ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 117.176.152.242
Online อยู่ : 6
วันนี้ 55
เมื่อวานนี้ 177
เดือนนี้ 7,978
ปีนี้ 80,538
รวมทั้งหมด 110,027
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 19-07-2021 )

zeus tv

zeus tv

6050ub Stylishly finished in matte white, with complementary grey fabric grille and peekaboo lens up top, it looks suitably trendy It’s more brittle when it’s still hot cooling is the right option for safety. zeus tv,SXRD stands for Silicon X-tal Reflective Display, and it’s the company's version of liquid crystal on silicon For example, for a $100 projector, you can find several features that are present on a $500 product.

epson home cinema 2100,With a full HD resolution 1920x1080p support, it can throw theater-accurate Rec Some things to consider when shopping for a projector include brightness, resolution, and portability. sonos surround sound system,The Optoma CinemaX P2 is clearly a cool looking piece of kit, and it’s not often you can say that about a projector Read Full Reviews.

zeus tv Reviews

viewsonic pro7827hd Some projectors are noisier than others, and usually the more you spend, the less noise you get If you’re using an older projector, i. zeus tv,Budget price projector leader.

caiwei projector,Also, they are not portable wireless home audio system A big advantage of regular long throw projectors is that you can mount the projector and screen on the ceiling, using zero space in your room. optoma uhd50x,Connectivity With an updated cooling system, you can enjoy your movies for a long time without requiring to switch off the projector after every 2-hrs.

modern home theater BenQ So projector systems cannot beat LED TVs in this respect. optoma cinemax p1,If you want 'true' 4K and have a hefty budget at your disposal, then this is the projector to go for Optoma is a world-renowned Taiwanese electronics brand which has made huge in the United States market with their large fleet of successful projectors Best Samsung Projector Reviews 2021:.

benq tk800m,If you’re sitting further away from your screen (hopefully in comfortable seating), projectors have the edge; if your room is smaller, or you’re sitting closer to your screen, it’s probably better to get a TV instead In addition, an unclean lens will affect the brightness and sharpness of your projector and make it hard for you to see anything correctly. zeus tv,Acer S1383WHne Full HD is usually at 1080p resolution, which is about 1,920 x 1,080 pixels or about 2.

w1070 It is a giant Japanese multinational company that also deals with various other electronic devices apart from the projector The rest of the hardware and features are up to par as well Impressive 4K HDR picture. benq black friday,Its sound quality is perfect with different sound modes Check Out Dell Projector DLPs tend to be smaller and more portable, and they offer more contrast and blacker blacks.

best epson projector

tenker projector,hu80k It can be regarded as the best 1080p projector under 400$ that will serve the best due to LED technology. best wireless 5.1 surround sound,Why Laser? It's also noisy, which is true of all small projectors, but the sound from the UHD35 is more wheeze than whirr.

fios tv The portable device has enhanced brightness, color contrast that gives you a feeling of no less than a home theatre TENKER Upgrade Lumens Q5 Mini Projector infocus lp290. projector for ceiling,This makes it easy to take with you pretty much anywhere you might go, be it on vacation or camping Secondly, a higher refresh rate of Xbox One may also cause some problems.

anker nebula cosmos max,A lot of this is made possible thanks to the Rec Many connection choices. zeus tv,All of the projectors we tested for this guide use DLP or LCD technology; LCoS typically produces the best black level and contrast of these technologies, but you won’t find an LCoS projector priced under $1,000 l615u With a few inches from a screen, it can produce an incredible huge image.

Related Posts