ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.207.240.230
Online อยู่ : 7
วันนี้ 230
เมื่อวานนี้ 217
เดือนนี้ 4,662
ปีนี้ 5,508
รวมทั้งหมด 5,508
Record: 573 (08.07.2020)
( Counter 13-07-2020 )

มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ด้านคณิตศาสตร์

มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ด้านคณิตศาสตร์

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่โรงเรียน ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ประสบความสำเร็จ ตามโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  ประเภท ผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 7  โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง โรงเรียนบ้านแก่งหว่าแก่งไฮ โรงเรียนบางยางพัฒนา โรงเรียนบ้านนาคล้าย โรงเรียนกกม่วง โรงเรียนบ้านน้ำเลา และโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

DSC_7998_resizeDSC_7999_resizeDSC_8002_resizeDSC_8003_resizeDSC_8006_resizeDSC_8007_resizeDSC_8010_resize

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 45