ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.204.193.85
Online อยู่ : 2
วันนี้ 25
เมื่อวานนี้ 314
เดือนนี้ 2,999
ปีนี้ 10,634
รวมทั้งหมด 10,634
Record: 843 (26.05.2020)
( Counter 07-06-2020 )

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 ขั้นตอนการกู้บำเหน็จค้ำประกัน 09 ก.ค. 62 210
2 ขั้นตอนการขอยืมเงินทดลองราชการ 09 ก.ค. 62 221
3 ขั้นตอนการขอยืมเงินราชการ 09 ก.ค. 62 227
4 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง 09 ก.ค. 62 212
5 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน 09 ก.ค. 62 215
6 ขั้นตอนการจำหน่ายนักเรียน 09 ก.ค. 62 229
7 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล 12 ก.ค. 62 254
8 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 09 ก.ค. 62 243
9 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ/ลูกจ้างประจำ/ผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย 09 ก.ค. 62 227
10 ขั้นตอนการเบิกจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ 09 ก.ค. 62 233
11 ขั้นตอนการให้บริการการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 09 ก.ค. 62 244
12 ขั้นตอนการขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ (กรณีโรงเรียนเป็นผู้ซื้อเอง) 09 ก.ค. 62 219
13 ขั้นตอนการรับ-ส่ง หนังสือราชการ 09 ก.ค. 62 247