ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.94.200.93
Online อยู่ : 6
วันนี้ 607
เมื่อวานนี้ 218
เดือนนี้ 6,203
ปีนี้ 6,203
รวมทั้งหมด 6,203
Record: 780 (13.12.2019)
( Counter 16-12-2019 )

งบทดลอง

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 เดือนพฤษภาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 493
2 เดือนมิถุนายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 1059
3 เดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 517
4 เดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 387
5 เดือนกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 463
6 เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 441
7 เดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 17 ธ.ค. 61 416
8 เดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 21 ม.ค. 62 472
9 เดือนมกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 ก.พ. 62 375
10 เดือนกุมภาพันธ์ 62 ปาริชาต ทองแท้ 12 มี.ค. 62 397
11 เดือนมีนาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 09 เม.ย. 62 369
12 เดือนเมษายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 16 พ.ค. 62 328
13 เดือนพฤษภาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 มิ.ย. 62 320
14 เดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 11 ก.ค. 62 232
15 เดือน กรกฏาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 22 ส.ค. 62 183
16 เดือน สิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 ก.ย. 62 367
17 เดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 16 ต.ค. 62 96
18 รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ 17 ต.ค. 62 112
19 เดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 20 พ.ย. 62 62