ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.93.75.30
Online อยู่ : 16
วันนี้ 177
เมื่อวานนี้ 149
เดือนนี้ 1,906
ปีนี้ 1,906
รวมทั้งหมด 1,906
Record: 497 (18.09.2019)
( Counter 23-09-2019 )

โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

2 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 ครั้งที่ 1 /2562 โดย นายภิเศก ขุ้นคีรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และนายทนันชัย อินทนาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1  ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 6

S__153583619_resizeS__153583620_resizeS__153583621_resizeS__153583622_resize

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์ : เผยแพร่โดย : ปาริชาต ทองแท้ View : 18