ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.234.245.121
Online อยู่ : 11
วันนี้ 77
เมื่อวานนี้ 626
เดือนนี้ 7,964
ปีนี้ 23,601
รวมทั้งหมด 36,787
Record: 938 (20.01.2020)
( Counter 18-02-2020 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารีเครือข่ายวัดโบสถ์ 2

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดบ้านน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

17 ก.พ. 63 ปาริชาต ทองแท้  8

เคารพธงชาติ ประกาศเขตสุจริต

สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และ

17 ก.พ. 63  ปาริชาต ทองแท้   2

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยม และติดตาม Reading Test ป.1 อ.วัดโบสถ์

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำโจน โรงเรียนบ้านแก่งคันนา โรงเรียนวัดคันโช้ง โรงเรียนวัดห้วยปลาไหล และ

15 ก.พ. 63  ปาริชาต ทองแท้   11

มอบทุน และติดตาม Reading Test ป.1

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระบาก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพรหมวัดชาติไ

15 ก.พ. 63  ปาริชาต ทองแท้   12

ประชุมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

15 ก.พ. 63  ปาริชาต ทองแท้   7

 [14 ก.พ. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ปาริชาต ทองแท้ View : 94

 [07 ก.พ. 63] หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่ายของพนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 177

 [28 ม.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเลือนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต ปาริชาต ทองแท้ View : 187

 [28 ม.ค. 63] ภาษีข้าราชการ ปี 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 563

 [31 ม.ค. 63] ภาษีลูกจ้างประจำ ปี 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 277

 [21 ม.ค. 63] (เพิ่มเติมเอกสารแนบ) เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563 Super administrator View : 269

 [20 ม.ค. 63] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 503

 [09 ม.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.. 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 391

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 34

 [15 ธ.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 85

 [23 พ.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 104

 [24 ต.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 171

 [26 ก.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 243

 [26 ก.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 246

 [29 ก.ค. 62] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 311

 [24 มิ.ย. 62] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 536

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 759

 [15 ก.พ. 63] โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปาริชาต ทองแท้ View : 27

 [13 ก.พ. 63] โรงเรียนผดุงวิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 46

 [11 ก.พ. 63] โรงเรียนวัดท้องโพลง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปาริชาต ทองแท้ View : 19

 [07 ก.พ. 63] โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปาริชาต ทองแท้ View : 74

 [05 ก.พ. 63] โรงเรียนบ้านน้ำตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 62

 [31 ม.ค. 63] โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 60

 [30 ม.ค. 63] โรงเรียนบ้านน้ำตาก ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 79

 [30 ม.ค. 63] โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 64

 [20 ม.ค. 63] เดือน ธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 40

 [18 ธ.ค. 62] เดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 59

 [20 พ.ย. 62] เดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 120

 [17 ต.ค. 62] รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ View : 170

 [16 ต.ค. 62] เดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 153

 [26 ก.ย. 62] เดือน สิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 437

 [22 ส.ค. 62] เดือน กรกฏาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 245

 [11 ก.ค. 62] เดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 305

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 959

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 331

 [24 ก.ค. 62] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปาริชาต ทองแท้ View : 288

 [24 ก.ค. 62] แบบจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะเจาะจง) ปาริชาต ทองแท้ View : 391

 [03 ก.ค. 62] แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ปาริชาต ทองแท้ View : 371

 [03 ก.ค. 62] ตัวอย่างการเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตและแบบฟอร์การเช่าอินเทอร์เน็ต ปาริชาต ทองแท้ View : 574

 [03 พ.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปาริชาต ทองแท้ View : 534

 [25 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 482

 [03 เม.ย. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปาริชาต ทองแท้ View : 519

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 519

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 710

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 730

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 698

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 674

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 692

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 636

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 624

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 238

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 249

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

16 ก.พ. 63  ปาริชาต ทองแท้   8

โรงเรียนบ้านท่าสะแก เป็นสนามสอบการประเมินอ่านออกเขียนได้ RY ของนักเรียน ป.1

โรงเรียนบ้านท่าสะแก เป็นสนามสอบการประเมินอ่านออกเขียนได้ RY ของนักเรียน ป.1

16 ก.พ. 63  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนบ้านนาหนอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

โรงเรียนบ้านนาหนอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

16 ก.พ. 63  ปาริชาต ทองแท้   7

โรงเรียนบ้านคลองช้าง ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

โรงเรียนบ้านคลองช้าง ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

16 ก.พ. 63  ปาริชาต ทองแท้   6

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหาวิชา (Active Learning)

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหาวิชา (Active Learning)

16 ก.พ. 63  ปาริชาต ทองแท้   5

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดกิจกรรม SCOUT ALL DAY

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดกิจกรรม SCOUT ALL DAY

16 ก.พ. 63  ปาริชาต ทองแท้   8

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง รักการนิเทศติดตามภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง รักการนิเทศติดตามภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

16 ก.พ. 63  ปาริชาต ทองแท้   2

โรงเรียนวัดสนามไขยเข้าร่วมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ป.5-6 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 6

โรงเรียนวัดสนามไขยเข้าร่วมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ป.5-6 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 6

16 ก.พ. 63  ปาริชาต ทองแท้   6

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน

16 ก.พ. 63  ปาริชาต ทองแท้   8

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) จัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ รักษ์โลก รักชุมชน 3R

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) จัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ รักษ์โลก รักชุมชน 3R

16 ก.พ. 63  ปาริชาต ทองแท้   5

ประมวลภาพกิจกรรม