ผู้บริหาร


นายพยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
Download เอกสาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสุด
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุดรายเดือน
24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบ
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

Facbook

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.158.251.104
Online อยู่ : 14
วันนี้ 370
เมื่อวานนี้ 518
เดือนนี้ 2,682
ปีนี้ 6,707
รวมทั้งหมด 6,707
Record: 518 (07.12.2021)
( Counter 08-12-2021 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

MOU บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) และPA สายงานบริการการศึกษาและศึกษานิเทศก์

นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พล.3 ประธานการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) บุคลกรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค (2) และการจัดทำบันทึกข้อตกลง PA สายงานบริหารการศึกษา และสายงานศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมมังคละ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

01 พ.ย. 64 ปาริชาต ทองแท้  118

บริหารอัตรากำลังลูกจ้าง

นายสนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกาซะลอง สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

01 พ.ย. 64  ปาริชาต ทองแท้   117

มอบนโยบายการปฏิบัติงานและภารกิจเร่งด่วน

นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ มอบนโยบายการปฏิบัติงานและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนายสนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 นางศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางรัชนีกร อินต๊ะแสน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒ

01 พ.ย. 64  ปาริชาต ทองแท้   129

การฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป อ.พรหมพิราม

การฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป จุด อ.พรหมพิราม

19 ต.ค. 64  Super administrator   97

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

24 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   177

 [01 ธ.ค. 64] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปาริชาต ทองแท้ View : 97

 [25 ต.ค. 64] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปาริชาต ทองแท้ View : 268

 [22 ต.ค. 64] วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 Super administrator View : 402

 [13 ต.ค. 64] น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปาริชาต ทองแท้ View : 78

 [08 ต.ค. 64] ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปาริชาต ทองแท้ View : 219

 [30 ก.ย. 64] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 4 ตุลาคม 2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 329

 [16 ก.ย. 64] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 17 กันยายน 2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 333

 [20 ส.ค. 64] ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 692

 [26 ส.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 577

 [30 ก.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 627

 [30 มิ.ย. 63] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 630

 [27 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 832

 [05 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 739

 [22 มี.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 815

 [03 มี.ค. 63] จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 756

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 745

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 1784

 [01 ก.ค. 64] โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ประกาศผู้ผ่านการสอนคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 363

 [29 มิ.ย. 64] โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 237

 [24 มิ.ย. 64] โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ประกาศรับสมัครสอบคดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกข้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 243

 [14 มิ.ย. 64] โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 338

 [22 ธ.ค. 63] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปาริชาต ทองแท้ View : 600

 [15 ธ.ค. 63] โรงเรียนวัดทับยายเชียง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและซ่อมแซมส้วมแบบสร้างเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 464

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดนาขาม ประกาศชะลอการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 512

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดนาขาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 561

 [23 พ.ย. 64] เดือน ตุลาคม 2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 25

 [15 ต.ค. 64] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ View : 48

 [15 ต.ค. 64] เดือน กันยายน 64 ปาริชาต ทองแท้ View : 56

 [05 ต.ค. 64] เดือน สิงหาคม 2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 56

 [05 ต.ค. 64] เดือน กรกฎาคม 2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 54

 [27 ก.ค. 64] เดือน มิถุนายน 2564 Super administrator View : 166

 [06 ก.ค. 64] เดือน พฤษภาคม 2564 Super administrator View : 161

 [28 พ.ค. 64] เดือน เมษายน 2564 Super administrator View : 200

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 1937

 [23 ส.ค. 64] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๓ และ IC๔ โดยวิธีการคัดเลือก Super administrator View : 142

 [22 ก.ค. 64] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไตรมาสที่ 3) Super administrator View : 230

 [22 ก.ค. 64] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไตรมาสที่ 2) Super administrator View : 199

 [22 ก.ค. 64] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไตรมาสที่ 1) Super administrator View : 206

 [14 ก.ค. 64] ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Super administrator View : 213

 [28 พ.ค. 64] ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Super administrator View : 223

 [07 ธ.ค. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Super administrator View : 390

