ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.232.124.77
Online อยู่ : 3
วันนี้ 408
เมื่อวานนี้ 581
เดือนนี้ 10,339
ปีนี้ 38,700
รวมทั้งหมด 38,700
Record: 824 (25.06.2019)
( Counter 23-08-2019 )

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม จำนวน 8  โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  192 คน เพื่อใช้กระบวนการลูกเสือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งเป็นขบวนการทางการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการของลูกเสือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึกโทษและพิษภัยของยาเสพติด และร่วมกันต้านภัยยาเสพติด และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2652 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก และสถานศึกษาในสังกัด สนับสนุนวิทยากร

DSC_2951_resizeDSC_2953_resizeDSC_2955_resizeDSC_2958_resizeDSC_2960_resizeDSC_2965_resizeDSC_2966_resizeDSC_2967_resizeDSC_2969_resizeDSC_2970_resizeDSC_2971_resizeDSC_2973_resizeDSC_2974_resizeDSC_2975_resizeDSC_2976_resizeDSC_2977_resizeDSC_2982_resizeDSC_2983_resizeDSC_2985_resizeDSC_2986_resizeDSC_2987_resizeDSC_2988_resizeDSC_2989_resizeDSC_2990_resizeDSC_2994_resizeDSC_2995_resizeDSC_2996_resizeDSC_2998_resizeDSC_2999_resizeDSC_3000_resizeDSC_3002_resizeDSC_3014_resizeDSC_3016_resizeDSC_3023_resizeDSC_3029_resizeDSC_3035_resizeDSC_3039_resizeDSC_3047_resize

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 173