ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.234.140.184
Online อยู่ : 47
วันนี้ 38
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 38
ปีนี้ 38
รวมทั้งหมด 38
Record: 38 (03.08.2020)
( Counter 03-08-2020 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดี

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายสนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนฐา รัตนกุล นักทรัพยากรบุคคล สพป.พล.3 ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการ สพป.น่าน เขต 2 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม

30 ก.ค. 63 ปาริชาต ทองแท้  38

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

30 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   20

รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย รองสมาน เวียงปฏิ รองสนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน จาก นายสุรศักดิ์ อิน

30 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   10

ถวายพระพรชัยมงคล

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายสมาน เวียงปฏิ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 แ

30 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   7

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับ ค.ค.ศ.และพ.ค.ก.

นายสนิท ประหา ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ"ค.ค.ศ." เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ"พ.ค.ศ." และ "พ.ค.ก." ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึก

23 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   25

 [02 ส.ค. 63] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปาริชาต ทองแท้ View : 45

 [24 มิ.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปาริชาต ทองแท้ View : 1909

 [15 มิ.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่ิอผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ ปาริชาต ทองแท้ View : 795

 [09 มิ.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปาริชาต ทองแท้ View : 2053

 [02 มิ.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน ปาริชาต ทองแท้ View : 381

 [18 พ.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 627

 [08 พ.ค. 63] รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 Super administrator View : 397

 [07 พ.ค. 63] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษาคม 2563 ครั้งที่ 2/2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 339

 [30 ก.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 15

 [30 มิ.ย. 63] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 43

 [27 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 94

 [05 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 133

 [22 มี.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 154

 [03 มี.ค. 63] จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 188

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 206

 [15 ธ.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 287

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 978

 [02 ส.ค. 63] โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาะบริการ ปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน ปาริชาต ทองแท้ View : 28

 [22 ก.ค. 63] โรงเรียนวัดโบสถ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ปาริชาต ทองแท้ View : 61

 [21 ก.ค. 63] โรงเรียนประชาสามัคคี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาะบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 65

 [20 ก.ค. 63] โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน ประกาศรัสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 59

 [16 ก.ค. 63] โรงเรียนวัดวังมะด่าน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 85

 [25 มิ.ย. 63] โรงเรียนบ้านถ้ำพริก ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาะบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 119

 [22 มิ.ย. 63] โรงเรียนบ้านถ้ำพริกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 146

 [17 มิ.ย. 63] โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ปาริชาต ทองแท้ View : 89

 [10 ก.ค. 63] เดือน มิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 25

 [17 มิ.ย. 63] เดือน พฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 57

 [18 พ.ค. 63] เดือน เมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 92

 [29 เม.ย. 63] เดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 113

 [22 มี.ค. 63] เดือนกุมภาพันธ์ 63 ปาริชาต ทองแท้ View : 142

 [18 ก.พ. 63] เดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 191

 [20 ม.ค. 63] เดือน ธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 206

 [18 ธ.ค. 62] เดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 227

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 1164

 [14 ก.ค. 63] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 Super administrator View : 24

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 575

 [24 ก.ค. 62] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปาริชาต ทองแท้ View : 491

 [24 ก.ค. 62] แบบจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะเจาะจง) ปาริชาต ทองแท้ View : 680

 [03 ก.ค. 62] แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ปาริชาต ทองแท้ View : 592

 [03 ก.ค. 62] ตัวอย่างการเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตและแบบฟอร์การเช่าอินเทอร์เน็ต ปาริชาต ทองแท้ View : 840

 [03 พ.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปาริชาต ทองแท้ View : 774

 [25 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 677

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 698

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 869

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 945

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 863

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 848

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 864

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 829

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 814

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 402

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 413

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

02 ส.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   4

โรงเรียนบ้านนาเมืองโดยจัดกิจกรรม ปลูก ต้นไม้และจิตอาสาอาสา ทำความสะอาด บริเวณฝายมีชีวิต

โรงเรียนบ้านนาเมืองโดยจัดกิจกรรม ปลูก ต้นไม้และจิตอาสาอาสา ทำความสะอาด บริเวณฝายมีชีวิต

02 ส.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนบ้านหนองกระบากจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

โรงเรียนบ้านหนองกระบากจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

02 ส.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   3

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนพบนักเรียนอยู่ในสภาพยากลำบาก

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนพบนักเรียนอยู่ในสภาพยากลำบาก

02 ส.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   2

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

02 ส.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   4

โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน รับมอบสีจากบริษัททีโอเอเพ้นท์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน รับมอบสีจากบริษัททีโอเอเพ้นท์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

02 ส.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   4

โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

02 ส.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   4

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1

02 ส.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   4

โรงเรียนบ้านคลองช้าง ต้องรับแพทย์ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวัดโบสถ์

โรงเรียนบ้านคลองช้าง ต้องรับแพทย์ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวัดโบสถ์

02 ส.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   4

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา เข้าร่วมโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง จากเทศโก้โลตัส เอ็กตร้า สาขาโคกช้าง

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา เข้าร่วมโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง จากเทศโก้โลตัส เอ็กตร้า สาขาโคกช้าง

23 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   14

ประมวลภาพกิจกรรม