ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.175.201.14
Online อยู่ : 12
วันนี้ 572
เมื่อวานนี้ 253
เดือนนี้ 12,778
ปีนี้ 12,778
รวมทั้งหมด 25,964
Record: 938 (20.01.2020)
( Counter 27-01-2020 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเขตสุจริตและเขตคุณธรรม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรม

27 ม.ค. 63 ปาริชาต ทองแท้  5

ทำ MOUกับอาชีวะ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นำโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นายศุภพิสิษฐ์ ไกรศรวัชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนวัดโบสถ์ นำโดย ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 นายทูล

23 ม.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   12

ประชุมคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NE

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ป.6 และ ม.3 สังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ สพปป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จ

23 ม.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   11

MOU นายกสมาคมผู้บริหารกับผอ.เขต

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตร ทำ MOU บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างนายกสมาคมผู้บริหารอำเภอวัดโบสถ์ นครไทย พรหมพิราม และชาติตระการ กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก

22 ม.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   22

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

22 ม.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   24

 [21 ม.ค. 63] (เพิ่มเติมเอกสารแนบ) เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563 Super administrator View : 214

 [20 ม.ค. 63] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 415

 [09 ม.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.. 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 292

 [08 ม.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศการจัดสรรอัตราจ้างผู้ครงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 124

 [07 ม.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื้นตามมาตรา 38 ค.(2) ปาริชาต ทองแท้ View : 209

 [06 ม.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานสอน ปาริชาต ทองแท้ View : 325

 [20 ธ.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยเด็กพิการ ปาริชาต ทองแท้ View : 376

 [18 ธ.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาะบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปาริชาต ทองแท้ View : 231

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 7

 [15 ธ.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 62

 [23 พ.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 89

 [24 ต.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 155

 [26 ก.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 217

 [26 ก.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 228

 [29 ก.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 288

 [24 มิ.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 518

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 731

 [23 ม.ค. 63] โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปาริชาต ทองแท้ View : 23

 [23 ม.ค. 63] โรงเรียนวัดโบสถ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปาริชาต ทองแท้ View : 11

 [22 ม.ค. 63] โรงเรียนบ้านชาติตระการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าเหมาบริการ (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) ปาริชาต ทองแท้ View : 9

 [22 ม.ค. 63] โรงเรียนวัดหางไหล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปาริชาต ทองแท้ View : 11

 [22 ม.ค. 63] โรงเรียนวัดโบถ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปาริชาต ทองแท้ View : 15

 [22 ม.ค. 63] โรงเรียนบ้านป่าแดง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปาริชาต ทองแท้ View : 11

 [22 ม.ค. 63] โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปาริชาต ทองแท้ View : 29

 [21 ม.ค. 63] โรงเรียนบ้านชาติตระการ ประกาศรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเหมาบริการทำหน้าที่ครูผู้สอน (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) วิชาเอก สุขศึษาและพลศึกษา ปาริชาต ทองแท้ View : 23

 [20 ม.ค. 63] เดือน ธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 13

 [18 ธ.ค. 62] เดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 41

 [20 พ.ย. 62] เดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 98

 [17 ต.ค. 62] รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ View : 149

 [16 ต.ค. 62] เดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 139

 [26 ก.ย. 62] เดือน สิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 408

 [22 ส.ค. 62] เดือน กรกฏาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 225

 [11 ก.ค. 62] เดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 281

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 935

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 305

 [24 ก.ค. 62] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปาริชาต ทองแท้ View : 261

 [24 ก.ค. 62] แบบจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะเจาะจง) ปาริชาต ทองแท้ View : 349

 [03 ก.ค. 62] แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ปาริชาต ทองแท้ View : 345

 [03 ก.ค. 62] ตัวอย่างการเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตและแบบฟอร์การเช่าอินเทอร์เน็ต ปาริชาต ทองแท้ View : 532

 [03 พ.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปาริชาต ทองแท้ View : 510

 [25 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 458

 [03 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 494

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 486

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 682

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 703

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 673

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 652

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 664

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 616

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 600

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 217

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 231

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านหนองกระบาก เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญข้าวเปลือก

โรงเรียนบ้านหนองกระบาก เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญข้าวเปลือก

26 ม.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   8

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ จัดกิจกรรม Scout all day

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ จัดกิจกรรม Scout all day

26 ม.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   4

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

26 ม.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   2

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

26 ม.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   4

โรงเรียนบ้านหนองสะแกประชานุกูลจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านหนองสะแกประชานุกูลจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

26 ม.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   2

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง รับการติดตาม กสศ.วางแผนพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียนเป้าหมาย

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง รับการติดตาม กสศ.วางแผนพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียนเป้าหมาย

26 ม.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี รับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบ 4

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี รับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบ 4

26 ม.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   6

โรงเรียนบ้านน้ำจวงจัดค่ายพัฒนาภาษาจีน

โรงเรียนบ้านน้ำจวงจัดค่ายพัฒนาภาษาจีน

26 ม.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   4

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม ติดโอเน็ต ป.6 และม.3

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม ติดโอเน็ต ป.6 และม.3

26 ม.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   3

โรงเรียนวัดท้องโพลง จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนวัดท้องโพลง จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

26 ม.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   3

ประมวลภาพกิจกรรม