ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.235.77.252
Online อยู่ : 7
วันนี้ 367
เมื่อวานนี้ 571
เดือนนี้ 15,620
ปีนี้ 15,620
รวมทั้งหมด 15,620
Record: 1574 (10.03.2020)
( Counter 31-03-2020 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

Conference มาตรการป้องกันโรคติดต่อ Covid 19

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมทางไกล VDO Conference ในเรื่องมาตรการป้องกันโรคติดต่อ Covid 19 ของ สพฐ. และของจังหวัดพิษณุโลก แนวทางการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2563 และข้อสั่งการที่สำคัญอื่น ๆ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางก

23 มี.ค. 63 ปาริชาต ทองแท้  32

ประกาศเขตสุจริตและเขตคุณธรรม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยรองทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองสมาน เวียงปฎิ รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง ส

16 มี.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   47

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทองแท้ โรงเรียนบ้านท่ากระดุน อำเภอวัดโบสถ์ โรงเรียนประชาสามัคคี โรเรียนบ้านหาดใหญ่ โรงเรียนบ้านมะต้อง และโรงเรียนคลองตกวิทยา อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อม

14 มี.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   48

รับชมพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองสนิท ประหา รองสมาน เวียงปฎิ รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน จาก นายสุรศักดิ์

14 มี.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   33

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองช้าง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การใช้อินเทอร์เน็ต การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

14 มี.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   34

 [29 มี.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ปาริชาต ทองแท้ View : 55

 [10 มี.ค. 63] ประกาศเลื่อนการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 715

 [10 มี.ค. 63] ประกาศเลื่อนการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ปาริชาต ทองแท้ View : 158

 [10 มี.ค. 63] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 532

 [10 มี.ค. 63] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ปาริชาต ทองแท้ View : 179

 [06 มี.ค. 63] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(เพิ่มเติม) ปาริชาต ทองแท้ View : 225

 [25 ก.พ. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ปาริชาต ทองแท้ View : 764

 [25 ก.พ. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 1095

 [22 มี.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 19

 [03 มี.ค. 63] จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 60

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 79

 [15 ธ.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 139

 [23 พ.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 152

 [24 ต.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 229

 [26 ก.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 294

 [26 ก.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 289

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 815

 [27 มี.ค. 63] โรงเรียนบ้านหลังเขาประกาศประกวดจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๔/๖๑(ฝ)และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 34

 [21 ก.พ. 63] โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ประกาศผลการสรรหาคดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปาริชาต ทองแท้ View : 184

 [21 ก.พ. 63] โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 102

 [18 ก.พ. 63] โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอน โดยใช้เงินนอกงบประมาณ ปาริชาต ทองแท้ View : 137

 [15 ก.พ. 63] โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปาริชาต ทองแท้ View : 121

 [13 ก.พ. 63] โรงเรียนผดุงวิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 113

 [11 ก.พ. 63] โรงเรียนวัดท้องโพลง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปาริชาต ทองแท้ View : 71

 [07 ก.พ. 63] โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปาริชาต ทองแท้ View : 141

 [22 มี.ค. 63] เดือนกุมภาพันธ์ 63 ปาริชาต ทองแท้ View : 14

 [18 ก.พ. 63] เดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 56

 [20 ม.ค. 63] เดือน ธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 79

 [18 ธ.ค. 62] เดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 99

 [20 พ.ย. 62] เดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 168

 [17 ต.ค. 62] รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ View : 222

 [16 ต.ค. 62] เดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 208

 [26 ก.ย. 62] เดือน สิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 480

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 1010

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 394

 [24 ก.ค. 62] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปาริชาต ทองแท้ View : 343

 [24 ก.ค. 62] แบบจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะเจาะจง) ปาริชาต ทองแท้ View : 468

 [03 ก.ค. 62] แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ปาริชาต ทองแท้ View : 428

 [03 ก.ค. 62] ตัวอย่างการเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตและแบบฟอร์การเช่าอินเทอร์เน็ต ปาริชาต ทองแท้ View : 654

 [03 พ.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปาริชาต ทองแท้ View : 606

 [25 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 532

 [03 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 575

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 579

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 753

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 784

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 740

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 720

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 737

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 683

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 671

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 287

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 297

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม Big cleaning day

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม Big cleaning day

29 มี.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   9

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว รับการตรวจปัสสาวะนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว รับการตรวจปัสสาวะนักเรียน

29 มี.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   7

โรงเรียนบ้านหลังเขา ทำแกงเขียวหวาน เพื่อเป็นอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านหลังเขา ทำแกงเขียวหวาน เพื่อเป็นอาหารกลางวัน

29 มี.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   8

โรงเรียนบ้านหนองสะแกประชานุกูล รับการประเมินการปฏิบัติงานตาม MOU

โรงเรียนบ้านหนองสะแกประชานุกูล รับการประเมินการปฏิบัติงานตาม MOU

29 มี.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   6

โรงเรียนวัดสนามไชย จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนวัดสนามไชย จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

29 มี.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   7

โรงเรียนนครไทยวิทยาคม จัดกิจกรรม “กิจกรรมตะกร้าสาน งานฝีมือ”

โรงเรียนนครไทยวิทยาคม จัดกิจกรรม “กิจกรรมตะกร้าสาน งานฝีมือ”

29 มี.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   4

โรงเรียนบ้านท่าหินลาด รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1ปี

โรงเรียนบ้านท่าหินลาด รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1ปี

29 มี.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   7

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)แสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)แสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานของโรงเรียน

29 มี.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   6

โรงเรียนบ้านหนองมะคัง (จ่างอนุสรณ์) จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองมะคัง (จ่างอนุสรณ์) จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

29 มี.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   8

โรงเรียนบ้านน้ำโจน รับการประเมินการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องผลสัมฤทธิ์ O-NET

โรงเรียนบ้านน้ำโจน รับการประเมินการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องผลสัมฤทธิ์ O-NET

29 มี.ค. 63  ปาริชาต ทองแท้   10

ประมวลภาพกิจกรรม