ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.204.48.199
Online อยู่ : 2
วันนี้ 633
เมื่อวานนี้ 666
เดือนนี้ 18,172
ปีนี้ 40,251
รวมทั้งหมด 40,251
Record: 3861 (07.11.2019)
( Counter 21-11-2019 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง โรงเรียนบ้านป่าแดง และโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย อ.ชาต

21 พ.ย. 62 ปาริชาต ทองแท้  1

มอบทุนการศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบทุนการศึกษา จากกองทุนพรหมวัดชาติไทย เพื่อช่วยเหลือน้องผู้ยากไร้และประสบภัย จำนวน 77 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 231,000 บาท ให้กับนักเรียนในสังกัด ซึ่งวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มอบทุนให้กับ กับเด็กหญิงกานต์มณี จ่าน้ำ

21 พ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   1

มอบทุนการศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบทุนการศึกษา จากกองทุนพรหมวัดชาติไทย เพื่อช่วยเหลือน้องผู้ยากไร้และประสบภัย จำนวน 77 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 231,000 บาท ให้กับนักเรียนในสังกัด ซึ่งวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มอบทุนให้กับ เด็กหญิงณัฎฐพร เพชรพล น

20 พ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   12

รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. จาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโย

20 พ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   6

Conference จัดทำข้อมูลระบบการคัดครองนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รับชม VDO Conference เรื่อง การดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดครองนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภา

19 พ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   8

 [05 พ.ย. 62] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ.(เพิ่มเติม) ปาริชาต ทองแท้ View : 317

 [30 ต.ค. 62] แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมชี้แจงการสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสังกัด สพฐ. ปาริชาต ทองแท้ View : 83

 [25 ต.ค. 62] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 804

 [18 ต.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ไอ้รับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรลุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ปาริชาต ทองแท้ View : 285

 [18 ต.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 169

 [26 ก.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ปาริชาต ทองแท้ View : 344

 [24 ก.ย. 62] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 281

 [19 ก.ย. 62] สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก แจ้งปิดทำการสำนักงานฯ ปาริชาต ทองแท้ View : 207

 [24 ต.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 68

 [26 ก.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 121

 [26 ก.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 146

 [29 ก.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 193

 [24 มิ.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 417

 [28 พ.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 258

 [29 เม.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 306

 [22 มี.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 388

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 627

 [19 พ.ย. 62] โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 25

 [19 พ.ย. 62] โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 11

 [18 พ.ย. 62] โรงเรียนบางยางพัฒนาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานนักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 6

 [18 พ.ย. 62] โรงเรียนบ้านท่าสะแก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 21

 [18 พ.ย. 62] โรงเรียนวัดทับยายเชียง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 30

 [17 พ.ย. 62] โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 30

 [17 พ.ย. 62] โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 18

 [15 พ.ย. 62] โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ปาริชาต ทองแท้ View : 55

 [20 พ.ย. 62] เดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 0

 [17 ต.ค. 62] รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ View : 70

 [16 ต.ค. 62] เดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 50

 [26 ก.ย. 62] เดือน สิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 323

 [22 ส.ค. 62] เดือน กรกฏาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 140

 [11 ก.ค. 62] เดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 186

 [26 มิ.ย. 62] เดือนพฤษภาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 271

 [16 พ.ค. 62] เดือนเมษายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 288

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 835

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 213

 [24 ก.ค. 62] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปาริชาต ทองแท้ View : 178

 [24 ก.ค. 62] แบบจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะเจาะจง) ปาริชาต ทองแท้ View : 241

 [03 ก.ค. 62] แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ปาริชาต ทองแท้ View : 255

 [03 ก.ค. 62] ตัวอย่างการเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตและแบบฟอร์การเช่าอินเทอร์เน็ต ปาริชาต ทองแท้ View : 398

 [03 พ.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปาริชาต ทองแท้ View : 403

 [25 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 364

 [03 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 394

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 397

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 593

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 610

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 590

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 573

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 581

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 544

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 522

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 132

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 140

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยเข้าร่วมโครงการ D. A. R. E. ประเทศไทยสร้างภูมิคุ้มภัยยาเสพติดให้เด็กนักเรียน ชั้นป.4-5 จำนวน18 คน โดยครูแดร์ ด.ต.สราวุธ บุญประดิฐ์ สภ.อำเภอนครไทย

โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยเข้าร่วมโครงการ D. A. R. E. ประเทศไทยสร้างภูมิคุ้มภัยยาเสพติดให้เด็กนักเรียน ชั้นป.4-5 จำนวน18 คน โดยครูแดร์ ด.ต.สราวุธ บุญประดิฐ์ สภ.อำเภอนครไทย

21 พ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนวัดวังวน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสีอ

โรงเรียนวัดวังวน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสีอ

21 พ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   2

โรงเรียนบ้านท่าหินลาดฝึกฉัดวัคซีนไก่

โรงเรียนบ้านท่าหินลาดฝึกฉัดวัคซีนไก่

21 พ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

21 พ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนผดุงวิทยา นำนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตร โครงการ to be number 1

โรงเรียนผดุงวิทยา นำนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตร โครงการ to be number 1

21 พ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ นำนักเรียนจิตอาสาร่วมทำฝายชะลอน้ำประชารัฐ

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ นำนักเรียนจิตอาสาร่วมทำฝายชะลอน้ำประชารัฐ

21 พ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนบ้านคลองช้างจัดกิจกรรม SCOUT ALL DAY

โรงเรียนบ้านคลองช้างจัดกิจกรรม SCOUT ALL DAY

21 พ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ร่วมกันบริจาคเงินติดเหล็กดัดห้องคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ร่วมกันบริจาคเงินติดเหล็กดัดห้องคอมพิวเตอร์

21 พ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   1

สมาคมครูอำเภอพรหมพิราม ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดี

สมาคมครูอำเภอพรหมพิราม ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดี

21 พ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   2

โรงเรียนวัดหางไหลจัดมุทิตาจิต

โรงเรียนวัดหางไหลจัดมุทิตาจิต

21 พ.ย. 62  ปาริชาต ทองแท้   1

ประมวลภาพกิจกรรม