ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.212.92.235
Online อยู่ : 9
วันนี้ 536
เมื่อวานนี้ 196
เดือนนี้ 7,818
ปีนี้ 7,818
รวมทั้งหมด 20,020
Record: 837 (17.12.2018)
( Counter 17-01-2019 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมงานวันครูวัดโบสถ์

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมกิจกรรมวันครูอำเภอวัดโบสถ์ ในวันทั่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)

17 ม.ค. 62 ปาริชาต ทองแท้  1

เยี่ยมงานวันครูพรหมพิราม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมกิจกรรมวันครูอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด

17 ม.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   18

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูชาติตระการ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูในสังกัดอำเภอชาติตระการ โดยมี สจ.เวียน โพตะกาว เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ

17 ม.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   17

ร่วมงานวันครู อำเภอนครไทย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู อ.นครไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย โดยมีนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นประธาน

17 ม.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   13

เตรียมความพร้อมจัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เพื่อสมทบกองทุนพรหมวัดชาติไทย และเป็นการระดมทุนในการจัดตั้งกองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดที่ประสบภัย และเพื่อความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ สพ

17 ม.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   8

 [09 ม.ค. 62] เครื่องมือวัดและประเมินผลการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 4 ปาริชาต ทองแท้ View : 301

 [09 ม.ค. 62] การประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 4 เดือน มกราคม 2562 ดำเนินการสอบ ระหว่างวันที่ 14 - 18 ม.ค.2562 รายงานในระบบ e-MES ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 151

 [06 ม.ค. 62] บัญชีแสดงสภาพอัตรากำลังครูของสถานศึกษา และบัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร สังกัด สพป.พล.3 ปาริชาต ทองแท้ View : 458

 [25 ธ.ค. 61] เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ปาริชาต ทองแท้ View : 115

 [25 ธ.ค. 61] สพป.พล.3 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2652 ปาริชาต ทองแท้ View : 89

 [20 ธ.ค. 61] วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปาริชาต ทองแท้ View : 488

 [20 ธ.ค. 61] รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปาริชาต ทองแท้ View : 233

 [28 พ.ย. 61] แบบฟอร์มเอกสารการเช่าอินเตอร์เน็ต ปาริชาต ทองแท้ View : 532

 [26 ธ.ค. 61] จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 35

 [28 พ.ย. 61] จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 112

 [26 ต.ค. 61] จดหมายข่าว เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 144

 [25 ก.ย. 61] จดหมายข่าวเดือกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 170

 [25 ก.ย. 61] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 173

 [26 ก.ค. 61] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 300

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 91

 [09 ม.ค. 62] โรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์)ประกาศผลผู้ผ่านการสอนคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 28

 [09 ม.ค. 62] โรงเรียนบ้านห้วยนำ้ไซสาขาร่องกล้าวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 35

 [31 ธ.ค. 61] โรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 63

 [25 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านน้ำเลา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านน้ำเลฟา ปาริชาต ทองแท้ View : 102

 [21 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านน้ำเลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 93

 [20 ธ.ค. 61] โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนงนักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 87

 [13 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 118

 [13 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านน้ำเลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 85

 [17 ธ.ค. 61] เดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 37

 [28 พ.ย. 61] เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 74

 [28 พ.ย. 61] เดือนกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 144

 [28 พ.ย. 61] เดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 116

 [28 พ.ย. 61] เดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 166

 [28 พ.ย. 61] เดือนมิถุนายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 253

 [28 พ.ย. 61] เดือนพฤษภาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 216

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 334

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 117

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 152

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 140

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 166

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 161

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 133

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 132

 [22 ต.ค. 61] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 155

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมกับวันท่าทองน้อย

นายรุ่ง จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดท่าทองน้อย หลวงพ่อโต (ซำปอกง)ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2

17 ม.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   6

โรงเรียนบ้านหนองลานจัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นางสาวอภิชญา ยอดทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลาน ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2562 มีการจัดกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การแสดงของนักเ

17 ม.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   9

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ความสำคัญกับเด็ก สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะ และความสุขให้เด็ก ๆ เพื่อที่เด็ก ๆ จะเติบโตเป็นดีและเป็นอนาคตของชาติของสังคมต่อไป มีกิจกรรมแจกของรางวัล ทุนารศึกษาแก่นักเรียน เกมส์นันทนาการ ขอขอบพระคุ

17 ม.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   4

โรงเรียนบ้านลาดคื้อ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านลาดคื้อ โดยการนำของนางสาวอรรถพร คนมั่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดคื้อ คณะครูและชุมชน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ความสำคัญสร้างความสุข รอยยิ้มให้เด็ก ๆ ที่กำลังเป็นอนาคตของชาติให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม มีกิจกรรมการแสด

17 ม.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   3

โรงเรียนนครไทยวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนนครไทยวิทยาคม กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2562 เพื่อฝึกควบคุมตัวเอง การแสดงออกการวางแผน ทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นคอน การกระจายงาน เลือกคนที่เหมาะสมกับงาน โดยไม่มีอคติ

17 ม.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนนครไทยวิทยาคม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ด้วยโรงเรียนนครไทยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

17 ม.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   7

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายพรหมพิราม 8 “บ้านบึงเกมส์”

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยานำโดยนายรุ่ง จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายพรหมพิราม 8 “บ้านบึงเกมส์” ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ.สนามโรงเรียนบ้านบึงวิทยา

17 ม.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   3

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ยินดีต้อนรับ “ผู้อำนวยการรุ่ง จันทร์ทอง” เข้าสู่รั้ว ชมพู – ขาว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ท่านที่ 5 ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครูในอำเภอพรหมพิร

17 ม.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   3

โรงเรียนบ้านหนองลานศึกษานอกสถานที่

วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสาวอภิชญา ยอดทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลาน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ชมนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้เสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์ว

17 ม.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   7

ประมวลภาพกิจกรรม