ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.239.233.139
Online อยู่ : 2
วันนี้ 112
เมื่อวานนี้ 206
เดือนนี้ 6,322
ปีนี้ 6,322
รวมทั้งหมด 35,811
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 17-01-2021 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุม อกศจ.พิษณุโลก

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ พร้อมด้วยดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (อกศจ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ

14 ม.ค. 64 ปาริชาต ทองแท้  16

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวัดโบสถ์และพรหมพิราม

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม) ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 11 มกราคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   28

มอบโล่รางวัลเกียรติยศ การประกวดภาพยนตร์ต้านทุจริต

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบโล่รางวัลเกียรติยศ การประกวดภาพยนตร์ต้านทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดนาขาม รางวัลรองช

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   19

มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 อำเภอวัดโบสถ์ ประเภทครูผู้สอน ได้แก่ นายไชยโชติ สะลิม ครูโรงเรียนวัดนาขาม ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม) ครั้งที่ 1 /

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   15

มอบเกียรติศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ปี 2563

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตร “ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินระดับพื้นฐาน” จำนวน 7 คน ตามโครงการศึกษานิเทศก์ของแผนดิน จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม) ครั้งที่ 1 / 256

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   20

 [14 ม.ค. 64] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ปาริชาต ทองแท้ View : 67

 [07 ม.ค. 64] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 300

 [07 ม.ค. 64] บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และข้อมูลอัตรากำลังครู ปาริชาต ทองแท้ View : 202

 [07 ม.ค. 64] รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 134

 [06 ม.ค. 64] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปาริชาต ทองแท้ View : 168

 [18 ธ.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ปาริชาต ทองแท้ View : 260

 [24 พ.ย. 63] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.เพิ่มเติม ปาริชาต ทองแท้ View : 333

 [12 พ.ย. 63] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 562

 [26 ส.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 144

 [30 ก.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 181

 [30 มิ.ย. 63] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 228

 [27 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 256

 [05 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 300

 [22 มี.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 324

 [03 มี.ค. 63] จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 360

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 374

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 1251

 [22 ธ.ค. 63] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปาริชาต ทองแท้ View : 79

 [15 ธ.ค. 63] โรงเรียนวัดทับยายเชียง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและซ่อมแซมส้วมแบบสร้างเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 40

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดนาขาม ประกาศชะลอการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 117

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดนาขาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 116

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดทับยายเชียง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 68

 [18 พ.ย. 63] โรงเรียนบ้านขอนสองสลึงประกาศประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 120

 [18 พ.ย. 63] โรงเรียนบ้านท่ากระดุน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 127

 [12 พ.ย. 63] โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาะบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 110

 [13 ม.ค. 64] เดือน พฤศจิกายน 2563 Super administrator View : 12

 [08 ธ.ค. 63] เดือน ตุลาคม 2563 Super administrator View : 50

 [14 ต.ค. 63] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กลุ่มนโยบายและแผน View : 81

 [14 ต.ค. 63] เดือน กันยายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน View : 89

 [14 ต.ค. 63] เดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน View : 80

 [30 ก.ย. 63] เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 84

 [20 ส.ค. 63] เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 152

 [10 ก.ค. 63] เดือน มิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 198

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 1394

 [07 ธ.ค. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Super administrator View : 65

 [20 ต.ค. 63] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 102

 [19 ต.ค. 63] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ปี2563 กลุ่มนโยบายและแผน View : 95

 [02 ต.ค. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มนโยบายและแผน View : 108

 [16 ก.ย. 63] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Super administrator View : 112

 [25 ส.ค. 63] ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2563 Super administrator View : 180

 [14 ก.ค. 63] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 Super administrator View : 199

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 754

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 852

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 View : 1059

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 View : 1111

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 View : 1026

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 997

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 1019

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ View : 1008

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 View : 966

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 587

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 629

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านท่าสะแก ออกติดตามนักเรียน เพื่อแจกใบงาน นมโรงเรียน และเงินอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านท่าสะแก ออกติดตามนักเรียน เพื่อแจกใบงาน นมโรงเรียน และเงินอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   11

โรงเรียนวัดหางไหลประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป

โรงเรียนวัดหางไหลประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   11

โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   7

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวออกตรวจเยี่ยมนักเรียนเพื่อแจกใบงานให้กับนักเรียน

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวออกตรวจเยี่ยมนักเรียนเพื่อแจกใบงานให้กับนักเรียน

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   10

โรงเรียนบ้านน้อย จัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบเงินอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านน้อย จัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบเงินอาหารกลางวัน

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   10

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   11

โรงเรียนวัดหางไหล ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนำแบบฝึกหัดในแต่ละวิชาที่เรียนไป

โรงเรียนวัดหากไหล ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนำแบบฝึกหัดในแต่ละวิชาที่เรียนไป

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   7

โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมทั้งแจกใบความรู้และแบบฝึกหัด

โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมทั้งแจกใบความรู้และแบบฝึกหัด

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   9

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   10

โรงเรียนวัดหินลาด ต้อนรับพลเอกจิรเดช และคณะ

โรงเรียนวัดหินลาด ต้อนรับพลเอกจิรเดช และคณะ

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   9

ประมวลภาพกิจกรรม