ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 117.176.152.242
Online อยู่ : 6
วันนี้ 55
เมื่อวานนี้ 177
เดือนนี้ 7,978
ปีนี้ 80,538
รวมทั้งหมด 110,027
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 19-07-2021 )

samsung premier projector

samsung premier projector

sony smart tv about projector leader gy. samsung premier projector,As you place the projector closer to the wall, the image also becomes smaller The contrast ratio is the projector’s ability to display dark and light and black and white on the screen.

samsung short throw projector,UST projectors work well with bright, colorful content but not with lots of movies Cool design. lg ph550g,It allows us to see more subtle images, even in less ideal conditions BenQ HT 2150ST Short-throw Enjoy entertainment in the comfort of your living room with BenQ’s HT2150ST stereoscopic 3D LED projector, featuring HDMI 1.

samsung premier projector Reviews

bluetooth speaker surround sound Standard short-throw devices require about three to eight feet of space to produce a 100-inch or larger image, while UST projectors need anywhere from inches to three or four feet Clean your fan and vents regularly too to prevent dust build-up. samsung premier projector,Each year, Vivitek’s products became more popular in the world, and the quantity of projects realized with the help of Vivitek’s projectors is increasing The lightest LCoS projectors clock in a but over 10 pounds.

hachi infinite m1 pro,Image quality willow tv Like the AAXA M6, the AAXA P7 does well at displaying small type and intricate designs, and it can function as a portable media player for video and photos, as well as playing music. best wifi projector,Strong black depth and dark detail epson home cinema 2100 1080p projector.

ilive 5.1 home theater system with bluetooth When the projector’s lens is all cool, then its time to open the projector With the test pattern displayed you can then adjust the zoom to get the image as big as possible on the screen. planeta tv,Projector technology has advanced tremendously in recent years, so much so that many are capable of matching the screen size and resolution of top-of-the-line televisions Image quality is fantastic, arguably trouncing even LCoS, and lasers last longer than even energy-efficient LED bulbs Just add popcorn.

nec p525ul,23 Ultra Short Throw lens and 2,000 lumens of brightness in Full HD For those seeking high performance image quality, moving up a big step, look to spend around $2000 to $3500 or so. samsung premier projector,Lamp life is generally much higher than with DLP projectors epson 1060.

sony smart tv If you are indeed ready to take the plunge, or are looking to upgrade, there are a few considerations to take into account It ensures crisp whites and rich blacks. new home theatre,Do You Need a 4K Projector? Stylishly finished in matte white, with complementary grey fabric grille and peekaboo lens up top, it looks suitably trendy It actually appears darker and less vibrant.

epson powerlite home cinema 2040

samsung triple laser projector,However, that’s not to say DLP projectors don’t have their disadvantages Other features, such as portable projection, 1. pjd7720hd,However the TK850i is significantly brighter making it a better choice for an average living room Impressive brightness.

primus 5.1 home theater system Great black levels Side-by-Side: Those with DirecTV receive side-by-side 3D data signals Brightness is very limited (100 lumens in most cases), and so is resolution (480p if you’re lucky). home cinema 7.1 dolby atmos,Minimal maintenance However, there are many relatively inexpensive DLP projectors that use pixel-shifting to attain 4K resolution.

uhd65,cinemax p2 projector screen. samsung premier projector,8 inches (HWD) and weighs 5 Incredible sharpness with colorful & detailed images 1,920-by-1,080 resolution.

Related Posts