ผู้บริหาร


นายพยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
Download เอกสาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสุด
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุดรายเดือน
24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบ
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

Facbook

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.158.251.104
Online อยู่ : 5
วันนี้ 330
เมื่อวานนี้ 518
เดือนนี้ 2,642
ปีนี้ 6,667
รวมทั้งหมด 6,667
Record: 518 (07.12.2021)
( Counter 08-12-2021 )

บริหารอัตรากำลังลูกจ้าง

บริหารอัตรากำลังลูกจ้าง

นายสนิท  ประหา รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกาซะลอง สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

217358_resize217360_resize217364_resize217366_resize217368_resize217370_resize217372_resize217375_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 117
Find the best woodworking tool on M3Tools. We offer all kinds of tools like router bits, drill bits and carbide burrs.
http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post207.html http://consignia.com.ar/xml/en/post228.html http://consignia.com.ar/xml/en/post273.html http://consignia.com.ar/xml/en/post211.html http://www.cosugas.com/content/news/post228.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post244.html http://www.cosugas.com/content/news/post235.html http://consignia.com.ar/xml/en/post293.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post267.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post191.html http://consignia.com.ar/xml/en/post253.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post236.html http://consignia.com.ar/xml/en/post230.html http://consignia.com.ar/xml/en/post232.html http://www.cosugas.com/content/news/post255.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post203.html http://www.cosugas.com/content/news/post258.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post246.html http://www.cosugas.com/content/news/post272.html http://consignia.com.ar/xml/en/post291.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post230.html http://consignia.com.ar/xml/en/post146.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post172.html http://consignia.com.ar/xml/en/post192.html http://consignia.com.ar/xml/en/post226.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post255.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post198.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post186.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post285.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post276.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post293.html http://consignia.com.ar/xml/en/post195.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post245.html http://www.cosugas.com/content/news/post252.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post272.html http://consignia.com.ar/xml/en/post210.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post220.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post209.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post217.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post192.html http://consignia.com.ar/xml/en/post220.html http://www.cosugas.com/content/news/post244.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post182.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post210.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post253.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post174.html http://consignia.com.ar/xml/en/post191.html http://consignia.com.ar/xml/en/post276.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post240.html http://consignia.com.ar/xml/en/post288.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post276.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post283.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post246.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post216.html http://www.cosugas.com/content/news/post210.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post266.html http://www.cosugas.com/content/news/post240.html http://consignia.com.ar/xml/en/post270.html http://www.cosugas.com/content/news/post285.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post256.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post283.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post284.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post233.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post213.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post267.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post189.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post273.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post178.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post250.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post215.html http://consignia.com.ar/xml/en/post285.html http://consignia.com.ar/xml/en/post274.html http://www.cosugas.com/content/news/post283.html http://www.cosugas.com/content/news/post248.html http://www.cosugas.com/content/news/post287.html http://consignia.com.ar/xml/en/post243.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post187.html http://consignia.com.ar/xml/en/post289.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post236.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post237.html http://consignia.com.ar/xml/en/post269.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post224.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post266.html http://www.cosugas.com/content/news/post273.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post171.html http://www.cosugas.com/content/news/post231.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post186.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post207.html http://www.cosugas.com/content/news/post213.html http://consignia.com.ar/xml/en/post256.html http://www.cosugas.com/content/news/post249.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post194.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post234.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post244.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post259.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post194.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post226.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post295.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post228.html http://consignia.com.ar/xml/en/post206.html http://www.cosugas.com/content/news/post212.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post196.html http://www.cosugas.com/content/news/post267.html http://www.cosugas.com/content/news/post232.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post258.html http://consignia.com.ar/xml/en/post212.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post195.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post263.html http://consignia.com.ar/xml/en/post266.html http://www.cosugas.com/content/news/post236.html http://consignia.com.ar/xml/en/post229.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post248.html http://www.cosugas.com/content/news/post250.html http://consignia.com.ar/xml/en/post200.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post249.html http://consignia.com.ar/xml/en/post242.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post265.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post198.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post245.html http://consignia.com.ar/xml/en/post224.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post203.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post224.