ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.234.255.5
Online อยู่ : 2
วันนี้ 620
เมื่อวานนี้ 524
เดือนนี้ 1,144
ปีนี้ 21,007
รวมทั้งหมด 21,007
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 02-12-2020 )

มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับครูพระ ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครู D.A.R.E.

มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับครูพระ ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครู D.A.R.E.

นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย  มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับครูพระ ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครู D.A.R.E. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ในวันที่ 19 กันยายน 2653  ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอนครไทย

a_75_resizea_74_resizea_71_resizea_69_resizea_66_resizea_65_resizea_63_resizea_62_resizea_60_resizea_57_resizea_56_resizea_52_resizea_50_resizea_47_resizea_45_resizea_43_resizea_40_resizea_01_resizea_05_resizea_06_resizea_07_resizea_10_resizea_12_resizea_13_resizea_16_resizea_20_resizea_21_resizea_23_resizea_24_resizea_27_resizea_28_resizea_29_resizea_30_resizea_31_resizea_32_resizea_35_resizea_36_resizea_38_resizea_33_resizea_34_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 43