ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.144.75.212
Online อยู่ : 9
วันนี้ 56
เมื่อวานนี้ 824
เดือนนี้ 10,732
ปีนี้ 12,642
รวมทั้งหมด 12,642
Record: 824 (25.06.2019)
( Counter 26-06-2019 )

ผู้บริหาร

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

     ชื่อ – สกุล                         นายวิเชียร  ทรงศรี

     วัน เดือน ปี เกิด                  16  เมษายน  2503

     ที่อยู่ปัจจุบัน                       บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ 4  ตำบลฝายหลวง . อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

     ที่ทำงานปัจจุบัน                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

     ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

     ประสบการณ์การทำงาน         

          พ.ศ. 2522   ครู 1 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

          พ.ศ. 2529   ครูใหญ่  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่  อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก

          พ.ศ.  2531  อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก

          พ.ศ.  2532  อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง  อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก

          พ.ศ.  2540  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภออุ้มผาง  จ.ตาก

          พ.ศ.  2542  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบ้านโคก  จ.อุตรดิตถ์

         พ.ศ.  2542  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอน้ำปาด  จ.อุตรดิตถ์

          พ.ศ.  2546  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ  จ.พิษณุโลก

         พ.ศ.  2548  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3

         พ.ศ.  2551  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

         พ.ศ.  2556  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

         พ.ศ.  2560  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

     ประวัติการศึกษา

         ดุษฎีบัณฑิต  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

         ปริญญาโท   กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

         ปริญญาตรี   ศษ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                         น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

ประวัติรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

     ชื่อ – สกุล                         นางผกาภรณ์ พลายสังข์

     วัน เดือน ปี เกิด                   5 กันยายน 2508

     ที่อยู่ปัจจุบัน                       229/2 หมู่  7 ตำบล ชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

     ที่ทำงานปัจจุบัน                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

     ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

     ประสบการณ์การทำงาน      

          พ.ศ.2522  ครู 1 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

          พ.ศ.2534 นักวิชาการ สำนักงานศึกษาธิการ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

          พ.ศ.2537 ผู้ช่วยศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

          พ.ศ.2537 ผู้ช่วยศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอแม่วงค์ จ.นครสวรรค์

          พ.ศ.2541 ศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอแม่เปิน จ.นครสวรรค์

          พ.ศ.2542 ศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

          พ.ศ.2544 ศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

          พ.ศ.2545 ศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

          พ.ศ.2547 ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3  

          พ.ศ.2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2  

          พ.ศ.2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ประวัติการศึกษา    ปริญญาตรี   กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

                       สัมฤทธิบัตรบัณฑิต (วิจัยและประเมินผล)

                              วิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

                       น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                      ประกาศนียบัตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง รุ่นที่ 9

                             สำนักงานคณะกรรมการทฤษฎีกา

                      ปริญญาโท   กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

                      ดุษฎีบัณฑิต กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ข้อมูล : ผู้บริหาร เผยแพร่โดย : Super administrator View : 171