ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.216.134.176
Online อยู่ : 5
วันนี้ 501
เมื่อวานนี้ 605
เดือนนี้ 1,388
ปีนี้ 1,388
รวมทั้งหมด 1,388
Record: 605 (04.08.2020)
( Counter 05-08-2020 )

ผู้บริหาร

นายวิเชียร  ทรงศรี

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

 

 

นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสมาน  เวียงปฏิ
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นายสนิท  ประหา
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

ข้อมูล : ผู้บริหาร เผยแพร่โดย : Super administrator View : 2822