ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.227.240.143
Online อยู่ : 6
วันนี้ 707
เมื่อวานนี้ 253
เดือนนี้ 12,913
ปีนี้ 12,913
รวมทั้งหมด 26,099
Record: 938 (20.01.2020)
( Counter 27-01-2020 )

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ก.ค. 62 155
2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 10 ก.ค. 62 193
3 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน 10 ก.ค. 62 171
4 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 10 ก.ค. 62 178
5 แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศ 10 ก.ค. 62 189
6 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 10 ก.ค. 62 144
7 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ 10 ก.ค. 62 138
8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 10 ก.ค. 62 139
9 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 10 ก.ค. 62 141
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 10 ก.ค. 62 150
11 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 10 ก.ค. 62 164
12 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 10 ก.ค. 62 130
13 หลักเกณฑ์และวิธีการ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ก.ค. 62 165
14 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ตำแหน่ง ครู 10 ก.ค. 62 143
15 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 10 ก.ค. 62 129
16 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 10 ก.ค. 62 138
17 หลักเกณฑ์และวิธีการ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น 10 ก.ค. 62 128
18 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 10 ก.ค. 62 142