ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.234.245.121
Online อยู่ : 2
วันนี้ 33
เมื่อวานนี้ 626
เดือนนี้ 7,920
ปีนี้ 23,557
รวมทั้งหมด 36,743
Record: 938 (20.01.2020)
( Counter 18-02-2020 )

จัดค่ายพักแรมเครือข่ายพรหมพิราม 5

จัดค่ายพักแรมเครือข่ายพรหมพิราม 5

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดเครือข่ายพรหมพิราม 5 ประกอบด้วย โรงเรียนวัดห้วยดั้ง โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)  และโรงเรียนศึกษากุลบุตร  รวม  189 คน เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต และเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ความเป็นระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี มีความรับผิดชอบ ความเสียสละ การบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์ ) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

DSC_4363_resizeDSC_4370_resizeDSC_4376_resizeDSC_4380_resizeDSC_4384_resizeDSC_4393_resizeDSC_4398_resizeDSC_4404_resizeDSC_4406_resizeDSC_4407_resizeDSC_4409_resizeDSC_4419_resizeDSC_4426_resizeDSC_4434_resizeDSC_4437_resizeDSC_4443_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 17