ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.234.247.75
Online อยู่ : 2
วันนี้ 37
เมื่อวานนี้ 518
เดือนนี้ 7,002
ปีนี้ 7,002
รวมทั้งหมด 36,491
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 19-01-2021 )

มอบโล่รางวัลเกียรติยศ การประกวดภาพยนตร์ต้านทุจริต

มอบโล่รางวัลเกียรติยศ การประกวดภาพยนตร์ต้านทุจริต

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3  มอบโล่รางวัลเกียรติยศ การประกวดภาพยนตร์ต้านทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2563    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียนวัดนาขาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำโจน และ รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม) ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 11 มกราคม 2564      ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  

1_92_24_1

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 27