ผู้บริหาร


FILE2141

ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

เมนูหลัก

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.81.76.247
Online อยู่ : 45
วันนี้ 727
เมื่อวานนี้ 162
เดือนนี้ 4,742
ปีนี้ 6,891
รวมทั้งหมด 6,900
Record: 727 (20.07.2018)
( Counter 20-07-2018 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผดุงวิทยา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผดุงวิทยา อ.พรหมพิราม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

19 ก.ค. 61 ปาริชาต ทองแท้  11

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสะแกประชานุกูล อ.พรหมพิราม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

19 ก.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   8

บันทึกเทปถวายพระพร

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

17 ก.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   21

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริตและเขตคุณธรรม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

16 ก.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   15

ประชุมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

16 ก.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   17

 [12 ก.ค. 61] เดือนมิถุนายน ปาริชาต ทองแท้ View : 13

 [12 ก.ค. 61] เดือนพฤษภาคม ปาริชาต ทองแท้ View : 11

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 11

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านนาเมืองเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายอุเทน นะมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง จัดกิจกรรมรณรงค์จำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ภายในโรงเรียนและชุมชนตำบลนครชุม

20 ก.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   506

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018

19 ก.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   3

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ตรวจสุขภาพช่องปาก และฟันให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ขอขอบคุณคุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจสุขภาพช่องปาก และฟันให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 ก.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดพิธีพิธีสวนสนาม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม 2561)

11 ก.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   13

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ร่วมปลูกต้นไม้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

คณะครูและนักเรียน ชมรมลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ร่วมต้อนรับ และปลูกต้นไม้ ร่วมกับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ

11 ก.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   15

โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

08 ก.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   20

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ประชุมผู้ปกครองอนุบาลเกี่ยวการดำเนินงานในปีการศึกษา2561 มีมติเพิ่มกิจกรรมนกน้อยแสนดี เป็นกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา นำโดยนาย จิระชัย ราชภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา คณะครู และนักเรียน ของโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ไหว้ขอพรศาลพรภูมิ พระพรหมเจ้าที่ และร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

06 ก.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   24

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

06 ก.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   35

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา นำนักเรียนเดินรณรงค์ร่วมต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา นำนักเรียนเดินรณรงค์ร่วมต่อต้านยาเสพติด

06 ก.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   22

โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561

โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561

06 ก.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   25

ประมวลภาพกิจกรรม