ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.204.193.85
Online อยู่ : 4
วันนี้ 44
เมื่อวานนี้ 314
เดือนนี้ 3,018
ปีนี้ 10,653
รวมทั้งหมด 10,653
Record: 843 (26.05.2020)
( Counter 07-06-2020 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและผลการประเมินขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

นายสนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและตรวจสอบผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

05 มิ.ย. 63 ปาริชาต ทองแท้  13

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสพป.พล.3

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร นายสนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสพป.พล.3 ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

04 มิ.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   14

ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV)

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนห้วยทรายเหนือ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563

02 มิ.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   15

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายสนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต 3 โดยได้ให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน ครองตน ครองคน ครองงาน และเข้ากับชุมชน ครู และนักเรียน ให้ได้ ถ้าทำได้เราจะทำงา

02 มิ.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   14

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติหน้าที่รองผอ.เขตพื้นที่

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติหน้าที่และการให้คำปรึกษา แนะนำโครงการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ในว

02 มิ.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   3

 [02 มิ.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน ปาริชาต ทองแท้ View : 99

 [18 พ.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 376

 [08 พ.ค. 63] รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 Super administrator View : 285

 [07 พ.ค. 63] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษาคม 2563 ครั้งที่ 2/2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 224

 [02 เม.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ปาริชาต ทองแท้ View : 479

 [29 มี.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ปาริชาต ทองแท้ View : 330

 [10 มี.ค. 63] ประกาศเลื่อนการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 1059

 [10 มี.ค. 63] ประกาศเลื่อนการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ปาริชาต ทองแท้ View : 283

 [27 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 21

 [05 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 65

 [22 มี.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 90

 [03 มี.ค. 63] จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 130

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 144

 [15 ธ.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 224

 [23 พ.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 224

 [24 ต.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 310

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 901

 [06 มิ.ย. 63] โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 3

 [02 มิ.ย. 63] โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 26

 [29 พ.ค. 63] โรงเรียนบ้านคลองช้าง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ปาริชาต ทองแท้ View : 34

 [25 พ.ค. 63] โรงเรียนบ้านคลองช้างประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกครูอัตราข้าง ตำแหน่งครูระดับปฐมวัย ปาริชาต ทองแท้ View : 66

 [21 พ.ค. 63] โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 62

 [06 พ.ค. 63] โรงเรียนบ้านคลองช้าง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 163

 [02 เม.ย. 63] ประกาศโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 95

 [02 เม.ย. 63] ประกาศโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑- ๒) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) บ้านพักครู ๒๐๔/๖๑ (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 80

 [18 พ.ค. 63] เดือน เมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 24

 [29 เม.ย. 63] เดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 39

 [22 มี.ค. 63] เดือนกุมภาพันธ์ 63 ปาริชาต ทองแท้ View : 75

 [18 ก.พ. 63] เดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 123

 [20 ม.ค. 63] เดือน ธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 141

 [18 ธ.ค. 62] เดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 163

 [20 พ.ย. 62] เดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 243

 [17 ต.ค. 62] รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ View : 310

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 1097

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 501

 [24 ก.ค. 62] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปาริชาต ทองแท้ View : 427

 [24 ก.ค. 62] แบบจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะเจาะจง) ปาริชาต ทองแท้ View : 584

 [03 ก.ค. 62] แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ปาริชาต ทองแท้ View : 522

 [03 ก.ค. 62] ตัวอย่างการเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตและแบบฟอร์การเช่าอินเทอร์เน็ต ปาริชาต ทองแท้ View : 762

 [03 พ.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปาริชาต ทองแท้ View : 702

 [25 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 613

 [03 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 677

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 655

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 818

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 877

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 808

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 791

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 809

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 764

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 746

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 352

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 359

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนวัดหินลาด รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบผ่านดาวเทียม DLTV

โรงเรียนวัดหินลาด รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบผ่านดาวเทียม DLTV

06 มิ.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคให้กับนักเรียน

06 มิ.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนบ้านนาจาน ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โรงเรียนบ้านนาจาน ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

06 มิ.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

06 มิ.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนเกษตรสุขราษฏร์บำรุง รับการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนทางไกล DLTV

โรงเรียนเกษตรสุขราษฏร์บำรุง รับการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนทางไกล DLTV

06 มิ.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

06 มิ.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงรับการนิเทศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงรับการนิเทศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

06 มิ.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล DLTV

06 มิ.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนบ้านปากรอง ต้อนรับศึกษานิเทศก์ติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล DLTV

โรงเรียนบ้านปากรอง ต้อนรับศึกษานิเทศก์ติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล DLTV

06 มิ.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   2

โรงเรียนบ้านท่าหินลาด สำรวจติดตามการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน

โรงเรียนบ้านท่าหินลาด สำรวจติดตามการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน

06 มิ.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   4

ประมวลภาพกิจกรรม