ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.232.124.77
Online อยู่ : 3
วันนี้ 425
เมื่อวานนี้ 581
เดือนนี้ 10,356
ปีนี้ 38,717
รวมทั้งหมด 38,717
Record: 824 (25.06.2019)
( Counter 23-08-2019 )

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาจัดกิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาจัดกิจกรรมวันเด็ก

วันที่  9  มกราคม  2562  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา นำโดย นายรุ่ง   จันทร์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในการนี้ยังมีการเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง  และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง

478462_resize

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 144