ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.232.124.77
Online อยู่ : 4
วันนี้ 409
เมื่อวานนี้ 581
เดือนนี้ 10,340
ปีนี้ 38,701
รวมทั้งหมด 38,701
Record: 824 (25.06.2019)
( Counter 23-08-2019 )

มอบรางวัลสอบ NT ด้านการคิดคำนวณ คะแนนเต็ม 100

มอบรางวัลสอบ NT ด้านการคิดคำนวณ คะแนนเต็ม 100

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบรางวัลให้กับ เด็กชายธนศักดิ์ พันเอี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ที่มีผลการทดสอบ NT ด้านการคิดคำนวณ คะแนนเต็ม 100  จำนวน 3,000 บาท จากกองทุนพรหมวัดชาติไทย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากไร้ และสร้างขวัญกำลังใจกับนักเรียน ในวันประชุมแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโครงการปลูกฝังสร้างจิตสำนักและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมประชุมสัมมนา ปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประสานแผน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

DSC_7086_resizeDSC_7089_resizeDSC_7164_resizeDSC_7166_resizeDSC_7168_resizeDSC_7169_resizeDSC_7170_resizeDSC_7172_resizeDSC_7173_resizeDSC_7175_resizeDSC_7187_resizeDSC_7188_resizeDSC_7189_resizeDSC_7202_resizeDSC_7203_resizeDSC_7204_resizeDSC_7205_resizeDSC_7206_resizeDSC_7208_resizeDSC_7209_resizeDSC_7211_resizeDSC_7212_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 97