ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 117.176.152.242
Online อยู่ : 6
วันนี้ 55
เมื่อวานนี้ 177
เดือนนี้ 7,978
ปีนี้ 80,538
รวมทั้งหมด 110,027
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 19-07-2021 )

mogo pro

mogo pro

ust laser projector Dynamic Black enhancement for high contrast ratio Portable enough to be carried around. mogo pro,Maybe an enhanced 4K instead of a true 4K projector might even cost less They are pretty inexpensive in comparison to their competitors, and the main reason lies in the usage of static parts.

nebula solar portable,How We Selected (Top 10 Picks) Like the Dell 4320, the 4220 weighs 6 pounds 6 ounces, making it a little heavier than you might like for a portable projector. epson 5050,Bring the cinematic experience right in your home and enjoy the breathtaking images together with facility and friends with the View sonic PX727 4 K projector Keeping this thing in mind, I have crafted this list of the best projector under $400 to help you choose the right projector for your needs.

mogo pro Reviews

onn projector Connect the video cable (usually VGA) from your laptop’s external video port to the projector Tidy build. mogo pro,It is easy to set up Projectors require a darker room, such as a basement or dedicated home cinema.

150 ansi lumens,A bit noisy 4k projector black friday From there, you can project anything that is on your phone screen, but there is a limitation. window wonderland projector,JVC offers two different series of 4K D-ILA projectors, which differ mainly in their cosmetic appearance and are sold through different channels The additional advantage of buying one such projector is, the product comes with a 100” portable screen.

4k home theater system Maximum resolution of Full HD (no 4K) If you want to invest in a good one, you cannot go for the cheap projectors available. projector for ceiling,5 pixel to increase projected resolution All Sony projectors, be they Full HD, 4K, short throw or commercial cinema, use Sony’s own SXRD technolo" gy.

hisense laser tv 100,optoma gt1080 At the very least, you will require a lens spray and a cleaning cloth. mogo pro,It is essential to keep in mind that as long as 6000 hours of light working life implies less complicated support and less fair-trade decreases running expenses The projectors on this list range from around 1,000 to 4,000 lumens.

mi smart compact projector price projection screen tv Our Top Picks: Large for a mini-projector. vankyo performance v630,Some enthusiasts argue that as a result XPR projectors aren’t really UHD at all This is an excellent gadget for both personal and professional use We won’t delve into it too deep, like discussing the camera obscura, overhead projector, slide projector, film projector, and so forth.

vava 4k uhd laser tv home theatre projector

rca dvd home theater system,The image is great: it’s big, it’s bright, and the color reproduction is pretty If you’re ready to level up your home theater, or you simply want to replace your existing projector with a more advanced model, you’ve come to the right place! Read on for everything you need to know about home theater projectors. 5.1 amp,Using the short burst of the compressor, hold the can roughly 4 inches from the projector education.

acoustimass 10 Try to get the bracket as central to the projector (not the lens) as possible since you want the centre of gravity to be on your side Only so-so video quality Plays music and displays photos or video from memory cards or USB sticks. onkyo 5.1 home theatre,Comparatively low lamp brightness Lacks built-in Android.

nebula projector,The Epson EX3260 projector has 10,000 lamp hours makes it a great deal for those who are looking to save money on 400$ They’ve been able to beat all the projectors using dynamic irises without one of their own, but they have now added dynamic irises to their three new models. mogo pro,In terms of performance these projectors don’t disappoint either, and while not native 4K they are still capable of big, bright and detailed images that are uncompromisingly cinematic lg ultra short throw pf1000u However, you need to make sure that the room is dark—otherwise it will be difficult for people watching the presentation or movie to see what’s on screen!.

Related Posts