ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.234.245.121
Online อยู่ : 3
วันนี้ 25
เมื่อวานนี้ 626
เดือนนี้ 7,912
ปีนี้ 23,549
รวมทั้งหมด 36,735
Record: 938 (20.01.2020)
( Counter 18-02-2020 )
เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563

วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562

เอกสารแนบ 4.1.1 ประกาศผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

เอกสารแนบ 4.1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA)

เอกสารแนบ 4.2.2 การจัดสรรอัตรครู หน้งสือ ที่ ศธ 04009/ว 6412 ลว 21 ต.ค.2562 

เอกสารแนบ 4.2.3 การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน  หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 6413  ลว  21  ต.ค. 2562

เอกสารแนบ 4.2.4 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 งบดำเนินงานรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04007/ว5187 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน  2562

เอกสารแนบ 4.2.5 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563   เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว7686  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

เอกสารแนบ 4.2.7 การขอลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว 

                        -  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548  

                        -  หนังสือราชการ ที่ ศธ 04303/ว 496 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การลาออกลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวเด่นประจำวัน วันที่ : 20 ม.ค. 63 เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 503