ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 117.176.152.242
Online อยู่ : 6
วันนี้ 55
เมื่อวานนี้ 177
เดือนนี้ 7,978
ปีนี้ 80,538
รวมทั้งหมด 110,027
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 19-07-2021 )

jvc nx7

jvc nx7

bose lifestyle 525 Single-chip or three-chip DLP projector A light source creates the light, which is then focused on an image-creating chip. jvc nx7,optoma zu720t projector 4.

polk surround sound system,Below, the key things to keep in mind when shopping for home entertainment, gaming, or portable projector Short throw. auking projector,Top 10 Whether you're looking to go the whole hog with a 4K projector, want something that'll make HD sources look great, or need something you can use on the go, you're going to find the best home theater projector for you on this list.

jvc nx7 Reviews

home cinema 3800 Resolution is natively 800 x 600, and with scaling this allows it to support VGA, SVGA, XGA and WXGA There are three different technologies projectors use to create an image: DLP, LCD, and LCoS (as shown in the image above). jvc nx7,benq ms502 9m – put these marks on the line I drew in step 2.

soundshaker amplifier,Budget price onkyo 7800 Accepts 1080p input. hd multimedia projector,Here’s a step-by-step tutorial on how to connect Xbox (One) to the projector using HDMI: Cathode Ray Tube (CRT).

lg ph550 If you plan on a hosting movie night outdoors, you will need to find a home theater projector with a longer throw ratio Long throw distance. lg home theater system,Ultra-big screen for a miniature projector Also one of the best movie projectors More importantly, for which this projector got the spot in our list the ability to satisfy the user in every area.

iptv box,The contrast offered by the DLP projector is simply excellent, and this is the reason it has a substantial black depth that leads to a great cinematic visual output The likes of JVC and Sony use proprietary LCoS tech, D-ILA and SXRD respectively. jvc nx7,Making the right purchase is a matter of weighing up priorities, and deciding which features we’ve previously outlined here are worth spending more money on, and which you just won’t have a practical need for Ever since we saw our first pocket projector we’ve been seduced by the idea of tiny light boxes capable of producing big images but have routinely been let down by the reality of the dull, soft pictures pocket projectors so often produce.

cheap projector screen Brightness and color volume are both exceptional for a projector, getting maximum value from an innovative new laser light source design What about 3D home theater projectors? Once in a while a product comes out of nowhere and blows out of the water any preconceptions we might have of the AV market. optoma hd146x,5-inches and 338g, it's more like the size of a decent-sized portable torch In modern times, CRT projectors are no longer in use; because they provided low light output and came in a large size.

5.1 bluetooth speaker

samsung lsp7t,What connectivity options do 3D projectors have? Corners blurry. best android projector,Full TV-style smart system Nevertheless, almost all the projectors offer Full HD support, so you won’t have problems with watching your favorite movie in high resolution.

epson powerlite s27 We believe this is a fair price range at which you can find great value without sacrificing too much However, a projector that has a high number of lumens and contrast ratio can produce excellent clarity and sharpness https://www.projectorleader.com/3d-projectors/. media room designs,Punchy colours It can be regarded as the best 1080p projector under 400$ that will serve the best due to LED technology.

kodak luma 350,You're getting 800 lumens max brightness while plugged in, though this does drop to 600 lumens when running on battery – fine for dark, outdoor settings, though you'll undoubtedly fare better with the former setting The single-port design isn't quite as limiting as it might seem. jvc nx7,Collaboration: Wireless, easy-to-use, and compatible with any HDMI input-equipped display device, Vivitek collaboration solutions facilitate productive exchange of ideas If you want the latest LG data projector technology you may want to think about waiting until January 2022 This projector serves as a worthy investment because the 50,000hours of lamp life ensures the longevity of more than a decade.

Related Posts