ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.95.131.208
Online อยู่ : 2
วันนี้ 192
เมื่อวานนี้ 281
เดือนนี้ 1,731
ปีนี้ 1,731
รวมทั้งหมด 1,731
Record: 699 (06.12.2019)
( Counter 08-12-2019 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานการเปิดค่ายโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดบ้าน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.วิเชียร ท

06 ธ.ค. 62 ปาริชาต ทองแท้  6

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประส

05 ธ.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   15

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เข้าร่วม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

05 ธ.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   9

รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน จาก นายสุรศักดิ์ อินศ

05 ธ.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   8

ประกาศเขตสุจริตและเขตคุณธรรม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรม

02 ธ.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   20

 [03 ธ.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปาริชาต ทองแท้ View : 157

 [28 พ.ย. 62] คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 419

 [05 พ.ย. 62] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ.(เพิ่มเติม) ปาริชาต ทองแท้ View : 454

 [30 ต.ค. 62] แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมชี้แจงการสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสังกัด สพฐ. ปาริชาต ทองแท้ View : 118

 [25 ต.ค. 62] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 868

 [18 ต.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ไอ้รับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรลุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ปาริชาต ทองแท้ View : 347

 [18 ต.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 205

 [26 ก.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ปาริชาต ทองแท้ View : 391

 [23 พ.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 35

 [24 ต.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 96

 [26 ก.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 151

 [26 ก.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 175

 [29 ก.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 223

 [24 มิ.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 446

 [28 พ.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 290

 [29 เม.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 331

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 655

 [04 ธ.ค. 62] โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 23

 [01 ธ.ค. 62] โรงเรียนบ้านท่าสะแก ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธูรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 36

 [29 พ.ย. 62] โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 49

 [29 พ.ย. 62] โรงเรียนวัดทับยายเชียงประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 50

 [29 พ.ย. 62] โรงเรียนบ้านท่าสะแก ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 29

 [28 พ.ย. 62] โรงเรียนบ้านหนองขาอย่าง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 49

 [27 พ.ย. 62] โรงเรียนวัดทับยายเชียง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 56

 [26 พ.ย. 62] โรงเรียนบ้านหนองขาหย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 45

 [20 พ.ย. 62] เดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 37

 [17 ต.ค. 62] รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ View : 96

 [16 ต.ค. 62] เดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 80

 [26 ก.ย. 62] เดือน สิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 350

 [22 ส.ค. 62] เดือน กรกฏาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 166

 [11 ก.ค. 62] เดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 217

 [26 มิ.ย. 62] เดือนพฤษภาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 301

 [16 พ.ค. 62] เดือนเมษายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 316

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 871

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 241

 [24 ก.ค. 62] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปาริชาต ทองแท้ View : 208

 [24 ก.ค. 62] แบบจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะเจาะจง) ปาริชาต ทองแท้ View : 278

 [03 ก.ค. 62] แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ปาริชาต ทองแท้ View : 283

 [03 ก.ค. 62] ตัวอย่างการเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตและแบบฟอร์การเช่าอินเทอร์เน็ต ปาริชาต ทองแท้ View : 435

 [03 พ.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปาริชาต ทองแท้ View : 434

 [25 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 393

 [03 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 423

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 425

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 623

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 640

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 615

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 602

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 607

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 566

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 547

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 160

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 164

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยรับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน สภาวะทันตสุขภาพ

โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยรับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน สภาวะทันตสุขภาพ

06 ธ.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   5

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 เป็นสถานที่ต้องรับรองผอ.สพป.พล.3

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 เป็นสถานที่ต้องรับรองผอ.สพป.พล.3

06 ธ.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนบ้านท่าหินลาด รับมอบเก้าอี้ จำนวน 200 ตัว

โรงเรียนบ้านท่าหินลาด รับมอบเก้าอี้ จำนวน 200 ตัว

06 ธ.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนผดุงวิทยา นำนักเรียนแข่ง “พิชัยครอสเวิร์เกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ครั้งที่ 6 และพิชัยคิดเลขเร็ว”

โรงเรียนผดุงวิทยา นำนักเรียนแข่ง “พิชัยครอสเวิร์เกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ครั้งที่ 6 และพิชัยคิดเลขเร็ว”

06 ธ.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนบ้านนาคล้าย ร่วมกับกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ปรับปรุงภูมิทัศนียภาพและพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาคล้าย ร่วมกับกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ปรับปรุงภูมิทัศนียภาพและพัฒนาโรงเรียน

06 ธ.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนบ้านคลองช้าง ทอดผ้าป่าสามัคคี

โรงเรียนบ้านคลองช้าง ทอดผ้าป่าสามัคคี

06 ธ.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ต้อนรับคณะโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ต้อนรับคณะโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

06 ธ.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) เป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) เป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา

06 ธ.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3

06 ธ.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

06 ธ.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   5

ประมวลภาพกิจกรรม