ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.207.136.184
Online อยู่ : 3
วันนี้ 78
เมื่อวานนี้ 456
เดือนนี้ 1,512
ปีนี้ 1,512
รวมทั้งหมด 1,512
Record: 497 (18.09.2019)
( Counter 21-09-2019 )

ประเมิน ITA ตามแบบ IIT

ประเมิน ITA ตามแบบ IIT

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแบบ IIT ในส่วนผู้มีส่วนได้เสียในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

DSC_0903_resizeDSC_0904_resizeDSC_0905_resizeDSC_0906_resizeDSC_0907_resizeDSC_0908_resizeDSC_0909_resizeDSC_0910_resizeDSC_0911_resizeDSC_0912_resizeDSC_0913_resizeDSC_0914_resizeDSC_0915_resizeDSC_0916_resizeDSC_0918_resizeDSC_0922_resizeDSC_0923_resizeDSC_0924_resizeDSC_0925_resizeDSC_0926_resizeDSC_0928_resizeDSC_0930_resizeDSC_0932_resizeDSC_0933_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 115