ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.207.240.230
Online อยู่ : 12
วันนี้ 302
เมื่อวานนี้ 217
เดือนนี้ 4,734
ปีนี้ 5,580
รวมทั้งหมด 5,580
Record: 573 (08.07.2020)
( Counter 13-07-2020 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับชมพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย รองสนิท ประหา รองสมาน เวียงปฎิ รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน จาก นายสุรศักดิ

08 ก.ค. 63 ปาริชาต ทองแท้  18

ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ อ.ชาติตระการ

07 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   13

บชมการถ่ายทอดสด เรื่อง "การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน และการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับชมการถ่ายทอดสด เรื่อง "การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน และการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถา

07 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   11

บันทึกเทปถวายพระพร

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร นายสมาน เวียงปฏิ ดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ

07 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   9

ะชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระดับของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 24 มิถ

07 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   12

 [24 มิ.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปาริชาต ทองแท้ View : 1624

 [15 มิ.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่ิอผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ ปาริชาต ทองแท้ View : 736

 [09 มิ.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปาริชาต ทองแท้ View : 1997

 [02 มิ.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน ปาริชาต ทองแท้ View : 347

 [18 พ.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 565

 [08 พ.ค. 63] รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 Super administrator View : 364

 [07 พ.ค. 63] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษาคม 2563 ครั้งที่ 2/2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 306

 [02 เม.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ปาริชาต ทองแท้ View : 573

 [30 มิ.ย. 63] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 13

 [27 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 73

 [05 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 107

 [22 มี.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 128

 [03 มี.ค. 63] จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 166

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 184

 [15 ธ.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 262

 [23 พ.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 264

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 949

 [25 มิ.ย. 63] โรงเรียนบ้านถ้ำพริก ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาะบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 70

 [22 มิ.ย. 63] โรงเรียนบ้านถ้ำพริกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 104

 [17 มิ.ย. 63] โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ปาริชาต ทองแท้ View : 68

 [10 มิ.ย. 63] โรงเรียนบ้านถ้ำพริกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 80

 [09 มิ.ย. 63] โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูสอนปฐมวัย ปาริชาต ทองแท้ View : 88

 [06 มิ.ย. 63] โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 83

 [02 มิ.ย. 63] โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 75

 [29 พ.ค. 63] โรงเรียนบ้านคลองช้าง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ปาริชาต ทองแท้ View : 94

 [10 ก.ค. 63] เดือน มิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 3

 [17 มิ.ย. 63] เดือน พฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 31

 [18 พ.ค. 63] เดือน เมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 65

 [29 เม.ย. 63] เดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 83

 [22 มี.ค. 63] เดือนกุมภาพันธ์ 63 ปาริชาต ทองแท้ View : 118

 [18 ก.พ. 63] เดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 163

 [20 ม.ค. 63] เดือน ธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 184

 [18 ธ.ค. 62] เดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 205

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 1141

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 547

 [24 ก.ค. 62] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปาริชาต ทองแท้ View : 471

 [24 ก.ค. 62] แบบจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะเจาะจง) ปาริชาต ทองแท้ View : 643

 [03 ก.ค. 62] แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ปาริชาต ทองแท้ View : 569

 [03 ก.ค. 62] ตัวอย่างการเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตและแบบฟอร์การเช่าอินเทอร์เน็ต ปาริชาต ทองแท้ View : 814

 [03 พ.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปาริชาต ทองแท้ View : 745

 [25 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 655

 [03 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 714

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 687

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 855

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 925

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 846

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 831

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 850

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 805

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 792

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 381

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 389

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านนาจาน ต้อนรับเจ้าหน้าที่สพป.พล.3 ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านนาจาน ต้อนรับเจ้าหน้าที่สพป.พล.3 ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

12 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   4

โรงเรียนวัดหินลาด ร่วมมือกับ อสม.ประจำหมู่บ้านวางมาตรการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

โรงเรียนวัดหินลาด ร่วมมือกับ อสม.ประจำหมู่บ้านวางมาตรการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

12 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   6

โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประชุมผู้ปกครองนักเรียน

12 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณต้องรับคณะมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย สาขาชาติตระการ

โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณต้องรับคณะมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย สาขาชาติตระการ

12 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนบ้านเนินมะคึด จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านเนินมะคึด จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน

12 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

12 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   2

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

12 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จำลองสถานการณ์ การตัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จำลองสถานการณ์ การตัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียน

12 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   3

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงประชุมผู้ปกครองนักเรียน

12 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน เตรียมความพร้อมก่อนถึงวันเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน เตรียมความพร้อมก่อนถึงวันเปิดภาคเรียน

12 ก.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   3

ประมวลภาพกิจกรรม