ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.237.61.235
Online อยู่ : 3
วันนี้ 24
เมื่อวานนี้ 604
เดือนนี้ 2,029
ปีนี้ 2,029
รวมทั้งหมด 2,029
Record: 604 (21.10.2020)
( Counter 22-10-2020 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบโล่และเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย มอบโล่ เกียรติบัตร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการคุณธรรมสพฐ. ได้แก่ นายบรรยา มิ่งแก้ว นายศุภากร ธรรมศุภโกศล นางราตรี เงื่อนจันทอง นายสถิตย์ พัวพัน นางสาวกานต์รวี สีทอง ในวั

20 ก.ย. 63 ปาริชาต ทองแท้  60

มอบโล่และเกียรติบัตรต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโครงการจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย มอบโล่และเกียรติบัตรต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโครงการจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับดีเด่นของกลุ่มอำเภอนครไทย ได้แก่โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ระดับดี ของกลุ

20 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   41

มอบเกียรติบัตร การประกวดคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย มอบเกียรติบัตร การประกวดคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี 2563 ระดับทอง อันดับ 1 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางได้แก่ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 และระดับทอง อันดับ 2 ประเภทส

20 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   50

มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับครูพระ ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครู D.A.R.E.

นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับครูพระ ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครู D.A.R.E. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ในวันที่ 19 กันยายน 2653 ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอนครไทย

20 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   10

พัฒนาศักยภาพลูกจ้าง

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรงโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สวนน้ำรีสอร์ท อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

20 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   10

 [14 ก.ย. 63] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 3/2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 389

 [02 ก.ย. 63] ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงสถานที่การเข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ปาริชาต ทองแท้ View : 211

 [25 ส.ค. 63] แบบทดสอบการคิดคำนวณ Super administrator View : 1633

 [22 ส.ค. 63] รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปาริชาต ทองแท้ View : 340

 [06 ส.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC2 Type 1 และ 2 ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 105

 [02 ส.ค. 63] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปาริชาต ทองแท้ View : 477

 [24 มิ.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปาริชาต ทองแท้ View : 2339

 [15 มิ.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่ิอผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ ปาริชาต ทองแท้ View : 921

 [26 ส.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 65

 [30 ก.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 99

 [30 มิ.ย. 63] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 126

 [27 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 167

 [05 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 208

 [22 มี.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 235

 [03 มี.ค. 63] จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 263

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 286

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 1106

 [19 ต.ค. 63] โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนทั่วไป ปาริชาต ทองแท้ View : 27

 [14 ต.ค. 63] โรงเรียนวัดโบสถ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 32

 [14 ต.ค. 63] โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนทั่วไป ปาริชาต ทองแท้ View : 28

 [12 ต.ค. 63] โรงเรียนวัดโบสถ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าทีครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 33

 [03 ต.ค. 63] โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนทั่วไป ปาริชาต ทองแท้ View : 127

 [03 ต.ค. 63] โรงเรียนวัดโบสถ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 91

 [03 ต.ค. 63] โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 25

 [03 ต.ค. 63] โรงเรียนบ้านเนินมะคึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 33

 [14 ต.ค. 63] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กลุ่มนโยบายและแผน View : 7

 [14 ต.ค. 63] เดือน กันยายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน View : 8

 [14 ต.ค. 63] เดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน View : 6

 [30 ก.ย. 63] เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 14

 [20 ส.ค. 63] เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 71

 [10 ก.ค. 63] เดือน มิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 105

 [17 มิ.ย. 63] เดือน พฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 128

 [18 พ.ค. 63] เดือน เมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 177

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 1258

 [20 ต.ค. 63] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 8

 [19 ต.ค. 63] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ปี2563 กลุ่มนโยบายและแผน View : 7

 [02 ต.ค. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มนโยบายและแผน View : 20

 [16 ก.ย. 63] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Super administrator View : 38

 [25 ส.ค. 63] ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2563 Super administrator View : 99

 [14 ก.ค. 63] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 Super administrator View : 109

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 660

 [24 ก.ค. 62] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปาริชาต ทองแท้ View : 566

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 760

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 View : 961

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 View : 1021

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 View : 934

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 912

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 932

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ View : 911

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 View : 883

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 496

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 514

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   43

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง ประชุมพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยยากจนแบบมีเงื่อนไข

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง ประชุมพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยยากจนแบบมีเงื่อนไข

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   37

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   27

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ตามวิเศษเห็นขยะนะ

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ตามวิเศษเห็นขยะนะ

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   28

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการการเพาะเห็นนางฟ้า

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการการเพาะเห็นนางฟ้า

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   22

โรงเรียนบ้านน้ำจวง ต้อนรับองค์มนตรี

โรงเรียนบ้านน้ำจวง ต้อนรับองค์มนตรี

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   34

โรงเรียนวัดหางไหลมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ

โรงเรียนวัดหางไหลมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   31

โรงเรียนวัดวังมะด่าน จัดกิจกรรม Scout All Day

โรงเรียนวัดวังมะด่าน จัดกิจกรรม Scout All Day

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   20

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดกิจกรรม Scout All Day

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดกิจกรรม Scout All Day

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   23

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต้อนรับองค์มนตรี

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต้อนรับองค์มนตรี

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   31

ประมวลภาพกิจกรรม