ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.234.140.184
Online อยู่ : 8
วันนี้ 613
เมื่อวานนี้ 212
เดือนนี้ 932
ปีนี้ 932
รวมทั้งหมด 932
Record: 613 (03.08.2020)
( Counter 03-08-2020 )

จัดค่ายพักแรมเครือข่ายพรหมพิราม 5

จัดค่ายพักแรมเครือข่ายพรหมพิราม 5

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดเครือข่ายพรหมพิราม 5 ประกอบด้วย โรงเรียนวัดห้วยดั้ง โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)  และโรงเรียนศึกษากุลบุตร  รวม  189 คน เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต และเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ความเป็นระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี มีความรับผิดชอบ ความเสียสละ การบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์ ) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

DSC_4363_resizeDSC_4370_resizeDSC_4376_resizeDSC_4380_resizeDSC_4384_resizeDSC_4393_resizeDSC_4398_resizeDSC_4404_resizeDSC_4406_resizeDSC_4407_resizeDSC_4409_resizeDSC_4419_resizeDSC_4426_resizeDSC_4434_resizeDSC_4437_resizeDSC_4443_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 80