ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.204.191.0
Online อยู่ : 7
วันนี้ 877
เมื่อวานนี้ 793
เดือนนี้ 1,670
ปีนี้ 1,670
รวมทั้งหมด 1,670
Record: 877 (26.02.2020)
( Counter 26-02-2020 )

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 5

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 5

วันที่ 31 ส.ค.-1 ก.ย.62 อบต.นครชุมและเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 5 ร่วมกันจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ในเครือข่ายนครไทย 5 ณ โรงเรียนบ้านนาเมือง

S__51929100_resizeS__51929101_resizeS__51929102_resizeS__51929103_resizeS__51929105_resizeS__51929106_resizeS__51929107_resizeS__51929108_resizeS__51929109_resizeS__51929104_resize_1

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 73