ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.231.21.83
Online อยู่ : 4
วันนี้ 78
เมื่อวานนี้ 525
เดือนนี้ 7,334
ปีนี้ 7,334
รวมทั้งหมด 7,334
Record: 843 (26.05.2020)
( Counter 30-05-2020 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับชมพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองสนิท ประหา รองสมาน เวียงปฎิ รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและปร

27 พ.ค. 63 ปาริชาต ทองแท้  13

ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV)

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านนักเรียน ณ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล โรงเรียนบ้านหนองไผ่ และโรงเรียนผดุงวิทยา

27 พ.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   28

ติดตามการทดสอบการสอนทางไกล

ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผอ. ฉก.ชน. สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) นักเรียนที่เข้าทดสอบการสอนทางไกล DLTV ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านเข็กใ

27 พ.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   12

ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV)

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผอ. ฉก.ชน. สพฐ.ที่มาติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อ.นค

27 พ.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   9

ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV)

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ โรงเรียนศิริราษฏร์พัฒนา โรงเรียนลาดคื้อ และบ้านห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

21 พ.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   38

 [18 พ.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 289

 [08 พ.ค. 63] รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 Super administrator View : 266

 [07 พ.ค. 63] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษาคม 2563 ครั้งที่ 2/2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 209

 [02 เม.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ปาริชาต ทองแท้ View : 454

 [29 มี.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ปาริชาต ทองแท้ View : 310

 [10 มี.ค. 63] ประกาศเลื่อนการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 1011

 [10 มี.ค. 63] ประกาศเลื่อนการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ปาริชาต ทองแท้ View : 267

 [10 มี.ค. 63] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 758

 [27 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 13

 [05 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 60

 [22 มี.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 85

 [03 มี.ค. 63] จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 124

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 140

 [15 ธ.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 219

 [23 พ.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 216

 [24 ต.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 302

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 889

 [29 พ.ค. 63] โรงเรียนบ้านคลองช้าง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ปาริชาต ทองแท้ View : 5

 [25 พ.ค. 63] โรงเรียนบ้านคลองช้างประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกครูอัตราข้าง ตำแหน่งครูระดับปฐมวัย ปาริชาต ทองแท้ View : 48

 [21 พ.ค. 63] โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 49

 [06 พ.ค. 63] โรงเรียนบ้านคลองช้าง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 151

 [02 เม.ย. 63] ประกาศโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 84

 [02 เม.ย. 63] ประกาศโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑- ๒) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) บ้านพักครู ๒๐๔/๖๑ (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 76

 [27 มี.ค. 63] โรงเรียนบ้านหลังเขาประกาศประกวดจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๔/๖๑(ฝ)และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 103

 [21 ก.พ. 63] โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ประกาศผลการสรรหาคดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปาริชาต ทองแท้ View : 278

 [18 พ.ค. 63] เดือน เมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 20

 [29 เม.ย. 63] เดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 34

 [22 มี.ค. 63] เดือนกุมภาพันธ์ 63 ปาริชาต ทองแท้ View : 69

 [18 ก.พ. 63] เดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 120

 [20 ม.ค. 63] เดือน ธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 136

 [18 ธ.ค. 62] เดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 159

 [20 พ.ย. 62] เดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 238

 [17 ต.ค. 62] รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ View : 299

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 1088

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 491

 [24 ก.ค. 62] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปาริชาต ทองแท้ View : 419

 [24 ก.ค. 62] แบบจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะเจาะจง) ปาริชาต ทองแท้ View : 568

 [03 ก.ค. 62] แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ปาริชาต ทองแท้ View : 513

 [03 ก.ค. 62] ตัวอย่างการเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตและแบบฟอร์การเช่าอินเทอร์เน็ต ปาริชาต ทองแท้ View : 749

 [03 พ.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปาริชาต ทองแท้ View : 693

 [25 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 602

 [03 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 669

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 649

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 811

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 863

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 800

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 785

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 803

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 757

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 738

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 346

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 353

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ต้อนรับ ศน.สพป.พล.3 เพื่อ ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ต้อนรับ ศน.สพป.พล.3 เพื่อ ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

24 พ.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   18

โรงเรียนบ้านหนองสะแก เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อ ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

โรงเรียนบ้านหนองสะแก เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อ ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

24 พ.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   15

โรงเรียนบ้านท่าสะแก ต้อนรับ ศน.สพป.พล.3 เพื่อ ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

โรงเรียนบ้านท่าสะแก ต้อนรับ ศน.สพป.พล.3 เพื่อ ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

24 พ.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   12

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ แจกนมโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ แจกนมโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019

24 พ.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   12

โรงเรียนวัดท้องโพลง เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อ ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดท้องโพลง เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อ ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

24 พ.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   14

โรงเรียนวัดหอกลอง ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดหอกลอง ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

24 พ.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   10

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) ต้อนรับ ศน.สพป.พล.3 เพื่อ ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) ต้อนรับ ศน.สพป.พล.3 เพื่อ ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

24 พ.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   14

โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) ให้ความรู้ผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) ให้ความรู้ผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

24 พ.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   20

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ต้อนรับ ศน.สพป.พล.3 เพื่อ ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ต้อนรับ ศน.สพป.พล.3 เพื่อ ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

24 พ.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   11

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

24 พ.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   21

ประมวลภาพกิจกรรม

Aa.

22 พ.ค. 63  

Super administrator