ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.234.255.5
Online อยู่ : 4
วันนี้ 605
เมื่อวานนี้ 524
เดือนนี้ 1,129
ปีนี้ 20,992
รวมทั้งหมด 20,992
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 02-12-2020 )

มอบโล่และเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

มอบโล่และเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย มอบโล่ เกียรติบัตร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการคุณธรรมสพฐ. ได้แก่ นายบรรยา มิ่งแก้ว นายศุภากร ธรรมศุภโกศล นางราตรี เงื่อนจันทอง นายสถิตย์ พัวพัน นางสาวกานต์รวี สีทอง ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอนครไทย

c_20_resizec_23_resizec_24_resizec_25_resizec_27_resizec_28_resizec_26_resizec_29_resizec_31_resizec_30_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 122