ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.234.140.184
Online อยู่ : 17
วันนี้ 597
เมื่อวานนี้ 212
เดือนนี้ 916
ปีนี้ 916
รวมทั้งหมด 916
Record: 597 (03.08.2020)
( Counter 03-08-2020 )

วิ่งมินิมาราธอน

วิ่งมินิมาราธอน

ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ประธานการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน “PLK Minimarathon 2019” เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพรหมวัดชาติไทย ช่วยเหลือเด็กยากไร้  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 กล่าวรายงาน

DSC_0008_resizeDSC_0039_resizeDSC_0049_resizeDSC_0054_resizeDSC_0063_resizeDSC_0101_resizeDSC_0157_resizeDSC_0173_resizeDSC_0177_resizeDSC_0202_resizeDSC_0209_resizeDSC_0279_resizeDSC_0290_resizeDSC_0327_resizeDSC_0539_resizeDSC_0555_resizeDSC_0566_resizeDSC_0573_resizeDSC_0576_resizeDSC_0606_resizeDSC_0616_resizeDSC_0666_resizeDSC_0704_resizeDSC_0721_resizeDSC_0738_resizeDSC_0762_resizeDSC_0816_resizeDSC_0820_resizeDSC_0822_resizeDSC_0846_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 268