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post274.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post200.html http://consignia.com.ar/xml/en/post205.html http://consignia.com.ar/xml/en/post217.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post251.html http://consignia.com.ar/xml/en/post216.html http://consignia.com.ar/xml/en/post214.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post243.html http://consignia.com.ar/xml/en/post284.html http://consignia.com.ar/xml/en/post254.html http://consignia.com.ar/xml/en/post225.html http://www.cosugas.com/content/news/post224.html http://www.cosugas.com/content/news/post259.html http://consignia.com.ar/xml/en/post251.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post251.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post190.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post225.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post232.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post270.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post291.html http://consignia.com.ar/xml/en/post272.html http://consignia.com.ar/xml/en/post234.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post218.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post248.html http://www.cosugas.com/content/news/post276.html http://consignia.com.ar/xml/en/post262.html http://www.cosugas.com/content/news/post280.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post180.html http://consignia.com.ar/xml/en/post240.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post223.html http://consignia.com.ar/xml/en/post261.html http://www.cosugas.com/content/news/post245.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post239.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post223.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post188.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post255.html http://www.cosugas.com/content/news/post237.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post222.html http://www.cosugas.com/content/news/post254.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post238.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post216.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post261.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post265.html http://consignia.com.ar/xml/en/post267.html http://www.cosugas.com/content/news/post217.html http://www.cosugas.com/content/news/post233.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post277.html http://consignia.com.ar/xml/en/post194.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post237.html http://www.cosugas.com/content/news/post279.html http://www.cosugas.com/content/news/post247.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post227.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post284.html http://consignia.com.ar/xml/en/post197.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post261.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post179.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post220.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post234.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post243.html http://consignia.com.ar/xml/en/post237.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post242.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post181.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post264.html http://consignia.com.ar/xml/en/post286.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post249.html http://www.cosugas.com/content/news/post218.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post286.html http://www.cosugas.com/content/news/post277.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post192.html http://consignia.com.ar/xml/en/post209.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post260.html http://www.cosugas.com/content/news/post260.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post280.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post233.html http://consignia.com.ar/xml/en/post258.html http://www.cosugas.com/content/news/post256.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post205.html http://www.cosugas.com/content/news/post274.html http://consignia.com.ar/xml/en/post235.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post191.html http://consignia.com.ar/xml/en/post233.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post226.html http://www.cosugas.com/content/news/post219.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post279.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post197.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post175.html http://www.cosugas.com/content/news/post226.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post199.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post257.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post241.html http://consignia.com.ar/xml/en/post202.html http://www.cosugas.com/content/news/post264.html http://www.cosugas.com/content/news/post230.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post215.html http://consignia.com.ar/xml/en/post283.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post263.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post277.html http://consignia.com.ar/xml/en/post279.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post208.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post231.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post190.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post235.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post282.html http://consignia.com.ar/xml/en/post231.html http://consignia.com.ar/xml/en/post249.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post229.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post177.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post229.html http://www.cosugas.com/content/news/post281.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post247.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post235.html http://consignia.com.ar/xml/en/post277.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post288.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post260.html http://www.cosugas.com/content/news/post261.html http://consignia.com.ar/xml/en/post259.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post199.html http://www.cosugas.com/content/news/post271.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post218.html http://consignia.com.ar/xml/en/post257.html http://www.cosugas.com/content/news/post223.html http://www.cosugas.com/content/news/post216.html http://consignia.com.ar/xml/en/post218.html http://www.cosugas.com/content/news/post243.html http://www.cosugas.com/content/news/post269.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post275.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post275.html http://www.cosugas.com/content/news/post275.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post195.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post185.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post214.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post268.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post238.html http://consignia.com.ar/xml/en/post198.html http://consignia.com.ar/xml/en/post238.html http://www.cosugas.com/content/news/post239.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post270.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post197.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post278.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post211.