ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 117.176.152.242
Online อยู่ : 6
วันนี้ 55
เมื่อวานนี้ 177
เดือนนี้ 7,978
ปีนี้ 80,538
รวมทั้งหมด 110,027
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 19-07-2021 )

yg 300 projector

yg 300 projector

super tv Do you want to keep happycast These days, 4K projectors are a severe trend and are considered as an update. yg 300 projector,acer x112 projector price Not only will you get a decent big-screen experience, but you will also get excellent brightness and color fidelity in all your videos.

monster power home theater powercenter,It's not the smallest of projectors, but with its motorized lens zoom and shift options, you can move the image by huge margins, making it easy to get it looking just right no matter where you mount it You can also set up all the mails and warning messages. optoma uhd 40,Epson Projector Reviews Long-throw projectors typically require a distance of at least six feet to handle projection.

yg 300 projector Reviews

lg surround Furthermore, with this best projector under $200, you will get 16 Click Here For Optoma Projectors. yg 300 projector,PVO is another famous name in the budget circuit that has impressed thousands of customers with its visual quality at an affordable rate On the other hand, Full 3D projectors are capable of handling any of the four 3D content transmission formats.

5 speaker surround sound system,What about displaying color? apple tv box Some models might actually hit 3,000 lumens or more, but cranking the lamp to that level will hurt the image quality and lifespan of your bulb. rca rts7010b,Excellent contrast handling 1080p picture at a 4K price .

ht3550i Check Out Samsung Projector Exceptional LED lamps. best home entertainment system,If you’re using an older projector, i benq mw705 But it's a matter of taste, and projectors don't make sense for everyone and every room.

qled 8k,This projector also has a safety feature that dims the image when it senses something in the path of the light to prevent damage to the eyes caused by the laser light source This is because of the short throw range of the projector. yg 300 projector,In modern times, CRT projectors are no longer in use; because they provided low light output and came in a large size Brightness and color volume are both exceptional for a projector, getting maximum value from an innovative new laser light source design.

65 inch smart tv Great value for a 100-inch screen read more Image quality. klipsch home theater 5.1,JVC DLA-NX7 4K D-ILA Projector Nebula Capsule Smart Mini Projector You only need about 4 feet of distance to get a 120” picture.

prende tv

tu8000,When placed on its side, it projects in landscape mode new epson projectors 2021. samsung 32,When purchasing a projector, it’s wise to think about the area and time of day in which you will be using it Its onboard storage and document support make it a great choice for wireless projection, allowing you to travel light.

smart tv 4k No horizontal keystone correction The built-in Android interface is linked to the Google Play store, giving you access to more than 5,000 apps for watching movies, playing games, or listening to music FANGOR F-701 is a DLP projector that offers many high-end features under $500 price range. apeman mini projector,6 Click Projector Status and Control to see the projector’s status Our Top Picks:.

benq lu951st,Acer H5382BD DLP Projector And even if you do opt for the wall-mounted setup, you’ll be able to complete the project on your own. yg 300 projector,Yes, modern projectors often feature movable lenses, zoom capabilities, and “short throw” projectors only need to be placed a few inches from the screen Keeping this thing in mind, I have crafted this list of the best projector under $400 to help you choose the right projector for your needs lu930.

Related Posts