ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.234.247.75
Online อยู่ : 1
วันนี้ 16
เมื่อวานนี้ 518
เดือนนี้ 6,981
ปีนี้ 6,981
รวมทั้งหมด 36,470
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 19-01-2021 )

มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3  มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 อำเภอวัดโบสถ์ ประเภทครูผู้สอน ได้แก่ นายไชยโชติ สะลิม ครูโรงเรียนวัดนาขาม  ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม) ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 11 มกราคม 2564      ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  

4_resize_3

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 26