ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.232.124.77
Online อยู่ : 3
วันนี้ 415
เมื่อวานนี้ 581
เดือนนี้ 10,346
ปีนี้ 38,707
รวมทั้งหมด 38,707
Record: 824 (25.06.2019)
( Counter 23-08-2019 )

ประชุมผอ.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ประชุมผอ.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ. สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัด สพป.พล.3 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวคิด ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สามารถกำหนดแนวทางและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

DSC_3206_resizeDSC_3207_resizeDSC_3208_resizeDSC_3212_resizeDSC_3215_resizeDSC_3228_resizeDSC_3229_resizeDSC_3230_resizeDSC_3231_resizeDSC_3232_resizeDSC_3233_resizeDSC_3234_resizeDSC_3235_resizeDSC_3236_resizeDSC_3237_resizeDSC_3238_resizeDSC_3240_resizeDSC_3241_resizeDSC_3242_resizeDSC_3246_resizeDSC_3247_resizeDSC_3248_resizeDSC_3249_resizeDSC_3250_resizeDSC_3251_resizeDSC_3252_resizeDSC_3253_resizeDSC_3256_resizeDSC_3258_resizeDSC_3263_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 314