ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.216.134.176
Online อยู่ : 3
วันนี้ 484
เมื่อวานนี้ 605
เดือนนี้ 1,371
ปีนี้ 1,371
รวมทั้งหมด 1,371
Record: 605 (04.08.2020)
( Counter 05-08-2020 )

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายสนิท  ประหา รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนฐา  รัตนกุล นักทรัพยากรบุคคล สพป.พล.3  ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการ สพป.น่าน เขต 2  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

DSC_0287_resizeDSC_0288_resizeDSC_0289_resizeDSC_0290_resizeDSC_0291_resizeDSC_0292_resizeDSC_0293_resizeDSC_0294_resizeDSC_0295_resizeDSC_0298_resizeDSC_0299_resizeDSC_0300_resizeDSC_0301_resizeDSC_0302_resizeDSC_0303_resizeDSC_0305_resizeDSC_0306_resizeDSC_0310_resizeDSC_0314_resizeDSC_0316_resizeDSC_0318_resizeDSC_0319_resizeDSC_0321_resizeDSC_0323_resizeDSC_0325_resizeDSC_0328_resizeDSC_0329_resizeDSC_0340_resizeDSC_0338_resizeDSC_0344_resizeDSC_0346_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 53