ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.80.60.248
Online อยู่ : 3
วันนี้ 4
เมื่อวานนี้ 568
เดือนนี้ 8,398
ปีนี้ 23,554
รวมทั้งหมด 35,756
Record: 837 (17.12.2018)
( Counter 19-02-2019 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำจวงร่มเกล้า

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง และโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ เพื่อติดตามการเตรียมสถานที่ต้อนรับองค์มนตรี และติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

15 ก.พ. 62 ปาริชาต ทองแท้  30

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายพรหมพิราม 5

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

13 ก.พ. 62  ปาริชาต ทองแท้   33

รับชมพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าวสพฐ.

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รับชมรายงานพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบข้อราชการและภารกิจตามนโยบาย

13 ก.พ. 62  ปาริชาต ทองแท้   21

ประชุมผอ.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ. สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัด สพป.พล.3 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวคิด ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สามารถกำหนดแนวทางและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อ

11 ก.พ. 62  ปาริชาต ทองแท้   55

ประกาศเขตสุจริตและเชตคุณธรรม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ. สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตร

11 ก.พ. 62  ปาริชาต ทองแท้   23

 [15 ก.พ. 62] สพป.พิษณุุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 30

 [12 ก.พ. 62] ภาษีพนักงานราชการและลูกจ้าง ปี 2651 ปาริชาต ทองแท้ View : 163

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 95

 [04 ก.พ. 62] ภาษีลูกจ้างประจำ ปี 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 186

 [30 ม.ค. 62] ภาษีข้าราชการ ปี 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 561

 [09 ม.ค. 62] เครื่องมือวัดและประเมินผลการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 4 ปาริชาต ทองแท้ View : 538

 [09 ม.ค. 62] การประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 4 เดือน มกราคม 2562 ดำเนินการสอบ ระหว่างวันที่ 14 - 18 ม.ค.2562 รายงานในระบบ e-MES ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 312

 [06 ม.ค. 62] บัญชีแสดงสภาพอัตรากำลังครูของสถานศึกษา และบัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร สังกัด สพป.พล.3 ปาริชาต ทองแท้ View : 816

 [28 ม.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 47

 [26 ธ.ค. 61] จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 86

 [28 พ.ย. 61] จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 160

 [26 ต.ค. 61] จดหมายข่าว เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 178

 [25 ก.ย. 61] จดหมายข่าวเดือกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 212

 [25 ก.ย. 61] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 200

 [26 ก.ค. 61] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 333

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 151

 [04 ก.พ. 62] โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 45

 [09 ม.ค. 62] โรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์)ประกาศผลผู้ผ่านการสอนคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 93

 [09 ม.ค. 62] โรงเรียนบ้านห้วยนำ้ไซสาขาร่องกล้าวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 77

 [31 ธ.ค. 61] โรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 100

 [25 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านน้ำเลา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านน้ำเลฟา ปาริชาต ทองแท้ View : 160

 [21 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านน้ำเลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 142

 [20 ธ.ค. 61] โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนงนักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 127

 [13 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 168

 [21 ม.ค. 62] เดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 63

 [17 ธ.ค. 61] เดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 67

 [28 พ.ย. 61] เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 117

 [28 พ.ย. 61] เดือนกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 171

 [28 พ.ย. 61] เดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 140

 [28 พ.ย. 61] เดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 217

 [28 พ.ย. 61] เดือนมิถุนายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 302

 [28 พ.ย. 61] เดือนพฤษภาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 259

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 385

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 20

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 172

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 200

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 189

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 215

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 203

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 168

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 165

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนวัดน้ำคบรับโล่โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดน้ำคบ โดยท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ ชุ่มกลัด พร้อมด่้วย ครูนุจรี ตรีเหรา ครูสุดาพร พูลหน่าย รับโล่รางวัลตามโครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช กฟผ. สำนักงานใหญ่

11 ก.พ. 62  ปาริชาต ทองแท้   27

ประมวลภาพกิจกรรม