ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.232.124.77
Online อยู่ : 3
วันนี้ 428
เมื่อวานนี้ 581
เดือนนี้ 10,359
ปีนี้ 38,720
รวมทั้งหมด 38,720
Record: 824 (25.06.2019)
( Counter 23-08-2019 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ

นายวิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ อ.ชาติตระการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2542

22 ส.ค. 62 ปาริชาต ทองแท้  13

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

นายวิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ม.8 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณ

22 ส.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   11

เน้นคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 99 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนว

16 ส.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   73

รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

14 ส.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   18

เปิดป้ายอาคารเรียน สปช.104/26

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดป้ายอาคารราชพฤกษ์ อาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนสูง) พร้อมทั้งปลูกต้นคูณ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเซิงหวาย อ.พรหมพิราม

09 ส.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   57

 [15 ส.ค. 62] รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยศึกษาปีที่ 6 ปาริชาต ทองแท้ View : 124

 [08 ส.ค. 62] ประเด็นที่ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการทดสอบRT&NT กำหนดการบริหารจัดการสอบและตารางโครงสร้างข้อสอบRTและNT ปีการศึกษา 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 117

 [08 ส.ค. 62] รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 181

 [01 ส.ค. 62] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปาริชาต ทองแท้ View : 212

 [03 ก.ค. 62] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 382

 [21 มิ.ย. 62] วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 686

 [21 มิ.ย. 62] รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปาริชาต ทองแท้ View : 278

 [14 มิ.ย. 62] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งบุคลากรอื่นทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) Super administrator View : 345

 [29 ก.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 41

 [24 มิ.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 128

 [28 พ.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 129

 [29 เม.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 180

 [22 มี.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 237

 [28 ก.พ. 62] จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 699

 [28 ม.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 675

 [26 ธ.ค. 61] จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 661

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 440

 [22 ส.ค. 62] โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ประกษรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 17

 [15 ส.ค. 62] โรงเรียนวัดเซิงหวายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 72

 [25 ก.ค. 62] โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 129

 [19 ก.ค. 62] โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 164

 [12 ก.ค. 62] โรงเรียนบ้านเซิงหวาย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างผฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 164

 [02 ก.ค. 62] โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 178

 [30 มิ.ย. 62] โรงเรียนวัดโบสถ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 120

 [26 มิ.ย. 62] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพี่เลี้งเด็กอนุบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 133

 [22 ส.ค. 62] เดือน กรกฏาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 8

 [11 ก.ค. 62] เดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 58

 [26 มิ.ย. 62] เดือนพฤษภาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 108

 [16 พ.ค. 62] เดือนเมษายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 147

 [09 เม.ย. 62] เดือนมีนาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 200

 [12 มี.ค. 62] เดือนกุมภาพันธ์ 62 ปาริชาต ทองแท้ View : 246

 [26 ก.พ. 62] เดือนมกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 251

 [21 ม.ค. 62] เดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 340

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 668

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 60

 [24 ก.ค. 62] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปาริชาต ทองแท้ View : 60

 [24 ก.ค. 62] แบบจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะเจาะจง) ปาริชาต ทองแท้ View : 73

 [03 ก.ค. 62] แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ปาริชาต ทองแท้ View : 132

 [03 ก.ค. 62] ตัวอย่างการเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตและแบบฟอร์การเช่าอินเทอร์เน็ต ปาริชาต ทองแท้ View : 207

 [03 พ.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปาริชาต ทองแท้ View : 251

 [25 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 238

 [03 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 257

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 268

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 442

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 459

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 469

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 438

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 454

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 434

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 404

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 29

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 27

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

23 ส.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   21

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ

23 ส.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   2

โรงเรียนวัดเสนาสน์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนวัดเสนาสน์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

23 ส.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   1

โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางอาชีพ (ช่างเชื่อมโลหะ)

โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางอาชีพ (ช่างเชื่อมโลหะ)

23 ส.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   3

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2562

23 ส.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   4

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

23 ส.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   2

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

23 ส.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   2

โรงเรียนนครไทยวิทยาคมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน

โรงเรียนนครไทยวิทยาคมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน

23 ส.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   3

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ชี้แจงผู้ประกอบการรถรับ – ส่ง รับฟังแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมการใช้รถโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ชี้แจงผู้ประกอบการรถรับ – ส่ง รับฟังแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมการใช้รถโรงเรียน

23 ส.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   2

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เข้าโครงการหมู่บ้านและโรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เข้าโครงการหมู่บ้านและโรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น

23 ส.ค. 62  ปาริชาต ทองแท้   2

ประมวลภาพกิจกรรม