ผู้บริหาร


FILE2141

ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.162.133.222
Online อยู่ : 2
วันนี้ 25
เมื่อวานนี้ 525
เดือนนี้ 744
ปีนี้ 744
รวมทั้งหมด 744
Record: 525 (22.10.2018)
( Counter 23-10-2018 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยเขตพื้นที่

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยเขตพื้นที่ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

22 ต.ค. 61 ปาริชาต ทองแท้  11

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริตและเขตคุณธรรม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง สพป.พล.3 โดยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต ปฏิญญาเขตสุจริต และปฏิญญาเขตคุณธรรม ในวันที่ 22 ตุ

22 ต.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   3

เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมประชุม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองช้าง

18 ต.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   24

รับชมพุธเช้า ข่าวโรงเรียนและข่าว สพฐ.

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะรับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

17 ต.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   21

ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรร

16 ต.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   24

 [09 ต.ค. 61] ขอให้อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนยื่นแบบแสดงความประสงค์การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วน ปาริชาต ทองแท้ View : 308

 [04 ต.ค. 61] การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ปาริชาต ทองแท้ View : 154

 [04 ต.ค. 61] สกสค.เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ชพส. เป็นกรณีพิเศษ ปาริชาต ทองแท้ View : 149

 [29 ก.ย. 61] ขอให้โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียน ส่งผลพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 ) ภายในวันที่ 1ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. โดยด่วนค่ะ ปาริชาต ทองแท้ View : 159

 [27 ก.ย. 61] ตารางน้้ำหนัก ส่วนสูงของโรงเรียนในสังกัด ปาริชาต ทองแท้ View : 220

 [26 ก.ย. 61] งดจ่าย one stop service ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 15 ตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 61

 [13 ก.ย. 61] งบหน้า KTB ปาริชาต ทองแท้ View : 342

 [17 ก.ย. 61] แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ปาริชาต ทองแท้ View : 338

 [25 ก.ย. 61] จดหมายข่าวเดือกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 51

 [25 ก.ย. 61] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 47

 [26 ก.ค. 61] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 180

 [10 ต.ค. 61] เดือนกันยายน ปาริชาต ทองแท้ View : 24

 [10 ต.ค. 61] เดือนสิงหาคม ปาริชาต ทองแท้ View : 18

 [27 ส.ค. 61] เดือนกรกฎาคม ปาริชาต ทองแท้ View : 70

 [12 ก.ค. 61] เดือนมิถุนายน ปาริชาต ทองแท้ View : 132

 [12 ก.ค. 61] เดือนพฤษภาคม ปาริชาต ทองแท้ View : 123

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 158

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 2

 [22 ต.ค. 61] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 2

 [22 ก.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 58

 [22 ก.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 46

 [20 ก.ย. 61] จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มนโยบายและแผน View : 62

 [18 ก.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี2561 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 49

 [27 ส.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 95

 [24 ส.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%) กลุ่มนโยบายและแผน View : 74

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา จัดงานแสดงมุทิตาจิต

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

04 ต.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   70

โรงเรียนวัดคลองมะเกลือเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ

04 ต.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   44

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

18 ก.ย. 61  ปาริชาต ทองแท้   81

ประมวลภาพกิจกรรม