ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.237.61.235
Online อยู่ : 4
วันนี้ 26
เมื่อวานนี้ 604
เดือนนี้ 2,031
ปีนี้ 2,031
รวมทั้งหมด 2,031
Record: 604 (21.10.2020)
( Counter 22-10-2020 )

ผู้บริหาร

นายวิเชียร  ทรงศรี

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

 

 

นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสมาน  เวียงปฏิ
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นายสนิท  ประหา
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

ข้อมูล : ผู้บริหาร เผยแพร่โดย : Super administrator View : 3322