ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.238.130.97
Online อยู่ : 6
วันนี้ 534
เมื่อวานนี้ 479
เดือนนี้ 4,557
ปีนี้ 52,403
รวมทั้งหมด 81,892
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 11-05-2021 )
เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563

วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562

เอกสารแนบ 4.1.1 ประกาศผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

เอกสารแนบ 4.1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA)

เอกสารแนบ 4.2.2 การจัดสรรอัตรครู หน้งสือ ที่ ศธ 04009/ว 6412 ลว 21 ต.ค.2562 

เอกสารแนบ 4.2.3 การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน  หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 6413  ลว  21  ต.ค. 2562

เอกสารแนบ 4.2.4 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 งบดำเนินงานรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04007/ว5187 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน  2562

เอกสารแนบ 4.2.5 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563   เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว7686  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

เอกสารแนบ 4.2.7 การขอลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว 

                        -  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548  

       

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวเด่นประจำวัน วันที่ : 19 ก.พ. 63 เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 847