ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.234.140.184
Online อยู่ : 9
วันนี้ 62
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 62
ปีนี้ 62
รวมทั้งหมด 62
Record: 62 (03.08.2020)
( Counter 03-08-2020 )

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ในกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก  โดยมีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พล.1 นายวิเชียร ทรงศรี ผอ.สพปพล.3 นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.2  นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39  และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่ผ่านการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (พสน.) ในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม

DSC_4194_resize_resizeDSC_4196_resize_resizeDSC_4204_resize_resizeDSC_4205_resize_resizeDSC_4206_resize_resizeDSC_4207_resize_resizeDSC_4208_resize_resizeDSC_4209_resize_resizeDSC_4210_resize_resizeDSC_4213_resize_resizeDSC_4214_resize_resizeDSC_4215_resize_resizeDSC_4216_resize_resizeDSC_4217_resize_resizeDSC_4218_resize_resizeDSC_4219_resize_resizeDSC_4220_resize_resizeDSC_4221_resize_resizeDSC_4222_resize_resizeDSC_4237_resize_resizeDSC_4238_resize_resizeDSC_4239_resize_resizeDSC_4245_resize_resizeDSC_4246_resize_resizeDSC_4247_resize_resizeDSC_4248_resize_resizeDSC_4249_resize_resizeDSC_4260_resize_resizeDSC_4270_resize_resizeDSC_4275_resize_resizeDSC_4276_resize_resizeDSC_4280_resize_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 41