมกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 43

 [21 ม.ค. 62] เดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 116

 [17 ธ.ค. 61] เดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 107

 [28 พ.ย. 61] เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 156

 [28 พ.ย. 61] เดือนกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 211

 [28 พ.ย. 61] เดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 169

 [28 พ.ย. 61] เดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 255

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 433

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 59

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 216

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 241

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 230

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 255

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 249

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 223

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 212

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านพร้าวรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โรงเรียนบ้านพร้าวรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

14 มี.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   26

โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม

โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม

14 มี.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   9

โรงเรียนบ้านหนองลาน รับการนิเทศ ติดตามแลประเมินคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านหนองลาน รับการนิเทศ ติดตามแลประเมินคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

14 มี.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   124

โรงเรียนวัดหินลาด จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ด้วยใจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดหินลาด จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ด้วยใจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561

14 มี.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   13

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาดำเนินการสอบวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.1

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาดำเนินการสอบวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.1

14 มี.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   9

โรงเรียนผดุงวิทยา จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายพรหมพิราม 3

โรงเรียนผดุงวิทยา จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายพรหมพิราม 3

14 มี.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   9

โรงเรียนบ้านถ้ำพริก มอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านถ้ำพริก มอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

14 มี.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   10

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

14 มี.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   21

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาเข้าพบผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควัดโบสถ์

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาเข้าพบผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควัดโบสถ์

14 มี.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   11

โรงเรียนเรียนบ้านหนองกะท้าว ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผอ.เชี่ยวชาญ

โรงเรียนเรียนบ้านหนองกะท้าว ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผอ.เชี่ยวชาญ

14 มี.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   14

ประมวลภาพกิจกรรม