ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 75.101.243.64
Online อยู่ : 3
วันนี้ 162
เมื่อวานนี้ 462
เดือนนี้ 2,505
ปีนี้ 22,368
รวมทั้งหมด 22,368
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 05-12-2020 )
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงสถานที่การเข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงสถานที่การเข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามหนังสือที่ ด่วนมาก ที่ ศธ 04103/ว 3226 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังนี้

1. อำเภอนครไทย จัดประชุม ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ในวันที่ 16 กันยายน 2563   

2. อำเภอชาติตระการ จัดประชุม ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ในวันที่ 17 กันยายน 2563     

3. อำเภอวัดโบสถ์ จัดประชุม ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ในวันที่ 21 กันยายน 2563 

4. อำเภอพรหมพิราม จัดประชุม ณ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ในวันที่ 23 กันยายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวเด่นประจำวัน วันที่ : 02 ก.ย. 63 เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 239