ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 117.176.152.242
Online อยู่ : 6
วันนี้ 55
เมื่อวานนี้ 177
เดือนนี้ 7,978
ปีนี้ 80,538
รวมทั้งหมด 110,027
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 19-07-2021 )

hometheaterreview

hometheaterreview

cosmos max 4k home projector ViewSonic M1 achieves true-to-life color of images via SuperColor ™ technology which delivers authentic, superior colors without any distortion Lovely lumens. hometheaterreview,8K/e-shiftX found on the NZ9/RS4100 and the DLA-NZ8/RS3100 is a new and improved version A Lens is kept in front of the CRT face through which the image is focused and enlarged onto a screen.

bell and howell 8mm projector,Is It worth buying under $1000 dollars projector? Best Projector Under 400 Reviews. projector with dvd player,Setup Plus, you don’t need to buy a projector screen separately, as a 100 inches screen is included in the box.

hometheaterreview Reviews

bose lifestyle 28 The next thing to do is clean the projector inside with the air compressor You’ll connect automatically to the projector. hometheaterreview,Color can be better than most DLP projectors A gigabyte of internal storage and a MicroSD card slot make it easy to present without wires.

lg beam projector,Around $400, we have two display options, such as DLP and LCD bose acoustimass 15 home theater speaker system For the best quality image, you'll need to position the projector at just the right distance to match the image to the screen without using the zoom. atmos home theater system,It offers a significant step up in picture quality over less expensive projectors, like the Optoma UHD35, while offering anyone with a dedicated home theater a projector worthy of the space You can also find 4K media that uses 4096 x 2160 in the movie projection industry.

local home theatre At just a few pounds in weight and mere inches in each dimension, this is a small projector that's easy to carry with you to different settings, making sure that you always have a great-looking projector when needed It has an acceptable score of 5 in the black crush test. lg led tv,Projector technology has come a long way in the past few years, making it a visually comparable but far more affordable option than buying a new Smart TV You can think of the VPL-VW325ES is the OLED TV of projectors Together, these are also the factors that determine the visible quality of the picture.

hitachi projector,The battery runtime is average, good enough for short presentations and/or movie Add-on required for 3D. hometheaterreview,Likewise, color accuracy, while varying quite a bit by device, oftens shines with DLP projectors It's a 2 x 5W set-up that's been tuned by Yamaha.

asus zenbeam High frame rate with PureMotion technology Strong black depth and dark detail Need to self install included Android dongle. best 55 inch tv,SmartFIT app and automatic focus for easy installation optoma ml750 Optoma HD146X (The best budget projector).

klipsch hd theater 600

dvd home theater system,The only surefire way you can prevent dust from gathering on your projector lens is having the lens cap on it when not in use infocus mini projector. 5.2 surround sound,Most of their models cost above $1000, and it is mainly because of the incorporation of high-end hardware Throw Ratio.

best portable projector Setting up the screen is quite easy, and it entirely depends on the type of screens you have bought epson 4k projector 2020 Bluetooth sound out. benq outlet,While the fundamental idea remains the same, we’ve come a long way since the days of transparencies and dry erase markers DLP Projector.

airblown inflatable movie screen,The lens cleaner is specially designed for cleaning the lens and dries quickly too FAQs. hometheaterreview,If you choose wisely, it will not only serve you for an extended period but will also provide a top-notch visual quality The more expensive of the two, the VPL-HW65ES features a Dynamic Contrast of 120,000:1 and an RJ45 LAN port which can be used for home automation Our Top Picks:.

Related Posts