ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.216.134.176
Online อยู่ : 7
วันนี้ 488
เมื่อวานนี้ 605
เดือนนี้ 1,375
ปีนี้ 1,375
รวมทั้งหมด 1,375
Record: 605 (04.08.2020)
( Counter 05-08-2020 )

งบทดลอง

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 เดือนพฤษภาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 606
2 เดือนมิถุนายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 1250
3 เดือนกรกฎาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 672
4 เดือนสิงหาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 518
5 เดือนกันยายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 598
6 เดือนตุลาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 28 พ.ย. 61 591
7 เดือนพฤศจิกายน 2561 ปาริชาต ทองแท้ 17 ธ.ค. 61 576
8 เดือนธันวาคม 2561 ปาริชาต ทองแท้ 21 ม.ค. 62 660
9 เดือนมกราคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 ก.พ. 62 540
10 เดือนกุมภาพันธ์ 62 ปาริชาต ทองแท้ 12 มี.ค. 62 581
11 เดือนมีนาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 09 เม.ย. 62 531
12 เดือนเมษายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 16 พ.ค. 62 484
13 เดือนพฤษภาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 มิ.ย. 62 524
14 เดือนมิถุนายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 11 ก.ค. 62 430
15 เดือน กรกฏาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 22 ส.ค. 62 357
16 เดือน สิงหาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 26 ก.ย. 62 578
17 เดือนกันยายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 16 ต.ค. 62 318
18 รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปาริชาต ทองแท้ 17 ต.ค. 62 366
19 เดือนตุลาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 20 พ.ย. 62 298
20 เดือนพฤศจิกายน 2562 ปาริชาต ทองแท้ 18 ธ.ค. 62 229
21 เดือน ธันวาคม 2562 ปาริชาต ทองแท้ 20 ม.ค. 63 208
22 เดือนมกราคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 18 ก.พ. 63 194
23 เดือนกุมภาพันธ์ 63 ปาริชาต ทองแท้ 22 มี.ค. 63 144
24 เดือนมีนาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 29 เม.ย. 63 115
25 เดือน เมษายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ 18 พ.ค. 63 96
26 เดือน พฤษภาคม 2563 ปาริชาต ทองแท้ 17 มิ.ย. 63 59
27 เดือน มิถุนายน 2563 ปาริชาต ทองแท้ 10 ก.ค. 63 29