 [20 ต.ค. 63] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 448

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 1255

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 View : 1401

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 View : 1484

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 View : 1399

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 1382

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 1374

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ View : 1354

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 View : 1314

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 1071

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 1124

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

25 ต.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   57

โรงเรียนวัดหางไหล นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนวัดหางไหล นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

25 ต.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   48

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม รับมอบหน้ากากอนามัย

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม รับมอบหน้ากากอนามัย

25 ต.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   42

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามประชุมชี้แจงการรับเงินเยียวยานักเรียน

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามประชุมชี้แจงการรับเงินเยียวยานักเรียน

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   129

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอช่วงโควิค-19

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอช่วงโควิค-19

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   94

โรงเรียนบ้านเนินมะคึด รับการนิเทศออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ PLC

โรงเรียนบ้านเนินมะคึด รับการนิเทศออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ PLC

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   86

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยามอบเงินอาหารกลางวัน อาหารเสริมและใบงาน

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยามอบเงินอาหารกลางวัน อาหารเสริมและใบงาน

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   143

โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำเว็บไซต์สำหรับครู

โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำเว็บไซต์สำหรับครู

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   94

โรงเรียนบ้านคลองช้างเข้าร่วม "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

โรงเรียนบ้านคลองช้างเข้าร่วม "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   129

