ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.207.240.230
Online อยู่ : 7
วันนี้ 263
เมื่อวานนี้ 217
เดือนนี้ 4,695
ปีนี้ 5,541
รวมทั้งหมด 5,541
Record: 573 (08.07.2020)
( Counter 13-07-2020 )

โล่และเกียรติบัตรผลคะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน สูงสุด 10 อันดับแรก

โล่และเกียรติบัตรผลคะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน สูงสุด 10 อันดับแรก

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่โรงเรียน ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ประสบความสำเร็จ ตามโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  ประเภท ผลคะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน สูงสุด 10 อันดับแรก จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาเมือง และโรงเรียนบ้านบุ่งตารอด อ.นครไทย  ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

DSC_7968_resizeDSC_7970_resizeDSC_7972_resizeDSC_7973_resizeDSC_7974_resizeDSC_7975_resizeDSC_7976_resizeDSC_7977_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 44