ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.204.48.64
Online อยู่ : 9
วันนี้ 316
เมื่อวานนี้ 172
เดือนนี้ 488
ปีนี้ 86,148
รวมทั้งหมด 115,637
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 02-08-2021 )

ประชุมคณะกรรมการออกแบบตกแต่งอาคารและออกแบบภูมิทัศน์สถานที่

ประชุมคณะกรรมการออกแบบตกแต่งอาคารและออกแบบภูมิทัศน์สถานที่

นายสุรินทร์  มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 และคณะกรรมการออกแบบตกแต่อาคารและออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ ประชุมการออกแบบอาคารและสถานที่ยังไม่รับการตกแต่ง ให้มีบรรยากาศร่มรื่น เป็นระเบียบสวยงาม ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและบุคคลต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

79856_resize79857_resize79862_resize79858_resize79859_resize79860_resize79861_resize79863_resize79864_resize79865_resize79866_resize79868_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 249
Find the best woodworking tool on M3Tools. We offer all kinds of tools like router bits, drill bits and carbide burrs.