โรงเรียนวัดบ้านน้อยรับการนิเทศออนไลน์

โรงเรียนวัดบ้านน้อยรับการนิเทศออนไลน์

31 ส.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   98

ประมวลภาพกิจกรรม

Find the best woodworking tool on M3Tools. We offer all kinds of tools like router bits, drill bits and carbide burrs.
http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post207.html http://consignia.com.ar/xml/en/post228.html http://consignia.com.ar/xml/en/post273.html http://consignia.com.ar/xml/en/post211.html http://www.cosugas.com/content/news/post228.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post244.html http://www.cosugas.com/content/news/post235.html http://consignia.com.ar/xml/en/post293.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post267.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post191.html http://consignia.com.ar/xml/en/post253.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post236.html http://consignia.com.ar/xml/en/post230.html http://consignia.com.ar/xml/en/post232.html http://www.cosugas.com/content/news/post255.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post203.html http://www.cosugas.com/content/news/post258.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post246.html http://www.cosugas.com/content/news/post272.html http://consignia.com.ar/xml/en/post291.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post230.html http://consignia.com.ar/xml/en/post146.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post172.html http://consignia.com.ar/xml/en/post192.html http://consignia.com.ar/xml/en/post226.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post255.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post198.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post186.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post285.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post276.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post293.html http://consignia.com.ar/xml/en/post195.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post245.html http://www.cosugas.com/content/news/post252.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post272.html http://consignia.com.ar/xml/en/post210.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post220.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post209.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post217.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post192.html http://consignia.com.ar/xml/en/post220.html http://www.cosugas.com/content/news/post244.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post182.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post210.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post253.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post174.html http://consignia.com.ar/xml/en/post191.html http://consignia.com.ar/xml/en/post276.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post240.html http://consignia.com.ar/xml/en/post288.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post276.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post283.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post246.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post216.html http://www.cosugas.com/content/news/post210.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post266.html http://www.cosugas.com/content/news/post240.html http://consignia.com.ar/xml/en/post270.html http://www.cosugas.com/content/news/post285.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post256.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post283.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post284.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post233.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post213.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post267.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post189.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post273.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post178.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post250.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post215.html http://consignia.com.ar/xml/en/post285.html http://consignia.com.ar/xml/en/post274.html http://www.cosugas.com/content/news/post283.html http://www.cosugas.com/content/news/post248.html http://www.cosugas.com/content/news/post287.html http://consignia.com.ar/xml/en/post243.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post187.html http://consignia.com.ar/xml/en/post289.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post236.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post237.html http://consignia.com.ar/xml/en/post269.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post224.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post266.html http://www.cosugas.com/content/news/post273.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post171.html http://www.cosugas.com/content/news/post231.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post186.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post207.html http://www.cosugas.com/content/news/post213.html http://consignia.com.ar/xml/en/post256.html http://www.cosugas.com/content/news/post249.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post194.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post234.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post244.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post259.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post194.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post226.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post295.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post228.html http://consignia.com.ar/xml/en/post206.html http://www.cosugas.com/content/news/post212.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post196.html http://www.cosugas.com/content/news/post267.html http://www.cosugas.com/content/news/post232.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post258.html http://consignia.com.ar/xml/en/post212.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post195.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post263.html http://consignia.com.ar/xml/en/post266.html http://www.cosugas.com/content/news/post236.html http://consignia.com.ar/xml/en/post229.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post248.html http://www.cosugas.com/content/news/post250.html http://consignia.com.ar/xml/en/post200.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post249.html http://consignia.com.ar/xml/en/post242.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post265.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post198.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post245.html http://consignia.com.ar/xml/en/post224.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post203.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post224.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post274.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post200.html http://consignia.com.ar/xml/en/post205.html http://consignia.com.ar/xml/en/post217.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post251.html http://consignia.com.ar/xml/en/post216.html http://consignia.com.ar/xml/en/post214.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post243.html http://consignia.com.ar/xml/en/post284.html http://consignia.com.ar/xml/en/post254.html http://consignia.com.ar/xml/en/post225.html http://www.cosugas.com/content/news/post224.html http://www.cosugas.com/content/news/post259.html http://consignia.com.ar/xml/en/post251.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post251.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post190.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post225.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post232.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post270.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post291.html http://consignia.com.ar/xml/en/post272.html http://consignia.com.ar/xml/en/post234.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post218.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post248.html http://www.cosugas.com/content/news/post276.html http://consignia.com.ar/xml/en/post262.html http://www.cosugas.com/content/news/post280.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post180.html http://consignia.com.ar/xml/en/post240.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post223.html http://consignia.com.ar/xml/en/post261.html http://www.cosugas.com/content/news/post245.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post239.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post223.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post188.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post255.html http://www.cosugas.com/content/news/post237.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post222.html http://www.cosugas.com/content/news/post254.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post238.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post216.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post261.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post265.html http://consignia.com.ar/xml/en/post267.html http://www.cosugas.com/content/news/post217.html http://www.cosugas.com/content/news/post233.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post277.html http://consignia.com.ar/xml/en/post194.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post237.html http://www.cosugas.com/content/news/post279.html http://www.cosugas.com/content/news/post247.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post227.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post284.html http://consignia.com.ar/xml/en/post197.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post261.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post179.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post220.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post234.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post243.html http://consignia.com.ar/xml/en/post237.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post242.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post181.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post264.html http://consignia.com.ar/xml/en/post286.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post249.html http://www.cosugas.com/content/news/post218.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post286.html http://www.cosugas.com/content/news/post277.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post192.html http://consignia.com.ar/xml/en/post209.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post260.html http://www.cosugas.com/content/news/post260.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post280.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post233.html http://consignia.com.ar/xml/en/post258.html http://www.cosugas.com/content/news/post256.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post205.html http://www.cosugas.com/content/news/post274.html http://consignia.com.ar/xml/en/post235.