ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.170.64.36
Online อยู่ : 1
วันนี้ 319
เมื่อวานนี้ 433
เดือนนี้ 6,639
ปีนี้ 67,800
รวมทั้งหมด 97,289
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 18-06-2021 )

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17

***ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17***

ท่านสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferrence ร่วมกับเขตตรวจราชการที่ 17 และคณะทำงาน เพื่อปรึกษาหารือ คัดเลือกโรงเรียนและจังหวัดนำร่องเพื่อเป็นตัวแทนของ เขตตรวจราชการที่ 17 เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเศึกาาระดับเขตตรวจราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมสร้อยสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

 

1

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 37