ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.237.183.249
Online อยู่ : 5
วันนี้ 199
เมื่อวานนี้ 233
เดือนนี้ 12,695
ปีนี้ 26,587
รวมทั้งหมด 26,587
Record: 1048 (26.08.2020)
( Counter 27-09-2020 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย ประธาน การประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมรวมพลังสร้างเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอนครไทย โดยมี ดรวิเชียร ทรงศรี กล่าวรายงาน

20 ก.ย. 63 ปาริชาต ทองแท้  39

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านความวิริยะ อุตสาหะและเสียสละ ได้แก่ นางสาวกานต์รวี สีทอง ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณศูนย์ประสานแผนอำเภ

20 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   21

มอบโล่และเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย มอบโล่ เกียรติบัตร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการคุณธรรมสพฐ. ได้แก่ นายบรรยา มิ่งแก้ว นายศุภากร ธรรมศุภโกศล นางราตรี เงื่อนจันทอง นายสถิตย์ พัวพัน นางสาวกานต์รวี สีทอง ในวั

20 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   18

มอบโล่และเกียรติบัตรต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโครงการจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย มอบโล่และเกียรติบัตรต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโครงการจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับดีเด่นของกลุ่มอำเภอนครไทย ได้แก่โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ระดับดี ของกลุ

20 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   17

มอบเกียรติบัตร การประกวดคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย มอบเกียรติบัตร การประกวดคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี 2563 ระดับทอง อันดับ 1 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางได้แก่ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 และระดับทอง อันดับ 2 ประเภทส

20 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   18

 [14 ก.ย. 63] เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 3/2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 262

 [02 ก.ย. 63] ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงสถานที่การเข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ปาริชาต ทองแท้ View : 185

 [25 ส.ค. 63] แบบทดสอบการคิดคำนวณ Super administrator View : 1498

 [22 ส.ค. 63] รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปาริชาต ทองแท้ View : 275

 [06 ส.ค. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC2 Type 1 และ 2 ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปาริชาต ทองแท้ View : 74

 [02 ส.ค. 63] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปาริชาต ทองแท้ View : 394

 [24 มิ.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปาริชาต ทองแท้ View : 2251

 [15 มิ.ย. 63] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรายชื่ิอผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ ปาริชาต ทองแท้ View : 878

 [26 ส.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 46

 [30 ก.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 68

 [30 มิ.ย. 63] จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 102

 [27 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 147

 [05 พ.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 185

 [22 มี.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 209

 [03 มี.ค. 63] จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 237

 [26 ม.ค. 63] จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 259

 [06 ธ.ค. 61] ระเบียบงานสารบรรณ ปาริชาต ทองแท้ View : 1049

 [20 ก.ย. 63] โรงเรียนบ้านเนินมะคึด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 60

 [15 ก.ย. 63] โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ปาริชาต ทองแท้ View : 32

 [11 ก.ย. 63] โรงเรียนบ้านเนินมะคึด ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 92

 [08 ก.ย. 63] โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 57

 [04 ก.ย. 63] โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 48

 [26 ส.ค. 63] โรงเรียนวัดทับยายเชียงประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 90

 [22 ส.ค. 63] โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปาริชาต ทองแท้ View : 518

 [20 ส.ค. 63] โรงเรียนวัดทับยายเชียง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน ปาริชาต ทองแท้ View : 95

 [20 ส.ค. 63] เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 45

 [10 ก.ค. 63] เดือน มิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 77

 [17 มิ.ย. 63] เดือน พฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 104

 [18 พ.ค. 63] เดือน เมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 148

 [29 เม.ย. 63] เดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 168

 [22 มี.ค. 63] เดือนกุมภาพันธ์ 63 ปาริชาต ทองแท้ View : 199

 [18 ก.พ. 63] เดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ View : 245

 [20 ม.ค. 63] เดือน ธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ View : 262

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 1217

 [16 ก.ย. 63] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Super administrator View : 22

 [25 ส.ค. 63] ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2563 Super administrator View : 70

 [14 ก.ค. 63] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 Super administrator View : 89

 [31 ก.ค. 62] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อระบบตอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ICI) ปาริชาต ทองแท้ View : 639

 [24 ก.ค. 62] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปาริชาต ทองแท้ View : 547

 [24 ก.ค. 62] แบบจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะเจาะจง) ปาริชาต ทองแท้ View : 756

 [03 ก.ค. 62] แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ปาริชาต ทองแท้ View : 637

 [03 ก.ค. 62] ตัวอย่างการเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตและแบบฟอร์การเช่าอินเทอร์เน็ต ปาริชาต ทองแท้ View : 897

 [08 ก.พ. 62] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 Super administrator View : 738

 [27 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 920

 [09 พ.ย. 61] ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 990

 [02 พ.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน View : 909

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 890

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน View : 909

 [25 ต.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน View : 879

 [22 ต.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการ ค่าอาหารนักเรียนพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 860

 [06 ส.ค. 62] ค่าการศึกษาบุตร ปาริชาต ทองแท้ View : 468

 [06 ส.ค. 62] ค่ารักษาพยาบาล ปาริชาต ทองแท้ View : 474

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   14

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง ประชุมพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยยากจนแบบมีเงื่อนไข

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง ประชุมพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยยากจนแบบมีเงื่อนไข

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   8

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   7

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ตามวิเศษเห็นขยะนะ

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ตามวิเศษเห็นขยะนะ

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   10

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการการเพาะเห็นนางฟ้า

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการการเพาะเห็นนางฟ้า

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   8

โรงเรียนบ้านน้ำจวง ต้อนรับองค์มนตรี

โรงเรียนบ้านน้ำจวง ต้อนรับองค์มนตรี

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   11

โรงเรียนวัดหางไหลมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ

โรงเรียนวัดหางไหลมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   11

โรงเรียนวัดวังมะด่าน จัดกิจกรรม Scout All Day

โรงเรียนวัดวังมะด่าน จัดกิจกรรม Scout All Day

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   7

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดกิจกรรม Scout All Day

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดกิจกรรม Scout All Day

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   8

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต้อนรับองค์มนตรี

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต้อนรับองค์มนตรี

22 ก.ย. 63  ปาริชาต ทองแท้   7

ประมวลภาพกิจกรรม