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post191.html http://consignia.com.ar/xml/en/post233.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post226.html http://www.cosugas.com/content/news/post219.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post279.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post197.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post175.html http://www.cosugas.com/content/news/post226.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post199.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post257.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post241.html http://consignia.com.ar/xml/en/post202.html http://www.cosugas.com/content/news/post264.html http://www.cosugas.com/content/news/post230.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post215.html http://consignia.com.ar/xml/en/post283.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post263.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post277.html http://consignia.com.ar/xml/en/post279.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post208.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post231.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post190.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post235.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post282.html http://consignia.com.ar/xml/en/post231.html http://consignia.com.ar/xml/en/post249.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post229.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post177.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post229.html http://www.cosugas.com/content/news/post281.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post247.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post235.html http://consignia.com.ar/xml/en/post277.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post288.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post260.html http://www.cosugas.com/content/news/post261.html http://consignia.com.ar/xml/en/post259.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post199.html http://www.cosugas.com/content/news/post271.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post218.html http://consignia.com.ar/xml/en/post257.html http://www.cosugas.com/content/news/post223.html http://www.cosugas.com/content/news/post216.html http://consignia.com.ar/xml/en/post218.html http://www.cosugas.com/content/news/post243.html http://www.cosugas.com/content/news/post269.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post275.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post275.html http://www.cosugas.com/content/news/post275.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post195.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post185.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post214.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post268.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post238.html http://consignia.com.ar/xml/en/post198.html http://consignia.com.ar/xml/en/post238.html http://www.cosugas.com/content/news/post239.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post270.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post197.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post278.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post211.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post227.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post252.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post222.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post174.html http://consignia.com.ar/xml/en/post204.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post254.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post206.html http://consignia.com.ar/xml/en/post239.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post259.html http://consignia.com.ar/xml/en/post208.html http://www.cosugas.com/content/news/post229.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post184.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post269.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post189.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post241.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post168.html http://consignia.com.ar/xml/en/post199.html http://www.cosugas.com/content/news/post257.html http://consignia.com.ar/xml/en/post215.html http://www.cosugas.com/content/news/post251.html http://consignia.com.ar/xml/en/post177.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post212.html http://consignia.com.ar/xml/en/post222.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post242.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post183.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post240.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post208.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post250.html http://consignia.com.ar/xml/en/post223.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post285.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post213.html http://www.cosugas.com/content/news/post266.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post282.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post214.html http://consignia.com.ar/xml/en/post244.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post286.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post256.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post201.html http://consignia.com.ar/xml/en/post264.html http://www.cosugas.com/content/news/post215.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post274.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post206.html http://consignia.com.ar/xml/en/post241.html http://consignia.com.ar/xml/en/post196.html http://consignia.com.ar/xml/en/post236.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post187.html http://www.cosugas.com/content/news/post238.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post202.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post262.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post258.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post230.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post279.html http://www.cosugas.com/content/news/post227.html http://consignia.com.ar/xml/en/post290.html http://www.cosugas.com/content/news/post242.html http://consignia.com.ar/xml/en/post227.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post287.html http://consignia.com.ar/xml/en/post245.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post193.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post193.html http://consignia.com.ar/xml/en/post271.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post239.html http://consignia.com.ar/xml/en/post213.html http://consignia.com.ar/xml/en/post275.html http://consignia.com.ar/xml/en/post201.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post262.html http://consignia.com.ar/xml/en/post263.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post221.html http://consignia.com.ar/xml/en/post193.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post247.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post196.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post184.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post225.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post232.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post228.html http://consignia.com.ar/xml/en/post250.html http://consignia.com.ar/xml/en/post268.html http://consignia.com.ar/xml/en/post265.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post188.html http://consignia.com.ar/xml/en/post221.html http://consignia.com.ar/xml/en/post247.html http://consignia.com.ar/xml/en/post260.html http://www.cosugas.com/content/news/post234.html http://www.cosugas.com/content/news/post222.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post205.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post204.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post278.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post271.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post290.html http://www.cosugas.com/content/news/post282.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post264.html http://consignia.com.ar/xml/en/post255.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post201.html http://consignia.com.ar/xml/en/post280.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post221.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post254.html http://www.cosugas.com/content/news/post265.html http://www.cosugas.com/content/news/post263.html http://www.cosugas.com/content/news/post253.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post280.html http://consignia.com.ar/xml/en/post219.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post296.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post209.html http://www.cosugas.com/content/news/post241.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post219.html http://www.cosugas.com/content/news/post220.html http://consignia.com.ar/xml/en/post207.html http://www.cosugas.com/content/news/post262.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post219.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post173.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post292.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post202.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post281.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post253.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post217.html http://www.cosugas.com/content/news/post246.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post185.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post169.html http://www.cosugas.com/content/news/post221.html http://www.cosugas.com/content/news/post201.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post281.html http://www.cosugas.com/content/news/post214.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post271.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post210.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post211.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post231.html http://www.cosugas.com/content/news/post225.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post273.html http://consignia.com.ar/xml/en/post203.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post252.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post269.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post176.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post200.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post204.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post268.html http://www.cosugas.com/content/news/post286.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post154.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post257.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post212.html http://www.cosugas.com/content/news/post211.html