ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.236.58.220
Online อยู่ : 1
วันนี้ 14
เมื่อวานนี้ 545
เดือนนี้ 2,980
ปีนี้ 27,920
รวมทั้งหมด 57,409
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 06-03-2021 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของนางสาวปัณณพร เดชขจร ผอ.โรงเรีย

19 ก.พ. 64 ปาริชาต ทองแท้  180

ประชุมคณะกรรมการออกแบบตกแต่งอาคารและออกแบบภูมิทัศน์สถานที่

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 และคณะกรรมการออกแบบตกแต่อาคารและออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ ประชุมการออกแบบอาคารและสถานที่ยังไม่รับการตกแต่ง ให้มีบรรยากาศร่มรื่น เป็นระเบียบสวยงาม ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุค

19 ก.พ. 64  ปาริชาต ทองแท้   66

Coaching ผอ.เขต พื้นที่การศึกษา

ผอ.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ผอ.ประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.40 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี่ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข

19 ก.พ. 64  ปาริชาต ทองแท้   60

บ้านวัดโบสถ์ร่วมใจ : สพฐ.ปันสุข

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย ท่าน เมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมมอบบ้านปันสุขให้นักเรียนในสังกัดที่มีฐานะยากจน “บ้านวัดโบสถ์ร่วมใจ สพฐ.ปันสุข” โดยได้รับเกียรติจาก

17 ก.พ. 64  ปาริชาต ทองแท้   56

แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ

ดร.สนิท ประหา รอง ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศ รองผอ.สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปลี่ยนตำแหน่งตามผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 จำนวน 12 คน พร้อมทั้งให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 11

17 ก.พ. 64  ปาริชาต ทองแท้   80

 [03 มี.ค. 64] ภาษีพนักงานราชการและลูกจ้าง ปี 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 126

 [01 ก.พ. 64] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปาริชาต ทองแท้ View : 392

 [28 ม.ค. 64] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ปาริชาต ทองแท้ View : 343

 [21 ม.ค. 64] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ปาริชาต ทองแท้ View : 378

 [20 ม.ค. 64] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปาริชาต ทองแท้ View : 246

 [20 ม.ค. 64] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปาริชาต ทองแท้ View : 174

 [14 ม.ค. 64] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ปาริชาต ทองแท้ View : 320

 [07 ม.ค. 64] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 599

 [26 ส.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 227

 [30 ก.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 251

 [30 มิ.ย. 63] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 312

 [27 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 329

 [05 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 374

 [22 มี.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 406

 [03 มี.ค. 63] จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 438

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 449

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 1349

 [22 ธ.ค. 63] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปาริชาต ทองแท้ View : 267

 [15 ธ.ค. 63] โรงเรียนวัดทับยายเชียง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและซ่อมแซมส้วมแบบสร้างเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 130

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดนาขาม ประกาศชะลอการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 200

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดนาขาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 201

 [25 พ.ย. 63] โรงเรียนวัดทับยายเชียง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ปาริชาต ทองแท้ View : 144

 [18 พ.ย. 63] โรงเรียนบ้านขอนสองสลึงประกาศประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 197

 [18 พ.ย. 63] โรงเรียนบ้านท่ากระดุน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 204

 [12 พ.ย. 63] โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาะบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 181

 [01 มี.ค. 64] เดือน มกราคม 2564 Super administrator View : 7

 [01 มี.ค. 64] เดือน ธันวาคม 2563 Super administrator View : 8

 [13 ม.ค. 64] เดือน พฤศจิกายน 2563 Super administrator View : 86

 [08 ธ.ค. 63] เดือน ตุลาคม 2563 Super administrator View : 120

 [14 ต.ค. 63] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กลุ่มนโยบายและแผน View : 153

 [14 ต.ค. 63] เดือน กันยายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน View : 163

 [14 ต.ค. 63] เดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน View : 151

 [30 ก.ย. 63] เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 151

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 1495

 [07 ธ.ค. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Super administrator View : 132

 [20 ต.ค. 63] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 165

 [19 ต.ค. 63] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ปี2563 กลุ่มนโยบายและแผน View : 183

 [02 ต.ค. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มนโยบายและแผน View : 180

 [16 ก.ย. 63] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Super administrator View : 177

 [25 ส.ค. 63] ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2563 Super administrator View : 246

 [14 ก.ค. 63] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 Super administrator View : 266

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 834

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 922

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 View : 1123

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 View : 1176

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 View : 1112

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 1066

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 1087

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ View : 1074

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 View : 1032

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 681

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 723

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนวัดหางไหล ต้อนรับผอ.จันทร์แรม ขุนทอง ผอ.โรงเรียนวัดหางไหลคนใหม่

โรงเรียนวัดหางไหล ต้อนรับผอ.จันทร์แรม ขุนทอง ผอ.โรงเรียนวัดหางไหลคนใหม่

03 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   14

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและสร้างห้องศูนย์สื่อการสอนปฐมวัย

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและสร้างห้องศูนย์สื่อการสอนปฐมวัย

03 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   13

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยานิเทศการเรียนการสอนของครู

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยานิเทศการเรียนการสอนของครู

03 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   11

โรงเรียนวัดหนองมะคังจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนวัดหนองมะคังจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี

03 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   6

โรงเรียนวัดเขาน้อย เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน

โรงเรียนวัดเขาน้อย เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน

03 มี.ค. 64  ปาริชาต ทองแท้   9

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว รับเกียรติบัตร"นักเรียนมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว รับเกียรติบัตร"นักเรียนมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ

19 ก.พ. 64  ปาริชาต ทองแท้   53

เครือข่ายโรงเรียนนครไทย 1 ประชุมสัญจร ครั้งที่ 2

เครือข่ายโรงเรียนนครไทย 1 ประชุมสัญจร ครั้งที่ 2

19 ก.พ. 64  ปาริชาต ทองแท้   52

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง นิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน

19 ก.พ. 64  ปาริชาต ทองแท้   44

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง นิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง นิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน

19 ก.พ. 64  ปาริชาต ทองแท้   55

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ต้อนรับผอ.สพป.พล.3

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ต้อนรับผอ.สพป.พล.3

19 ก.พ. 64  ปาริชาต ทองแท้   49

ประมวลภาพกิจกรรม