ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.163.42.154
Online อยู่ : 4
วันนี้ 173
เมื่อวานนี้ 225
เดือนนี้ 4,125
ปีนี้ 4,125
รวมทั้งหมด 4,125
Record: 692 (11.12.2018)
( Counter 16-12-2018 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 รับการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี

13 ธ.ค. 61 ปาริชาต ทองแท้  33

พ่อขุนบางเกมส์

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนอำเภอนครไทย “พ่อขุนบางเกมส์” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

13 ธ.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   20

มอบนโนบายธุรการโรงเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโนบายการปฏิบัติงานให้กับธุรการโรงเรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปิดการอบรมธุรการโรงเรียน ในวันที่ 7 ธันว

07 ธ.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   89

ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day ภายใต้แนวความคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็

07 ธ.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   15

เตรียมความพร้อมอบรมธุรการโรงเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการประชุมธุรการโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมให้มีความเรียบร้อย ในวันที่ 4ธันวาคม 2561 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

07 ธ.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   35

 [28 พ.ย. 61] แบบฟอร์มเอกสารการเช่าอินเตอร์เน็ต ปาริชาต ทองแท้ View : 324

 [28 พ.ย. 61] แนวทางการจัดจ้างธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 391

 [26 พ.ย. 61] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มนโยบายและแผน View : 238

 [26 พ.ย. 61] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด กลุ่มนโยบายและแผน View : 167

 [24 พ.ย. 61] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปาริชาต ทองแท้ View : 124

 [23 พ.ย. 61] การประเมินการอ่านการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และการอ่านรู้เรื่อง สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ครั้งที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปาริชาต ทองแท้ View : 157

 [23 พ.ย. 61] การประเมินการอ่านการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และการอ่านรู้เรื่องสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ครั้งที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปาริชาต ทองแท้ View : 126

 [23 พ.ย. 61] เครื่องมือ ประเมินการอ่านเขียน(พฤศจิกายน 2561) ปาริชาต ทองแท้ View : 118

 [28 พ.ย. 61] จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 40

 [26 ต.ค. 61] จดหมายข่าว เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 109

 [25 ก.ย. 61] จดหมายข่าวเดือกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 130

 [25 ก.ย. 61] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 131

 [26 ก.ค. 61] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 261

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 27

 [13 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 42

 [13 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านน้ำเลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 25

 [04 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 45

 [04 ธ.ค. 61] โรงเรียนวัดธรรมาราม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 36

 [04 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านหนองห้างประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อข้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 25

 [04 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านยางโกลน ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 40

 [04 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านยางโกลนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 26

 [04 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 48

 [28 พ.ย. 61] เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 33

 [28 พ.ย. 61] เดือนกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 109

 [28 พ.ย. 61] เดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 80

 [28 พ.ย. 61] เดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 136

 [28 พ.ย. 61] เดือนมิถุนายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 211

 [28 พ.ย. 61] เดือนพฤษภาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 188

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 286

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 38

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 82

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 82

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 119

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 116

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 108

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 97

 [22 ต.ค. 61] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 120

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านหนองลาน จัดกิจกรรมวันชาติ และวันดินโลก ประจำปี 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางสาวอภิชญา ยอดทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันดินโลก ประจำปี 2561 กิจกรรม

14 ธ.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   12

โรงเรียนบ้านป่าซ่าน จัดกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยการจัดบอร์ดนิทรรศการ และให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับประวัติความเป็น

14 ธ.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนบ้านบึงวิทยาจัดกิจรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนบ้านบึงวิทยาจัดกิจรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

14 ธ.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   12

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) รับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) โดยท่านผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ คณะครู บุคลากรโรงเรียน ได้ต้อนรับครูย้ายจากโรงเรียนวัดหินลาด ได้แก่นางอนงค์ จันทร์หอม เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

23 พ.ย. 61  ปาริชาต ทองแท้   57

ประมวลภาพกิจกรรม