ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 75.101.243.64
Online อยู่ : 2
วันนี้ 169
เมื่อวานนี้ 462
เดือนนี้ 2,512
ปีนี้ 22,375
รวมทั้งหมด 22,375
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 05-12-2020 )

งบทดลอง

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 เดือนพฤษภาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 664
2 เดือนมิถุนายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 1312
3 เดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 733
4 เดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 578
5 เดือนกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 658
6 เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 652
7 เดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 17 ธ.ค. 61 643
8 เดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 21 ม.ค. 62 735
9 เดือนมกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 ก.พ. 62 594
10 เดือนกุมภาพันธ์ 62 ปาริชาต ทองแท้ 12 มี.ค. 62 653
11 เดือนมีนาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 09 เม.ย. 62 587
12 เดือนเมษายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 16 พ.ค. 62 560
13 เดือนพฤษภาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 มิ.ย. 62 575
14 เดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 11 ก.ค. 62 478
15 เดือน กรกฏาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 22 ส.ค. 62 415
16 เดือน สิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 ก.ย. 62 631
17 เดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 16 ต.ค. 62 364
18 รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ 17 ต.ค. 62 425
19 เดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 20 พ.ย. 62 344
20 เดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 18 ธ.ค. 62 279
21 เดือน ธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 20 ม.ค. 63 286
22 เดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 18 ก.พ. 63 322
23 เดือนกุมภาพันธ์ 63 ปาริชาต ทองแท้ 22 มี.ค. 63 257
24 เดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 29 เม.ย. 63 208
25 เดือน เมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ 18 พ.ค. 63 209
26 เดือน พฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 17 มิ.ย. 63 160
27 เดือน มิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ 10 ก.ค. 63 136
28 เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 20 ส.ค. 63 99
29 เดือน กรกฎาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 30 ก.ย. 63 36
30 เดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน 14 ต.ค. 63 27
31 เดือน กันยายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน 14 ต.ค. 63 35
32 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กลุ่มนโยบายและแผน 14 ต.ค. 63 32