ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.234.140.184
Online อยู่ : 9
วันนี้ 611
เมื่อวานนี้ 212
เดือนนี้ 930
ปีนี้ 930
รวมทั้งหมด 930
Record: 611 (03.08.2020)
( Counter 03-08-2020 )

โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยรับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน สภาวะทันตสุขภาพ

โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยรับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน สภาวะทันตสุขภาพ

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย โดย ผอ.ธีรนุช สุเทียนทอง รับมอบเกียรติบัตร จากท่านนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน สภาวะทันตสุขภาพ No Caries School สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปี ๒๕๖๒ ขอขอบคุณ คุณหมอที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครอง

S__178577418_resizeS__178577419_resizeS__178577420_resizeS__178593796_resize

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 75