ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
Download เอกสาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสุด
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุดรายเดือน
24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบ
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

Facbook

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.55.22
Online อยู่ : 2
วันนี้ 5
เมื่อวานนี้ 606
เดือนนี้ 7,381
ปีนี้ 17,513
รวมทั้งหมด 17,513
Record: 779 (24.08.2021)
( Counter 17-09-2021 )

งบทดลอง

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 เดือนพฤษภาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 803
2 เดือนมิถุนายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 1447
3 เดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 880
4 เดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 723
5 เดือนกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 792
6 เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 772
7 เดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 17 ธ.ค. 61 817
8 เดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 21 ม.ค. 62 875
9 เดือนมกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 ก.พ. 62 717
10 เดือนกุมภาพันธ์ 62 ปาริชาต ทองแท้ 12 มี.ค. 62 810
11 เดือนมีนาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 09 เม.ย. 62 722
12 เดือนเมษายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 16 พ.ค. 62 685
13 เดือนพฤษภาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 มิ.ย. 62 693
14 เดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 11 ก.ค. 62 620
15 เดือน กรกฏาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 22 ส.ค. 62 543
16 เดือน สิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 ก.ย. 62 740
17 เดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 16 ต.ค. 62 457
18 รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ 17 ต.ค. 62 559
19 เดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 20 พ.ย. 62 475
20 เดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 18 ธ.ค. 62 386
21 เดือน ธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 20 ม.ค. 63 385
22 เดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 18 ก.พ. 63 488
23 เดือนกุมภาพันธ์ 63 ปาริชาต ทองแท้ 22 มี.ค. 63 395
24 เดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 29 เม.ย. 63 347
25 เดือน เมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ 18 พ.ค. 63 354
26 เดือน พฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 17 มิ.ย. 63 336
27 เดือน มิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ 10 ก.ค. 63 383
28 เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 20 ส.ค. 63 320
29 เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 30 ก.ย. 63 257
30 เดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน 14 ต.ค. 63 262
31 เดือน กันยายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน 14 ต.ค. 63 289
32 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กลุ่มนโยบายและแผน 14 ต.ค. 63 302
33 เดือน ตุลาคม 2563 Super administrator 08 ธ.ค. 63 270
34 เดือน พฤศจิกายน 2563 Super administrator 13 ม.ค. 64 275
35 เดือน ธันวาคม 2563 Super administrator 01 มี.ค. 64 200
36 เดือน มกราคม 2564 Super administrator 01 มี.ค. 64 208
37 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 Super administrator 07 เม.ย. 64 194
38 เดือน มีนาคม 2564 Super administrator 16 เม.ย. 64 181
39 เดือน เมษายน 2564 Super administrator 28 พ.ค. 64 135
40 เดือน พฤษภาคม 2564 Super administrator 06 ก.ค. 64 86
41 เดือน มิถุนายน 2564 Super administrator 27 ก.ค. 64 86
Find the best woodworking tool on M3Tools. We offer all kinds of tools like router bits, drill bits and carbide burrs.