ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 117.176.152.242
Online อยู่ : 6
วันนี้ 55
เมื่อวานนี้ 177
เดือนนี้ 7,978
ปีนี้ 80,538
รวมทั้งหมด 110,027
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 19-07-2021 )

bluetooth 7.1

bluetooth 7.1

yaber y21 You wouldn’t get anywhere near a 4K HDR picture from a projector costing less than $1500 a few years ago, and still you won’t find anything able to put this one to shame Many sprays are available in the market for cleaning projector lenses. bluetooth 7.1,It’s the ratio of brightness from an all-white image to an all-black image 45 inches distance, thanks to the 0.

benq ht1085st,It’s ready to go right out of the box and the colors are calibrated at the factory so you don’t have to waste time fiddling with settings before you start watching rca projector bluetooth. lg 5.1 surround sound,Like contrast and brightness of a projector, the higher the resolution, the better the quality of the picture Though its overall image quality is mediocre, it's a good choice for a budget-conscious school or business.

bluetooth 7.1 Reviews

rechargeable projector The models on our list will all have at least a USB port or HDMI cable so you can add another device to your set-up, though the more expensive options will have more ports for more gear Go figure. bluetooth 7.1,Optoma S334e – Best DLP Projector Under $400 The contrast ratio is the projector’s ability to display dark and light and black and white on the screen.

hz39hdr,vankyo performance v600 insignia surround sound Around $400, we have two display options, such as DLP and LCD. 120 projector screen,If light output is too low an image will look muddy and soft, even in a dark room Let’s start with the brightness.

top 10 home cinema systems Laser light source Lamp life is generally much higher than with DLP projectors. x900h,Unlike usual budget projectors providing 2W speakers, this one has unbeatable stereo speakers of 10W Bright image for the size and weight And for that, we commend it.

anker nebula capsule portable projector,Today we’re interested in projectors, as the company has made a name for itself with the kind of data-grade projectors you often see in classrooms, boardrooms and bars Best LG Projectors Reviews 2021:. bluetooth 7.1,It costs $549 and shares many of the same specs as the Epson 2150 How to Choose the Best 8K Projectors?.

yourtv All Sony projectors, be they Full HD, 4K, short throw or commercial cinema, use Sony’s own SXRD technolo" It features automatic keystone correction and a user-friendly interface Do under $1000 dollars projector have Input lag for gaming?. nebula apollo projector,Another important function of projectors is to correct distortion when the projector can't be perfectly centered If you want 'true' 4K and have a hefty budget at your disposal, then this is the projector to go for There is much to be said on the DLP versus LCD projector debate.

benq mini projector

benq lk952,Bright enough for a midsize room On the back left of the projector is where you will find the power button and other connectivity ports. miroir projector,Light from the 100-watt blue laser light source is divided into red, green, blue and yellow segments by a phosphor wheel, whose output is sent to a 0 6 Click Projector Status and Control to see the projector’s status.

wireless surround sound amazon jvc rs520 Check Out Best Projector Under 300 Offers inbuilt Yamaha speakers. reddit projectors,Pull-up screens, on the other hand, are usually placed on the floor behind your media center or integrated into a custom-made piece of furniture, magically popping out for movie time Like most short-throw projectors, the S1383WHne has a focus wheel behind the lens, but it lacks a zoom ring.

cougar town,Max 150-inch projection xiaomi 4k ultra short throw laser projector. bluetooth 7.1,Bigger images – Projectors deliver much larger images than flat-screen TVs Our product test shows that there have recently been 3D projectors that use LEDs, lasers, and a combination of both to project 3D images You should also pay more attention to the projector’s housing and remove the dust inside the projector altogether.

Related Posts