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post227.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post252.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post222.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post174.html http://consignia.com.ar/xml/en/post204.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post254.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post206.html http://consignia.com.ar/xml/en/post239.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post259.html http://consignia.com.ar/xml/en/post208.html http://www.cosugas.com/content/news/post229.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post184.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post269.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post189.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post241.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post168.html http://consignia.com.ar/xml/en/post199.html http://www.cosugas.com/content/news/post257.html http://consignia.com.ar/xml/en/post215.html http://www.cosugas.com/content/news/post251.html http://consignia.com.ar/xml/en/post177.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post212.html http://consignia.com.ar/xml/en/post222.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post242.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post183.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post240.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post208.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post250.html http://consignia.com.ar/xml/en/post223.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post285.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post213.html http://www.cosugas.com/content/news/post266.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post282.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post214.html http://consignia.com.ar/xml/en/post244.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post286.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post256.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post201.html http://consignia.com.ar/xml/en/post264.html http://www.cosugas.com/content/news/post215.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post274.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post206.html http://consignia.com.ar/xml/en/post241.html http://consignia.com.ar/xml/en/post196.html http://consignia.com.ar/xml/en/post236.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post187.html http://www.cosugas.com/content/news/post238.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post202.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post262.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post258.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post230.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post279.html http://www.cosugas.com/content/news/post227.html http://consignia.com.ar/xml/en/post290.html http://www.cosugas.com/content/news/post242.html http://consignia.com.ar/xml/en/post227.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post287.html http://consignia.com.ar/xml/en/post245.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post193.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post193.html http://consignia.com.ar/xml/en/post271.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post239.html http://consignia.com.ar/xml/en/post213.html http://consignia.com.ar/xml/en/post275.html http://consignia.com.ar/xml/en/post201.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post262.html http://consignia.com.ar/xml/en/post263.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post221.html http://consignia.com.ar/xml/en/post193.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post247.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post196.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post184.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post225.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post232.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post228.html http://consignia.com.ar/xml/en/post250.html http://consignia.com.ar/xml/en/post268.html http://consignia.com.ar/xml/en/post265.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post188.html http://consignia.com.ar/xml/en/post221.html http://consignia.com.ar/xml/en/post247.html http://consignia.com.ar/xml/en/post260.html http://www.cosugas.com/content/news/post234.html http://www.cosugas.com/content/news/post222.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post205.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post204.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post278.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post271.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post290.html http://www.cosugas.com/content/news/post282.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post264.html http://consignia.com.ar/xml/en/post255.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post201.html http://consignia.com.ar/xml/en/post280.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post221.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post254.html http://www.cosugas.com/content/news/post265.html http://www.cosugas.com/content/news/post263.html http://www.cosugas.com/content/news/post253.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post280.html http://consignia.com.ar/xml/en/post219.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post296.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post209.html http://www.cosugas.com/content/news/post241.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post219.html http://www.cosugas.com/content/news/post220.html http://consignia.com.ar/xml/en/post207.html http://www.cosugas.com/content/news/post262.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post219.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post173.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post292.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post202.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post281.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post253.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post217.html http://www.cosugas.com/content/news/post246.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post185.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post169.html http://www.cosugas.com/content/news/post221.html http://www.cosugas.com/content/news/post201.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post281.html http://www.cosugas.com/content/news/post214.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post271.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post210.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post211.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post231.html http://www.cosugas.com/content/news/post225.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post273.html http://consignia.com.ar/xml/en/post203.html http://www.ciadistargensa.com.ar/views/news/post252.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post269.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post176.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post200.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post204.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post268.html http://www.cosugas.com/content/news/post286.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post154.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post257.html http://www.consultores400.com/pdf/news/post212.html http://www.cosugas.com/content/news/post211.html