ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.144.75.212
Online อยู่ : 5
วันนี้ 47
เมื่อวานนี้ 824
เดือนนี้ 10,723
ปีนี้ 12,633
รวมทั้งหมด 12,633
Record: 824 (25.06.2019)
( Counter 26-06-2019 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกระท้าว ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกระท้าว พร้อมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน จำนวน 1ทุน ๆ ละ 3.000 บาท

21 มิ.ย. 62 ปาริชาต ทองแท้  32

พบปะผู้รับการประชุมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พบปะผู้รับการประชุมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านท่าหินลาด อ.นครไทย

21 มิ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   15

ขับเคลื่อนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อ. นครไทย จ.พิษณุโลก

21 มิ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   13

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาจาน อ.ชาติตระการ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี ฐานะยากจน จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาจาน อ.ชาติตระการ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี ฐานะยากจน จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

20 มิ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   33

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี ฐานะยากจน จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี ฐานะยากจน จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

20 มิ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   22

 [21 มิ.ย. 62] วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 411

 [21 มิ.ย. 62] รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปาริชาต ทองแท้ View : 122

 [14 มิ.ย. 62] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งบุคลากรอื่นทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) Super administrator View : 140

 [05 มิ.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปาริชาต ทองแท้ View : 202

 [11 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ปาริชาต ทองแท้ View : 889

 [09 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(๒) ปาริชาต ทองแท้ View : 499

 [02 เม.ย. 62] หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเพื่อชำระหนี้ ปาริชาต ทองแท้ View : 396

 [01 เม.ย. 62] วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปาริชาต ทองแท้ View : 633

 [24 มิ.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 15

 [28 พ.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 60

 [29 เม.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 96

 [22 มี.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 162

 [28 ก.พ. 62] จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 619

 [28 ม.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 590

 [26 ธ.ค. 61] จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 576

 [28 พ.ย. 61] จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 569

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 343

 [24 มิ.ย. 62] โรงเรียนวัดห้วยดั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 38

 [21 มิ.ย. 62] โรงเรียนวัดห้วยดั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 25

 [19 มิ.ย. 62] โรงเรียนวัดห้วยดั้ง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 46

 [15 มิ.ย. 62] โรงเรียนวัดโบสถ์ประาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 66

 [10 มิ.ย. 62] โรงเรียนบ้านแยง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 104

 [16 พ.ค. 62] โรงเรียนบ้านน้ำจวงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 190

 [02 พ.ค. 62] โรงเรียนบ้านหนองมะคัง (จ่างอนุสรณ์) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 248

 [17 เม.ย. 62] โรงเรียนวัดโบสถ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม 101ล./27 (พิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกาส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 155

 [16 พ.ค. 62] เดือนเมษายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 73

 [09 เม.ย. 62] เดือนมีนาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 126

 [12 มี.ค. 62] เดือนกุมภาพันธ์ 62 ปาริชาต ทองแท้ View : 156

 [26 ก.พ. 62] เดือนมกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 169

 [21 ม.ค. 62] เดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 265

 [17 ธ.ค. 61] เดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 241

 [28 พ.ย. 61] เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 290

 [28 พ.ย. 61] เดือนกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 331

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 585

 [03 พ.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปาริชาต ทองแท้ View : 137

 [25 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 130

 [03 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 174

 [03 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 139

 [02 เม.ย. 62] สรุปประเด็นจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.2560 ปาริชาต ทองแท้ View : 163

 [26 มี.ค. 62] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ปาริชาต ทองแท้ View : 160

 [26 มี.ค. 62] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าางที่มิใช่งานก่อสร้าง ปาริชาต ทองแท้ View : 156

 [14 มี.ค. 62] ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปาริชาต ทองแท้ View : 308

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 201

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 354

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 376

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 387

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 385

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 383

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 367

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 343

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

24 มิ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   7

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาร่วมเดินรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาร่วมเดินรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก

24 มิ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   11

โรงเรียนบ้านท่าหินลาด ต้อนรับผอ.สพป.พล.3

โรงเรียนบ้านท่าหินลาด ต้อนรับผอ.สพป.พล.3

24 มิ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   7

โรงเรียนบ้านป่าสัก จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนบ้านป่าสัก จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

24 มิ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   9

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี

24 มิ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   9

โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ วันสุดสัปดาห์

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยโดย ผอ.ธีรนุช สุเทียนทอง คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ วันสุดสัปดาห์ สรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่เด็กดี ปี ๒๕๖๒

24 มิ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   7

โรงเรียนคลองช้างต้อนรับคณะผุู้ตรวจราชการ

โรงเรียนคลองช้างต้อนรับคณะผุู้ตรวจราชการ

24 มิ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   7

โรงเรียนวัดกระบังมัลคลาราม เปิดรั้วโรงเรียน อพท.เยี่ยมชมดนตรีพื้นบ้านมังคละ

โรงเรียนวัดกระบังมัลคลาราม เปิดรั้วโรงเรียน อพท.เยี่ยมชมดนตรีพื้นบ้านมังคละ

24 มิ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   9

โรงเรียนบ้านกกม่วงจัดกิจกรรมกำลัดลูกน้ำยุงลาย

โรงเรียนบ้านกกม่วงจัดกิจกรรมกำลัดลูกน้ำยุงลาย

24 มิ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   7

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซจัดกิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซจัดกิจกรรมไหว้ครู

24 มิ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   8

ประมวลภาพกิจกรรม