ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.203.225.78
Online อยู่ : 4
วันนี้ 90
เมื่อวานนี้ 180
เดือนนี้ 1,070
ปีนี้ 1,070
รวมทั้งหมด 1,070
Record: 565 (07.12.2018)
( Counter 10-12-2018 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบนโนบายธุรการโรงเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโนบายการปฏิบัติงานให้กับธุรการโรงเรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปิดการอบรมธุรการโรงเรียน ในวันที่ 7 ธันว

07 ธ.ค. 61 ปาริชาต ทองแท้  37

ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day ภายใต้แนวความคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็

07 ธ.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   7

เตรียมความพร้อมอบรมธุรการโรงเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการประชุมธุรการโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมให้มีความเรียบร้อย ในวันที่ 4ธันวาคม 2561 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

07 ธ.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   13

มอบจักรยานยนต์ให้กับนักเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 มอบจักรยานยนต์ ให้กับเด็กหญิงชลดา สายพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อไว้ใช้ในการเดินทางมาโรงเรียน ในวัน

07 ธ.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   10

จัดกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 จัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชารัตนตรัย ณ หน้า สพป.พล.3 เพื่อ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใ

07 ธ.ค. 61     9

 [28 พ.ย. 61] แบบฟอร์มเอกสารการเช่าอินเตอร์เน็ต ปาริชาต ทองแท้ View : 240

 [28 พ.ย. 61] แนวทางการจัดจ้างธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 337

 [26 พ.ย. 61] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มนโยบายและแผน View : 209

 [26 พ.ย. 61] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด กลุ่มนโยบายและแผน View : 156

 [24 พ.ย. 61] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปาริชาต ทองแท้ View : 111

 [23 พ.ย. 61] การประเมินการอ่านการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และการอ่านรู้เรื่อง สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ครั้งที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปาริชาต ทองแท้ View : 147

 [23 พ.ย. 61] การประเมินการอ่านการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และการอ่านรู้เรื่องสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ครั้งที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปาริชาต ทองแท้ View : 115

 [23 พ.ย. 61] เครื่องมือ ประเมินการอ่านเขียน(พฤศจิกายน 2561) ปาริชาต ทองแท้ View : 106

 [28 พ.ย. 61] จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 34

 [26 ต.ค. 61] จดหมายข่าว เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 103

 [25 ก.ย. 61] จดหมายข่าวเดือกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 122

 [25 ก.ย. 61] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 125

 [26 ก.ค. 61] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 253

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 12

 [04 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 30

 [04 ธ.ค. 61] โรงเรียนวัดธรรมาราม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 24

 [04 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านหนองห้างประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อข้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 19

 [04 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านยางโกลน ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 28

 [04 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านยางโกลนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 20

 [04 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 30

 [04 ธ.ค. 61] โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 40

 [04 ธ.ค. 61] โรงเรียนวัดสนามไชย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 22

 [28 พ.ย. 61] เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 28

 [28 พ.ย. 61] เดือนกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 101

 [28 พ.ย. 61] เดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 73

 [28 พ.ย. 61] เดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 130

 [28 พ.ย. 61] เดือนมิถุนายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 205

 [28 พ.ย. 61] เดือนพฤษภาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ View : 183

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 275

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 23

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 70

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 67

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 109

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 103

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 102

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 89

 [22 ต.ค. 61] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 115

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) รับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) โดยท่านผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ คณะครู บุคลากรโรงเรียน ได้ต้อนรับครูย้ายจากโรงเรียนวัดหินลาด ได้แก่นางอนงค์ จันทร์หอม เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

23 พ.ย. 61  ปาริชาต ทองแท้   40

โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานจัดทำหลุมขยะเปียก

โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ภายใต้การบริหารงานของ นายสมชัย ทองปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดทำหลุมขยะเปียก ภายในโรงเรียน พร้อมทั้งมีการคัดแยกขยะ สามารถนำไปขาย สร้างรายได้เพิ่ม

10 พ.ย. 61  ปาริชาต ทองแท้   105

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา จัดงานแสดงมุทิตาจิต

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

04 ต.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   191

โรงเรียนวัดคลองมะเกลือเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ

04 ต.ค. 61  ปาริชาต ทองแท้   156

ประมวลภาพกิจกรรม