ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.234.247.75
Online อยู่ : 2
วันนี้ 37
เมื่อวานนี้ 518
เดือนนี้ 7,002
ปีนี้ 7,002
รวมทั้งหมด 36,491
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 19-01-2021 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุม อกศจ.พิษณุโลก

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ พร้อมด้วยดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (อกศจ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ

14 ม.ค. 64 ปาริชาต ทองแท้  28

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวัดโบสถ์และพรหมพิราม

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม) ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 11 มกราคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   44

มอบโล่รางวัลเกียรติยศ การประกวดภาพยนตร์ต้านทุจริต

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบโล่รางวัลเกียรติยศ การประกวดภาพยนตร์ต้านทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดนาขาม รางวัลรองช

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   27

มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 อำเภอวัดโบสถ์ ประเภทครูผู้สอน ได้แก่ นายไชยโชติ สะลิม ครูโรงเรียนวัดนาขาม ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม) ครั้งที่ 1 /

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   27

มอบเกียรติศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ปี 2563

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตร “ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินระดับพื้นฐาน” จำนวน 7 คน ตามโครงการศึกษานิเทศก์ของแผนดิน จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม) ครั้งที่ 1 / 256

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   28

 [14 ม.ค. 64] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ปาริชาต ทองแท้ View : 110

 [07 ม.ค. 64] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 335

 [07 ม.ค. 64] บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และข้อมูลอัตรากำลังครู ปาริชาต ทองแท้ View : 224

 [07 ม.ค. 64] รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 142

 [06 ม.ค. 64] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปาริชาต ทองแท้ View : 178

 [18 ธ.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ปาริชาต ทองแท้ View : 271

 [24 พ.ย. 63] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.เพิ่มเติม ปาริชาต ทองแท้ View : 342

 [12 พ.ย. 63] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 568

 [26 ส.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 148

 [30 ก.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 185

 [30 มิ.ย. 63] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 233

 [27 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 260

 [05 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 308

 [22 มี.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 335

 [03 มี.ค. 63] จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 365

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 379

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 1260

 [22 ธ.ค. 63] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปาริชาต ทองแท้ View : 87

 [15 ธ.ค. 63] โรงเรียนวัดทับยายเชียง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและซ่อมแซมส้วมแบบสร้างเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 48

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดนาขาม ประกาศชะลอการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 123

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดนาขาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 121

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดทับยายเชียง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 76

 [18 พ.ย. 63] โรงเรียนบ้านขอนสองสลึงประกาศประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 125

 [18 พ.ย. 63] โรงเรียนบ้านท่ากระดุน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 131

 [12 พ.ย. 63] โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาะบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 114

 [13 ม.ค. 64] เดือน พฤศจิกายน 2563 Super administrator View : 17

 [08 ธ.ค. 63] เดือน ตุลาคม 2563 Super administrator View : 55

 [14 ต.ค. 63] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กลุ่มนโยบายและแผน View : 85

 [14 ต.ค. 63] เดือน กันยายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน View : 95

 [14 ต.ค. 63] เดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน View : 84

 [30 ก.ย. 63] เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 88

 [20 ส.ค. 63] เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 157

 [10 ก.ค. 63] เดือน มิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 203

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 1401

 [07 ธ.ค. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Super administrator View : 70

 [20 ต.ค. 63] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 106

 [19 ต.ค. 63] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ปี2563 กลุ่มนโยบายและแผน View : 100

 [02 ต.ค. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มนโยบายและแผน View : 114

 [16 ก.ย. 63] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Super administrator View : 117

 [25 ส.ค. 63] ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2563 Super administrator View : 188

 [14 ก.ค. 63] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 Super administrator View : 203

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 761

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 856

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 View : 1063

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 View : 1115

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 View : 1030

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 1002

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 1024

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ View : 1015

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 View : 973

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 599

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 642

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านท่าสะแก ออกติดตามนักเรียน เพื่อแจกใบงาน นมโรงเรียน และเงินอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านท่าสะแก ออกติดตามนักเรียน เพื่อแจกใบงาน นมโรงเรียน และเงินอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   22

โรงเรียนวัดหางไหลประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป

โรงเรียนวัดหางไหลประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   21

โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   15

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวออกตรวจเยี่ยมนักเรียนเพื่อแจกใบงานให้กับนักเรียน

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวออกตรวจเยี่ยมนักเรียนเพื่อแจกใบงานให้กับนักเรียน

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   18

โรงเรียนบ้านน้อย จัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบเงินอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านน้อย จัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบเงินอาหารกลางวัน

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   19

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   22

โรงเรียนวัดหางไหล ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนำแบบฝึกหัดในแต่ละวิชาที่เรียนไป

โรงเรียนวัดหากไหล ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนำแบบฝึกหัดในแต่ละวิชาที่เรียนไป

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   16

โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมทั้งแจกใบความรู้และแบบฝึกหัด

โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมทั้งแจกใบความรู้และแบบฝึกหัด

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   17

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   17

โรงเรียนวัดหินลาด ต้อนรับพลเอกจิรเดช และคณะ

โรงเรียนวัดหินลาด ต้อนรับพลเอกจิรเดช และคณะ

13 ม.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   15

ประมวลภาพกิจกรรม